ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

မူလသဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဥကၠ႒၏ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ တရားစာအုပ္မ်ားနွင့္ ျပည္ဝိေဇၹၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ နာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼ၏ ကိုယ္ေတြ႔က်င့္စဥ္မ်ား၊ေဟာတရားမ်ားအား စာအုပ္အျဖစ္စီရင္၍ စာခ်စ္သူဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ရန္e book မ်ားအေနျဖင့္ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

တရားစာအုပ္မ်ား