ဓမၼစာေပတိုမ်ား

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ဓမၼစာေပတိုမ်ား

၁၅။ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာနတ္ • ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂) ပါး (Oct 25, 2018)

၁၅။ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာနတ္ • ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂) ပါး (Oct 25, 2018)

လူေတြမွာ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာနတ္ ေစာင့္ေရွာက္တယ္ေျပာၾကတယ္။ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးဆိုတာ ဆယ္ႏွစ္ပါးေပါ့။ နတ္ ၁၂ ပါးေစာင့္ေရွာက္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာေပါ့။

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္ ေစာင့္ေရွာက္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါမွန္တာပဲ။ ေယာဂီတို႔ကေတာ့ မသိႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေယာဂီတို႔က နတ္ေတြေစာင့္ေရွာက္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အျပင္က အခၽြန္အတက္ေတြနဲ႔ နတ္ေတြကို ေျပာတယ္လို႔ထင္လိုက္ၾကမွာပဲ။

ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဒီအက်င့္ပိုင္းေရာက္လာက်ေတာ့မွပဲ နတ္ ၁၂ ပါးေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာ သိလာခဲ့တယ္။

၁။ မ်က္စိနဲ႔အဆင္းတိုက္လို႔ ျမင္လိုက္တဲ့အေပၚမွာ အေကာင္းျမင္စိတ္ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၂။ မ်က္စိနဲ႔အဆင္းတိုက္လို႔ ျမင္လိုက္တဲ့အေပၚမွာ မေကာင္းျမင္စိတ္ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၃။ နားနဲ႔အသံဓာတ္တိုက္လို႔ ၾကားလိုက္တဲ့အသံအေပၚမွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၄။ နားနဲ႔အသံဓာတ္တိုက္လို႔ ၾကားလိုက္တဲ့အသံအေပၚမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၅။ ႏွားေခါင္းနဲ႔အနံ႕ဓာတ္တိုက္လို႔ ရလိုက္တဲ့အနံ့ေပၚမွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၆။ ႏွားေခါင္းနဲ႔အနံ႕ဓာတ္တိုက္လို႔ ရလိုက္တဲ့အနံ့ေပၚမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၇။ လွ်ာနဲ႔ရသာဓာတ္တိုက္လို႔ ရသာအေပၚမွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၈။ လွ်ာနဲ႔ရသာဓာတ္တိုက္လို႔ ရသာအေပၚမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၉။ ကိုယ္နဲ႔အေတြ႕တိုက္လို႔ အေတြ႕ေပၚမွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၁၀။ ကိုယ္နဲ႔အေတြ႕တိုက္လို႔ အေတြ႕ေပၚမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၁၁။ အေတြးနဲ႔ဓမၼတိုက္လို႔ ဓမၼေပၚမွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၁၂။ အေတြးနဲ႔ဓမၼတိုက္လို႔ ဓမၼေပၚမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္တစ္ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

အာရံု ၅ အာရံု ၆ နဲ႔ တိုက္တိုင္းတိုက္တိုင္း ေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့နတ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့နတ္ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့နတ္ ၆ ပါး၊ မေကာင္းတဲ့နတ္ ၆ ပါး၊ နတ္ ၁၂ ပါးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္လို႔ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပးျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့နတ္ ေစာင့္ေရွာက္တာေပါ့။

အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္လို႔ မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္ကံအက်ဳိးေပးျခင္းဟာ မေကာင္းတဲ့နတ္ ေစာင့္ေရွာက္တာေပါ့ ေယာဂီတို႔။

ေယာဂီတို႔ရဲ႕ ကုသိုလ္စိတ္၊ အကုသိုလ္တို႔စိတ္တို႔ဟာ အရိပ္လိုပဲ ေယာဂီေနာက္မွာ အၿမဲကပ္ပါေနပါတယ္။

ကိုယ့္ခံခြက္က အ​ေရးၾကီးတယ္။ ကိုယ့္ခံခြက္ကသာ ​ေကာင္း​ေနရင္ သူမ်ားမ​ေကာင္းေျပာလည္း ကိုယ့္မွာ​ေကာင္း​ေနတာပဲ။ ကိုယ့္ဆဲလည္း​ ေကာင္း​ေနတာပဲ။ လာရိုက္လည္း​ ေကာင္း​ေနတာပဲ။ ကိုယ့္ကို ေကာင္းတဲ့နတ္ေစာင့္ေရွာက္ေစခ်င္ရင္ “ေယာနိေသာ မနသိကာရ” ဆိုတဲ့ ႏွလံုးသြင္းမွန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ခံခြက္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ ေယာဂီတို႔။

ကိုယ့္ခံခြက္ကသာ မ​ေကာင္းလို႔က​ေတာ့ ဘာမွလုပ္စရာမလိုဘူး​၊ သူမ်ားက ေလ​သံေလးနဲ႔ နဲနဲေလးေျပာလိုက္တာနဲ႔ ကိုယ့္စိတ္မွာ တစ္ခါတည္းဆတ္ဆတ္ကို တုန္​ေနေတာ့တာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ခံခြက္ေကာင္းဖို ႔အေရးႀကီးပါတယ္ ေယာဂီတို႔။

ဓမၼဒါနျဖင့္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ)
www.vizawdayatheinn.com

Read more

၁၄။ ဦးခ်စ္စံ ႏွင့္ ေဒၚႏွင္းဥ ဥပမာေပးတရားေတာ္ (Oct 23, 2018)

၁၄။ ဦးခ်စ္စံ ႏွင့္ ေဒၚႏွင္းဥ ဥပမာေပးတရားေတာ္ (Oct 23, 2018)

