ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

တရားစခန်းများ

ဝိဇ္ဇော / ပါရမီရှင်သဲအင်း Membership Registration

စာရင်းပေးသွင်းရန်

ဒသမကြိမ်မြောက် ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း

စာရင်းပေးသွင်းရန်

ဒသမကြိမ်မြောက် ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း

ယောဂီစာရင်းကြည့်ရှုရန်

ဝိဇ္ဇော/ပါရမီရှင်သဲအင်းအဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များ

အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များကြည့်ရှုရန်