ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

တရားစခန်းများ

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Membership Registration

စာရင်းပေးသွင်းရန်

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များ

အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များကြည့်ရှုရန်

(၁၄) ကြိမ်မြောက် ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း

စာရင်းပေးသွင်းရန်

(၁၄) ကြိမ်မြောက် ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း

ယောဂီစာရင်းကြည့်ရှုရန်