ဘုန္းဘုန္းတို႔ ငယ္စဥ္တုန္းက ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ဇာတိ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕မွာ ဦးခ်စ္စံနဲ႔ ေဒၚနွင္းဥ ဆိုတဲ့ လင္မယားနွစ္ေယာက္ရွိသတဲ့.. တခါက်ေတာ့ လင္းမယားနွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့အခါ ဘုန္းဘုန္းတို႔က ခေလးေတြဆိုေတာ့ ဗံဒါသီးေကာက္ရင္း ၾကည့္ေနၾကတာ။

ဦးခ်စ္စံကအျပင္က ေဒၚနွင္းဥက အထဲခန္းက အျပန္အလွန္စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ခဏေန ေဒၚနွင္းဥက ငရုပ္က်ည္ေပြ႔ကိုင္ထြက္လာေတာ့ ဦးခ်စ္စံႀကီး ထ ရပ္ၿပီး ပုဆိုးတိုတိုျပင္ဝတ္လိုက္တယ္.. ဒီတခါေတာ့ ပဲြႀကီးပဲြေကာင္းျမင္ရေတာ့မယ္မွတ္ၿပီး ဘုန္းဘုန္းတို႔ ခေလးေတြလည္း ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ အားေပးမလို႔ ေခ်ာင္းၾကည့္ေနခဲ့ၾကတာေပါ့။

ဦးခ်စ္စံႀကီးက ေဒၚႏွင္းဥ မင္းေျပာတာ မရပ္ေသးဘူးလား ငါ႐ိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္ စသျဖင့္၊ ေဒၚႏွင္းဥကလည္း ဦးခ်စ္စံရွင္သတိၱရွိရင္လာခဲ့ဆိုၿပီး အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေနၾကတုန္း ဦးခ်စ္စံႀကီးက အိမ္ေရွ႕ဆင္းလာၿပီး ထမ္းပိုးသြားယူတာေပါ့။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ခေလးေတြက ဟာ..ဦးခ်စ္စံႀကီး ထမ္းပိုးနဲ႔ ေဒၚႏွင္းဥကို ႐ိုက္ေတာ့မယ္ေပါ့လို႔ ထင္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါနဲ႔ ဦးခ်စ္စံက ေဒၚႏွင္းဥကို မ႐ိုက္ဘဲ ဗံဒါပင္ခ်ည္ထားတဲ့ နြားမႀကီး ရိုက္ပါေလေရာ့.. ဒီေလာက္ေျပာေနတဲ့မိန္းမဆိုၿပီး ဗံဒါပင္မွာခ်ည္ထားတဲ့ ႏြားမကို ေဒၚႏွင္းဥအမွတ္နဲ႔႐ိုက္ေနတာေပါ့။ ေဒၚနွင္းဥကလည္း အိမ္ေပၚက ေစြ႔ေစြ႔ခုန္ၿပီး ဦးခ်စ္စံ ရွင္တကယ္ရိုက္ခ်င္ရင္ က်မလာရိုက္ နြားမႀကီးသြားမရိုက္နဲ႔ ေအာ္.. ဦးခ်စ္စံကလည္း ဟဲ့ ဒီေကာင္မ နင္ေျပာျပန္ၿပီလားေဟ့ လာစမ္း ဘုံး… နြားမႀကီးေက်ာထမ္းပိုးနဲ႔ခ် ပဲြႀကီးပဲြေကာင္းျဖစ္ေရာ့တဲ့..

ေဒၚနွင္းဥက ဝဝ ႀကီး ဦးခ်စ္စံဆိုတာက ခါးေသးေသးနဲ႔ ပိန္ေသးေသး.. ဦးခ်စ္စံက သူ႔မိန္းမကို မလုပ္ရဲေတာ့ ဗံဒါပင္က နြားမႀကီးက ၾကားကေန ခံရရွာတယ္သတဲ့.. ေနာက္ဆို ဦးခ်စ္စံတို႔လင္မယားရန္ျဖစ္ရင္ ႏြားမႀကီးက လန္႔ေနၿပီ အုတ္နီခဲနဲ႔ ဝုန္းခနဲသြားျပစ္လိုက္ရင္ ႏြားမႀကီးက အစာစားေနရင္းက ေခါင္းေထာင္ေထာင္ၾကည့္သတဲ့။ ဒီတခါလည္း အ႐ိုက္ခံရေတာ့မလားေပါ့.. တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္က အေၾကာင္းသတ္ အက်ိဳးသတ္ ဥပမာေပးထားတာပါ…။

ဒီဇာတ္လမ္းက ေယာဂီေတြ ေဝဒနာရႈ႕ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ေယာဂီတို ့အခုထိုင္ ေနတဲ႔ ရုပ္ဟာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးရုပ္ သူက တင္းမယ္ ေတာင့္မယ္ ကိုက္မယ္ ခဲမယ္ ပူမယ္ ေအးမယ္နဲ႔ အျမဲေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အက်ဳိးတရား ရုပ္ၾကီး။ တင္းတာ ေတာင့္တာလည္း ေပၚလာေရာ စိတ္ က ေလးက ကိုယ္ထားတဲ့ အာနာပါနႏွသီးဖ်ားေနရာမွာ ေနသလား မေနပါဘူး သြားညြတ္တာပဲ။ သြားၫႊတ္ေတာ့ မခံစားခ်င္တာ မခံစားရဘူးလား … ခံစားရတယ္ေနာ္။ အဲဒီမခံစားခ်င္တာကို ျပန္လွည့္ရႈရမွာ ေယာဂီတို႔။ ေယာဂီတို႔က အဲဒီမခံစားခ်င္တဲ့စိတ္ကို ျပန္လွည့္မရႈ႕ဘဲ ဒီတင္းတာ ေတာင့္တာကိုပဲ မဲရႈ႕ေနၾကတယ္။ နာမ္က မခံစားခ်င္တာကို ခံစားေနရတယ္။ အဲဒီခံစားတဲ႔သေဘာ ေဝဒနာကို ရႈ႕ရမွာ။

ဒီခံစားတတ္တဲ့ သေဘာကလည္း တင္းတယ္ ေတာင့္တယ္ဆိုတဲ့တရား ထင္ရွားမွ ဒီစိတ္က ေပၚမွာ။ တင္းတယ္ ေတာင့္တယ္က ရုပ္တရား၊ သြားခံစားတာက နာမ္တရား။ တင္းတာ ေတာင့္တာၾကီးကိုပဲ လြတ္ေအာင္ ၾကံေနၾကတယ္။ လြတ္ေအာင္ ၾကံေနတာက လြတ္ခ်င္တဲ့အလို ေလာဘ။ ေပထား ကပ္ထားတာက မခံစားခ်င္လို ၊ မခံစားႏိုင္တာက ေဒါသ။ အဲဒီ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္ေတြကို ျပန္ ရႈ႕ရမွာ။ မခံစားခ်င္တာက ငါျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဟိုမွာ တင္းတာက သူ ့ဟာသူ အသာေလး တင္းျပေနတယ္ ေတာင့္ျပေနတယ္။ ကိုယ့္မွာ မခံႏိုင္တာၾကီးက ႀကီးစိုးေနတာ။

တင္းတာ ေတာင့္တာၾကီးကို ရႈ႕ရမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ မခံစားခ်င္တဲ႔စိတ္၊လြတ္ေအာင္ၾကံတဲ႔စိတ္၊ ဟိုၾကံ ဒီၾကံ ၾကံတဲ႔စိတ္၊ ဟိုကပ္ ဒီကပ္ ကပ္တဲ့စိတ္… အဲဒီစိတ္ေတြကို ရႈရမွာ။ အဲဒီစိတ္က ငါျဖစ္ေနၾကတယ္။ “ငါ” ေလး တစ္လံုးက ကြယ္ထားေတာ့ ေယာဂီတို႔က မေတြ႕ၾကဘူးေပါ့။ ဒိ႒ိကိုးဗ် .. အယူကြယ္ထားတယ္။ ငါပဲ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။

တင္းတာ ေတာင့္တာ ရုပ္ကတင္းေနတာ။ သြားခံစားတာ ဘယ္သူလဲ … နာမ္က ခံစားတာ။ နာမ္ အေၾကာင္းသမုဒယကို ရႈ႕မွ ရုပ္အက်ိဳး ဒုကၡျငိမ္းမွာ။ နာမ္မလိမ္မာလို႔ ရုပ္ေခြးျဖစ္ရတာ။ သူ ့ဘာသူ ေနတာ။ သြားညြတ္ေတာ့ မခံခ်င္တာ ခံစားတယ္။ မခံခ်င္တဲ့စိတ္ကို ရႈ႕၊ သြားညႊတ္တယ္ ညႊတ္တဲ႔စိတ္ကိုရႈ႕၊ စိတ္ကို မရႈဘဲနဲ႔။
ေပၚတာရႈ႕ဆိုေတာ့ ဘာမ်ားေပၚမလဲလို့ အကဲခတ္တယ္။ အဲအကဲခတ္တဲ႔စိတ္ ေပၚေနတာ မသိၾကဘူး။ အဲအကဲခတ္တဲ႔စိတ္ကို ရႈ႕။ အဲနားမွာ လည္ေနၾကတာေနာ္။ ကပ္ ရႈပ္ေနတဲ႔အတြက္ တရားေတြက ၾကာေနၾကတယ္။

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ခႏၶာထဲ ဉာဏ္သြင္းျပီးေတာ့ သတိနဲ႔ ေစာင့္ရႈ႕တာ။ သူခိုးေနာက္ စံုေထာက္လိုက္သလို လိုက္ရတာ၊ ရႈ႕ရတာ။ ေဝဒနာတက္လာရင္ ေဝဒနာတက္တာၾကီးကို ေတာင့္ခံ၊ ေပခံ၊ ဟိုၾကံ ဒီၾကံေတြလုပ္ေနၾကတယ္။ မခံစားခ်င္တဲ့စိတ္ကို၊ မရႈ႕ၾကဘူး။ တင္းတာ၊ ေတာင့္တာၾကီး၊ သြားသတ္ေနတာက၊ အက်ိဳးသတ္၊ တင္းတဲ့ ေတာင့္တဲ႔ အေပၚမွာ၊ သြားၫႊတ္ျပီးေတာ့၊ မခံခ်င္တဲ႔ စိတ္၊ လြတ္ေအာင္ၾကံတဲ့ စိတ္ကို ျပန္လွည့္ရႈ႕တာဟာ အေၾကာင္းသတ္၊ အေၾကာင္းသတ္မွ အက်ိဳးရပ္မယ္။

ေလာကီမွာလည္း ေန႔တဓူဝက်င္လည္ေနရတာ ဒီလိုပါပဲ။ ေဒၚႏွင္းဥကို မ႐ိုက္ရဲေတာ့ ေဒါသက ႏြားမႀကီးဆီမေရာက္ေပမယ့္ ခေလးေတြဆီေရာက္ အျပင္မွာအဆင္မေျပရင္ အိမ္ေရာက္လာ.. တကယ္ေတာ့ ဗံဒါပင္မွာ ခ်ည္ထားတဲ့ ႏြားမႀကီးပဲ ၾကားကခါးနာေနရတဲ့ကိန္းေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ သတိထားစရာပါ တကယ္႐ိုက္ရမွာက ေဒၚႏွင္းဥ မ႐ိုက္ရဲေတာ့လည္း ႏြားမႀကီးခမ်ာ နာရေတာ့တာေပါ့…။

(ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ၊ ဥပမာအေနနဲ႔သာ ဓမၼမိတ္ေဆြေယာဂီသူေတာ္ေကာင္းမ်ား သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားရံုသာ)

ဓမၼဒါနျဖင့္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕(စကၤာပူ)
www.vizawdayatheinn.com

Read more

၁၃။ အကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္စိတ္ (Oct 21, 2018)

၁၃။ အကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္စိတ္ (Oct 21, 2018)

ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕စိတ္နဲ႔ အရိယာေတြရဲ႕စိတ္က ဆန္႔က်င္ဘက္၊ ပုထုဇဥ္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္မေကာင္းေၾကာင္းကို တျခားလူသိမွာ အလြန္စိုးတယ္။ အရိယာေတြက်ေတာ့ သူတို႔မေကာင္းေျကာင္းေတြကို ဒီလိုမေကာင္းခဲ့တာပါ၊ ဒီလိုစိတ္ေတြ၊ ဒီလိုရိွခဲ့ပါတယ္နဲ႔ သူတို႔စိတ္ကို သူတို႔ေဖာ္ေျပာတယ္။

ဘုန္းဘုန္းတို႔တရားက်င့္ခဲ့စဥ္တုန္းက သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ျကီးက သူ႔အေၾကာင္းသူမကြယ္ဝွက္ပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဤ၍ဤမ်ွ အထိဆိုးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး သူေတာင္ရဟႏၲာႀကီးျဖစ္ေသးတာပဲ ငါဘာလို႔မျဖစ္ရမွာလဲဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေနရာမွာ တစ္ခါတည္းကို က်ဳပ္ကက်င့္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ လက္ရိွရိွတဲ့မိန္းမႏွစ္ေယာက္ စားေလာက္ေအာင္ထားခဲ့ဖို႔ ဓါးျပသြားတိုက္ခဲ့တာ မရပါဘူးဗ်ာတဲ့။ ေဟာဒီမွာၾကည့္ဆိုၿပီး ပုလႅင္ႀကီးေပၚကငံု႔ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဘးေစာင္းမွာ ဓါးခုတ္ထားတဲ့ဒဏ္ရာကိုျပတယ္။ ဓါးနဲ႔ အခုတ္ခံရပါတယ္တဲ့။ ဒါေတာင္မိန္းမလုပ္သူက ကိုေအာင္ထြန္းေရ ေခါင္းကေျပာင္ေနတယ္ ဦးထုပ္ယူသြားပါဆိုလို႔ ယူသြားလို႔တဲ့။ ယူသာမယူရင္ ပြဲခ်င္းၿပီးတစ္ခါတည္းေသႏိုင္တယ္တဲ့။ ခုတ္ခ်လိုက္တာဂ်ိဳေစာင္းကို တစ္ခါတည္း ကိုယ္ကေတာ့ ဒုတ္နဲ႔႐ိုက္တယ္ ထင္တာေပါ့တဲ့ ေနာက္က်မွ ဓါးခုတ္ခံရမွန္း သိေတာ့မွ ခပ္သုတ္သုတ္ ျပန္ထြက္လာၿပီးေတာ့ေခါင္းၾကည့္ေတာ့လဲ ေသြးေတြနဲ႔ဒဏ္ရာနဲ႔ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ေဒါက္တာဆီသြားၿပီး ႀကိတ္ၿပီးေဆးကုရတာေပါ့တဲ့။ မူလသဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးေျပာျပတဲ့ သူ႔အေၾကာင္းနားေထာင္ေနမွ သူကဗိုလ္ေအာင္ဒင္ စတိုင္အတိုင္းပဲ။ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကၿမိဳ႕ မွာေနတယ္ သူကကမာရြတ္မွာေနတယ္။ အထက္အရာရိွေတြနဲ႔လဲေပါင္းတယ္ သူက။ ေအာက္မွာတပည့္ေတြနဲ႔လႊတ္ထားတယ္။ တပည့္ေတြဓါးျပတိုက္လို႔တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ အထက္ကေျဖရွင္းလိုက္တယ္ ေအာက္မွာလြတ္ေရာ။ အဲ့ဒီပံုးစံအတိုင္းလုပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးကေျပာျပေနတယ္။

အဲ့ဒီလိုနဲ႔ တရားက်င့္ခ်င္စိတ္ေပၚလာေရာ ေမွာ္ဘီ သဲကုန္းရြာအနီးမွာ က်ဳပ္ေဆာက္ထားတဲ့ ဓမၼာရံုတစ္ခုရိွတဲ့ဆီသြားတယ္တဲ့။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ပရိတ္သတ္ၾကားက တရားလက္ေထာက္က ေမးလိုက္တာသိပ္ေကာင္းတယ္။ ေအာက္ကေန ဒကာတစ္ေယာက္က အရွင္ဘုရားတဲ့ အရွင္ဘုရားက ဓါးျပေတြတိုက္၊ ၾကက္ေတြတိုက္၊ ဖဲေတြ႐ိုက္ၿပီး မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္ေနခဲ့စဥ္တုန္းက သိမ္ေတြေဆာက္ ဓမၼာရံုႀကီးေဆာက္နဲ႔ စတဲ့အလွဴအတန္းေတြ လုပ္တာဟာ ဘယ္ကပိုက္ဆံနဲ႔ေဆာက္ပါသလဲဘုရားတဲ့၊ ဟ….ဒကာႀကီးရ ဓါးျပတိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါဆိုမွ ဓါးျပတိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ေဆာက္တာေပါ့တဲ့။ အဲ့ဒီေတာ့ဘုရားတဲ့ ဒီဓါးျပတိုက္တဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ ေဆာက္ေတာ့ ကုသိုလ္ရပါ့မလားတဲ့။ ဒါေနာ္ ဒီေမးခြန္းကိုေမးတာက ဓမၼာစရိယ သံုးက်မ္းၿပီးၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္က လူထြက္ၿပီးေတာ့ ေနရင္းနဲ႔ ဒီတရားေတြရလို႔ တခါသူကဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တရားလက္ေထာက္အေနနဲ႔ လိုက္ၿပီး သာသနာလိုက္ျပဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ကႀကီးေရးကသတ္ကက္နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုေတာ့ စကားလံုးေတြမွားမွာစိုးလို႔သူက ေအာက္ကေနေထာက္ေထာက္ေပးတယ္။ တခုခုမွားသြားရင္ေအာက္ကေန သူကစကားျပင္ေပးရင္ သူျပင္ေပးတဲ့ စကားလံုးအတိုင္းဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ျပင္ျပင္ၿပီးေဟာေပးတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက လူဆိုးႀကီးဆိုေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးကိုး။ ေျပာရင္ဒဲ့ထိုးႀကီးေျပာတာ။ တရားနာေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ႏွလံုးသားထဲအထိေရာက္ေအာင္ ထိထိမိမိေျပာတတ္တယ္သူက။

အဲ့ဒီမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေျပာလိုက္တာ ဟ..ဒကာႀကီးရာတဲ့ ဓါးျပပဲတဲ့ ဓါးျပတိုက္လို႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔က်ဳပ္ေဆာက္တာေပါ့တဲ့။ အဲ့ဒီလိုဆို ကုသိုလ္ရပါ့မလားတဲ့ ေအာက္ကေနလွမ္းေမးတယ္။ ေၾသာ္…ဒကာႀကီးရယ္တဲ့ ဓါးျပတိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္က ဘာစိတ္တုန္းတဲ့၊ အကုသိုလ္စိတ္ပါဘုရား။ လႉခ်င္တဲ့စိတ္ကေရာ ဘာစိတ္လဲ ကုသိုလ္စိတ္ပါ။ ေအး အကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္စိတ္ေတြမွာ ဓါးျပတိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုလည္း လံုးဝကုသိုလ္စိတ္မရိွဘူးတဲ့ က်ဳပ္သူမ်ားအိမ္က ပိုက္ဆံရဖို႔စိတ္ပဲ ရိွတယ္တဲ့။ ဘယ္အိမ္မွာပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရိွလဲ က်ဳပ္ဒါပဲတြက္တယ္တဲ့။ အကုသိုလ္စိတ္ေပါ့တဲ့။ အဲ့ဒါေတြရပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့လဲ ဟာလႉခ်င္လိုက္တာ ငါဒီေက်ာင္းေတာ့ ဒါေလးလႉဦးမယ္ဆိုတာ ဝင္လာျပန္ေတာ့ ကုသိုလ္စိတ္။ ဓါးျပတိုက္ဖို႔ စိတ္လံုးဝမရိွဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ အကုသိုလ္စိတ္၊ ကုသိုလ္စိတ္ေတြက တစ္စိတ္စီပဲတဲ့။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကလည္းတစ္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ၊ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကလည္း သူ႔ဟာသူေပၚခ်င္ထေပၚလာတာပဲ။

အဲ့ဒါကိုနားေထာင္ၿပီး ဘုန္းဘုန္းေလ သေဘာက်သြားခဲ့တယ္။ ဟယ္…ဟုတ္သားပဲ၊ ငါအိမ္မွာေနရာကေနလာတာ ႐ုပ္ရွင္ရံုသြားမလို႔လာတာ အကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးေျပာတဲ့အတိုင္း ဘုန္းဘုန္းကေအာက္ကေန ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ျပန္တြက္ေနရတာ၊ အခုလမ္းတစ္ဝက္မွာ ရဟႏၲာဆိုတာေတြ႔လို႔ ဆိုင္ကယ္ေပၚကေနဆင္းၿပီး ငါလာၾကည့္တယ္။ အဲ့ေတာ့႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္ဖို႔စိတ္ကေပ်ာက္သြားတယ္။ အခုမွျပန္ေပၚတယ္။ ခုနက႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္မယ့္စိတ္မရိွေတာ့ဘူး ။ ဟယ္… ဟုတ္သားပဲ တစ္စိတ္သီပဲ။ အဲ့ဒီ့မွာ သညာနဲ႔သေဘာေပါက္သြားတယ္။ ဟာဒါျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ငါ့စိတ္ေတြက အၿမဲျဖစ္ေနတယ္မွတ္တာ မဟုတ္ပါလားနဲ႔ အဲ့ဒီ့မွာ သညာနဲ႔သေဘာက်ၿပီးေတာ့ ဘုန္းဘုန္းလဲက်င့္ခဲ့တာ ဒီေန႔လိုမ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့ေတာ့တာပါပဲ။

ဘာေျပာခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ အရိယာစကား သူေတာ္ေကာင္းစကားဆိုတာ တစ္ခ်က္ေလာက္ နားဝင္ၿပီး သေဘာေပါက္သြားရင္ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဘုန္းဘုန္းသဲအင္းဂူမွာ ေျခာက္ႏွစ္က်င့္တယ္။ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ က်င့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေဝဒနာကို ဆံုးေအာင္လိုက္တာ ေလးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ေလာက္ဆက္တိုက္လိုက္ခဲ့တာ။ ရံုးမွာ လုပ္သက္ခြင့္မေျပာနဲ႔ လစာမဲ့ခြင့္က မ်ားတယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အေရးမလုပ္ေတာ့ဘူး တရားရဖို႔တစ္ခုသာ အာရံုထားေတာ့တယ္။ ဘယ္သူ႔ေပါင္းထားလဲဆိုေတာ့ ႒ာနခြဲမန္ေနဂ်ာကို ေပါင္းထားရတယ္။ သူကလည္းဘုန္းဘုန္းကို လူလည္းလူငယ္ တရားသမားလဲ တရားသမားဆိုေတာ့ တရားသမားေလး၊ တရားသမားေလးနဲ႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ အိုဗာတိုင္ ဘုန္းဘုန္းဆင္းရမယ့္ အလွည့္ေရာက္တဲ့အခါမွာ လူစားထည့္ေပးတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕လစာကိုေတာင္မျဖတ္တဲ့အျပင္ သူကေတာင္လမ္းစားရိတ္ေပးေသးတယ္။ ေအးကြယ့္ ငါ့အတြက္လဲ ကုသိုလ္ရေအာင္ မင္းေေအးေအးေဆးေဆး တရားထိုင္ပါ လတ္မွတ္ကေတာ့ ႒ာနခြဲမန္ေနဂ်ာဆိုေတာ့ သူကကူညီတာေပါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတရားက်င့္တာ။

ဒီေလာကီဘက္က အလုပ္ေတြ၊ ေငြေျကးေတြ၊ ရာထူးေတြကို မမက္ႏိုင္ဘူး ဘုန္းဘုန္းမွာ အလုပ္မျပဳတ္ရင္ေတာ္ၿပီ တရားဘက္ကိုသာမဲတာ။ အဲ့ဒီလိုက်င့္ရင္းနဲ႔ ေလးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ မိုးေကာင္းမွာေပါ့ တစ္လံုးတည္းနဲ႔ သေဘာေပါက္သြားတာ။ မသိရင္ေတာ့ခက္တယ္။ သိရင္လြယ္တယ္ တရားဆိုတာက။ မူလသဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႔စခန္းတိုင္းမွာဘုန္းဘုန္းက ေရွ႕ဆံုးမထိုင္တာ၊ ေနာက္မွာဆိုကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္မႏိုင္လို႔။ အခုဒကာမႀကီးတို႔တရားစခန္းမွာသာ ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီရတယ္ အိမ္ျပန္သြားၾကည့္ဘယ္ေတာ့မွ မရဘူး တစ္နာရီေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္။ ဘယ္ေတာ့မွစိတ္ကို မႏိုင္ဘူး။ ေက်ာင္းမွာက်ေတာ့ ရေနတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ဆိုတာ ဆံုးမရခက္တယ္။ သူမ်ားသားသမီးဆံုးမတာထက္ ကိုယ့္သားသမီး ဆံုးမရတာခက္တယ္။ ကိုယ့္သားသမီးဆံုးမရတာထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆံုးမရတာသာ၍ ခက္တယ္။

ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ဆံုးမရတာ အခက္ဆံုး တခါတေလေတာ့ သူ႔ကိုေခ်ာ့ခိုင္းရတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကတပည့္ေတြကို အၿမဲဆံုးမတယ္ ညဘက္အိပ္ရင္ေလ်ာ့အိပ္ၾက သိပ္မအိပ္ၾကနဲ႔၊ အိပ္ရာက ထဆိုၿပီး ႏိႈးၿပီး တရားထိုင္ခိုင္းတယ္ ေအး..မင္းတို႔အခုစားေနတဲ့ ဆြမ္းေတြကမင္းတို႔အမ်ိဳးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေတြရဲ႕ဆြမ္းေတြမဟုတ္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြရဲ႕ဆြမ္းေတြ စားၿပီးေတာ့ အသက္ေတြႀကီးေနတာ အဲ့ဒီေတာ့ အိပ္မေနၾကပါနဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအတြက္အားထုတ္ပါဦးနဲ႔ အားထုတ္ဦးမယ္ဟဲ့ ဆိုတဲ့သဒၶါေတြထားၿပီး အားထုတ္ၾက။ နာရီဝက္ရရ၊ တစ္နာရီရရ အားထုတ္ၾကလို႔အၿမဲဆံုးမတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ဆိုျပီး အိပ္မေနၾကနဲ႔ ေနာက္ေတာ့ ပုပ္ပြေအာင္ အိပ္ၾကရဦးမယ္။ ေလာက္ေတြစားတဲ့အထိ အိပ္ၾကရဦးမယ္။ ေသသြားရင္ပုပ္ပြသြားမယ္ အဲ့ဒီေတာ့ဒီ႐ုပ္ႀကီးကို တို႔တေတြ မညႇာနဲ႔ဆိုၿပီး ဘုန္းဘုန္းအၿမဲဆံုးမရပါတယ္။

အဲ့ဒီစိတ္ကလည္း ကလန္ကဆန္လုပ္တယ္ စိတ္ကေလးက ဘယ္လိုလာတယ္မွတ္လဲ ဘုန္းႀကီးပဲတဲ့ လုပ္စရာမရိွဘူး မနက္ျဖန္ခါက်ေတာ့ ေန႔ခင္းဖက္အားရင္ အားထုတ္လို႔ရတာပဲ၊ ညဖက္မအိပ္ရင္မူးမွာေပါ့၊ ေမာမွာေပါ့ နဲ႔စိတ္ကေလးကလုပ္ေသးတယ္။ အထဲထဲကေန အင္မတန္ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ဆြဲတယ္။ အကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ကုသိုလ္စိတ္က အၿမဲတန္းဒြန္တြဲေနတယ္။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကမ်ားတယ္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကနည္းတယ္။ အဲ့သလိုကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္စစ္ၾကည့္ မေကာင္းတာေတြ ေတြ႔ၾကရမယ္။ အခုေနေတာ့၊ သီလပိုင္း၊ သမာဓိပိုင္း ေတြနဲ႔ သိပ္ေကာင္းေနတာေပါ့ စိတ္ကေလးေတြျဖဴစင္ေနတယ္။ ဘယ္မွာသြားေတြ႔မလဲဆိုေတာ့ သမာဓိကိုဖ်က္ၿပီး ပညာပိုင္းကူးၿပီေဟ့ လဲဆိုေရာ ဟိုဘက္မွာလာၿပီ ေႏွာင္ခ်ိန္ခန္းေတြ ဇာတ္ေတြကဝင္ၿပီ လာပါလိမ့္မယ္ ကိေလသာေတြ ေလာဘေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ ေမာဟေတြေပၚလာေရာ။

တခ်ိဳ႕ေယာဂီေတြ ဘုန္းဘုန္းဆီလာတယ္ ဆရာေတာ့္ တပည့္ဆံုးမပါဦးတဲ့ အရင္တုန္းကဒီေလာက္မဆိုးဘူးတဲ့ တရားအားထုတ္မွ ေဒါသေတြျဖစ္လိုက္တာ ဆိုၿပီးလာေျပာၾကတယ္။ ဘုန္းဘုန္းသိတာေပါ့၊ အရင္တုန္းက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ေဒါသကို ထိန္းႏိုင္ေသးတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကေလ ေဒါသျဖစ္ ဒိုင္းကနဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း သိၾကတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ ျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး ေတာ္ကတရားအားထုတ္တာပဲေဒါသႀကီးလွခ်ီလားေျပာရင္ အမေလး ပိုႀကီးေသးတယ္။ ဘာတုန္းတဲ့ တရားထိရင္ မခံႏိုင္ဘူးသူက။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေၾကာက်ေတာ့တိုတယ္ ျဖစ္ၿပီးသြားရင္ မျဖစ္သလိုပဲ။ အဲ့ဒါေလးေတာ့ ထူးျခားတယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းရတယ္။

ပုထုဇဥ္တိုင္းမွာ ကိေလသာ ၁၀ ပါးရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားအားျဖင္႔ (၃)မ်ိဳးေပါ့။

(၁) ၀ိတိကၠမ ကိေလသာ
အာရံု (၅)ပါး ကို ႏွစ္သက္တြယ္တာ၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံတို႔ျဖင္႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ အေလ်ာက္ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ေစတတ္မႈ။ ဒီကိေလသာကိုေတာ့ သီလေစာင္႔ထိန္းၿပီး တားဆီးရပါတယ္။

(၂) ပရိယု႒ာန ကိေလသာ
မေနာ ဒြါရ၌ ထၾကြေသာင္းက်န္းတတ္သည္႔ ကိေလသာေပါ့။ ဒီကိေလသာကိုေတာ့ သမထ ဘာ၀နာ က်င္႔ၾကံၿပီး တားဆီးရတယ္။

(၃) အႏုသယ ကိေလသာ
သံသရာတေလွ်ာက္ အစဥ္ကိန္းေအာင္းေနခဲ႔ျပီး အခါအခြင့္သင့္ေသာအခါ ေပၚထြက္လာျပီး ေဖာက္ျပန္က်ဳးလြန္တတ္ေသာ ကိေလသာေပါ့။ ဒီကိေလသာကိုေတာ့ ၀ိပႆနာဘာ၀နာအားထုတ္မွ အျမစ္ကေနပယ္သတ္ရွင္းလင္းႏိုင္မယ္။ အႏုသယကိေလသာေတြက ခႏၶာထဲမွာရိွၿပီးသား။ ဒါေတြက သီလသမာဓိနဲ႔ အုပ္ထားေတာ့မေပၚဘူးေပါ့။ တကယ့္ မဂ္လိုပဲ။

ပညာခန္းဆိုတာက အဲ့ဒီ့သမာဓိ ျဖည္ၿပီးေတာ့ လကၡဏာထဲလဲ ထည့္လိုက္ေရာ ဒီစိတ္ေတြထြက္လာတာပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ အံ့ၾသသြားတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး ငါဒီေလာက္တရားေတြက်င့္လာတာ ဒီစိတ္ေတြက အရင္ကမေပၚပါဘူး ဘာျဖစ္လို႔ေပၚရသလဲဆိုၿပီးေတာ့နဲ႔ေလ။ သူမ်ားမေျပာသာလို႔မေျပာတာ ကိုယ္ျဖစ္တဲ့စိတ္တြ ကိုယ္ပဲသိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႀကိတ္သတ္၊ တရားေတြနင္းထိုင္၊ ခါတိုင္းထက္တိုးထိုင္ေလ ပိုေပၚလာေလပဲ။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြပိုထြက္လာတယ္။ ဟာ.. ဘယ္လိုျဖစ္ပါလဲနဲ႔၊ မီးေလာင္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တစ္ေယာက္တည္းႀကိတ္သတ္ေနရတယ္ လူသိမွာစိုးလို႔။ ရာဂစိတ္ေတြ၊ ေလာဘစိတ္ေတြ၊ ေဒါသစိတ္ေတြဆိုတာ အမေလး ထစ္ခနဲဆို ဒိုင္းကနဲ ဘဝင္ ကေနတင္းခနဲျဖစ္လာလိုက္နဲ႔ အဲ့ဒီစိတ္ေတြပဲ သတ္ေနရတာပဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ လူသာမသိ သာ၏ မနည္းေပါ့။ ဟိုဘက္ေရာက္လာေတာ့မွ ေပၚလာတာ။ အဲ့ဒီေနရာမွာက နားမလည္ရင္ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။

မဟုတ္ပါဘူး ငါတရားေတြဒီေလာက္အားထုတ္ေနတာ ဒီစိတ္ေတြဘာလို႔ျဖစ္ရလဲနဲ႔ သူမ်ားမေျပာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေတာင္မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ဒီတရားအားထုတ္တာ သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္လုပ္ေနတာ ဒီသူယုတ္မာစိတ္ေတြ ျဖစ္ရတာလဲနဲ႔၊ ဘယ္ဟုတ္မလဲ ကိုယ္ဒီစိတ္ေတြကို အေကာင္းမွတ္ၿပီးသိမ္းလာတာ အခုမွသူ႔ကိုျမင္လာတာ။ ျမင္လာေတာ့အဲ့ဒီစိတ္ေတြကို ကိုယ္ကပါယ္ရတယ္။ လူအေနနဲ႔ကေန အရိယာလမ္းဘက္ေျပာင္းဖို႔သမာဓိဖယ္လိုက္ရင္ လူထက္ဆိုးတာေတြ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္စိတ္ေတြကိုယ္ေတြ႔ရလိမ့္မယ္ သူမ်ားစိတ္ေတြမစစ္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ေတြကိုယ္ မႏိုင္မနင္းနဲ႔ အရမ္းဆိုးတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါေတြဆိုးတာကို အဲ့ဒါကိုပါယ္မွ။ အင္မတန္မွမ်ားတဲ့ ကိေလသာေတြကို သမာဓိက အေပၚကေန အဖံုးဖံုးလိုက္တာ။ ဖံုးလိုက္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ တကယ္ကိုခ်မ္းသာတာ။ တရားသိပ္ေကာင္းတယ္နဲ႔ ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့ တရားပဲအားထုတ္ခ်င္တယ္။ ဘယ္မွာသြားၿပီး ဒုကၡျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ သမာဓိခန္းကေန ပညာခန္းကိုလဲကူးေရာ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ စိတ္ေတြ။ ကိုယ့္စိတ္ေတြဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ညစ္ပတ္သလဲလို႔ ဒီခႏၶာႀကီးထဲမွာဆိုတာ တခါတည္းမွကို ဘုန္းႀကီးသာျဖစ္တယ္ အတြင္းစိတ္ေတြဆိုတာေလ တခုမွမေကာင္းဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ေတြကိုယ္သိလာတယ္။ အဲ့ဒီေပၚတဲ့စိတ္ေတြကိုရႈ႕ရေတာ့တာပဲ။ မရႈ႕လို႔လဲမရေတာ့ဘူး။ အိပ္ရမွာေတာင္မအိပ္ရဲေတာ့ဘူး၊ ဒီစိတ္ေတြျဖစ္ေနတာ ဒီစိတ္ပဲထိုင္ရႈ႕ေနတာ အိပ္ဖို႔ဆိုေဝးေရာ။

ဒီစိတ္ေတြကို နင္းသတ္ေနရတယ္ ရႈ႕ေနရတယ္။ ေပၚတဲ့စိတ္ေတြကိုသတ္လိုက္ အဲ့ဒီစိတ္ကိုၾကည့္လိုက္နဲ႔ ေနာက္က်ေတာ့နားလည္လာတယ္။ ဒီစိတ္ေတြကို ငါ ပဒူအံု ဒုတ္နဲ႔ထိုးလိုက္ပါလား။ ပ်ားအံုႀကီး သူ႔ဟာသူအံုေနတာႀကီးကို တသံသရာလံုးရိွေနတဲ့ပ်ားအံုႀကီး၊ ဟိုဘက္ဘဝကူးလဲ သူပါတဲ့ ကိေလသာပ်ားအံုႀကီးကိုဒုတ္နဲ႔ထိုးလိုက္ေတာ့ပြတက္သြားတာေပါ့ အဲ့ဒါကိုရႈ႕ရေတာ့တာ။ ဒီပ်ားအံုႀကီးကို မျပဳတ္ျပဳတ္ေအာင္ေပါ့။ ဘုန္းဘုန္းအရင္တုန္းက မေျပာတတ္ေျပာတတ္နဲ႔ေပးတဲ့ ဥပမာလိုေပါ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ အေပါက္က တစ္ေပါက္ပဲရိွတယ္ အဲ့ဒီ့အေပါက္ထိပ္မွာ ပ်ားအံုႀကီးကတြယ္တယ္ဗ်ာ။ ပ်ားအံုႀကီးျဖတ္ၿပီးေတာ့ လူေတြသြားတယ္ ပ်ားအံုထဲတေကာင္တၿမီးက လွမ္းတုတ္လိုက္တယ္။ မလြတ္ဘူးလူတိုင္းမလြတ္ဘူး။ ျပန္လာတာ တစ္ေကာင္တုတ္ခံရတယ္၊ ႏွစ္ေကာင္တုတ္ခံရတယ္၊ တခ်ိဳ႕သံုးေကာင္တုတ္ခံရတယ္။ ဟာဒီနားပ်ားတုတ္တယ္သာ သိတာ ပ်ားအံုဘယ္နားမွာမွန္းမသိဘူး။ သြားတဲ့လူတိုင္းတုတ္ခံရတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့သိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေန ေအး…မင္းပ်ားတုတ္ခံရတာေဟာဒီမွာကြ ေဟာဒီမွာ မင္းဒုတ္နဲ႔ထိုးၾကည့္ဆိုေတာ့ ပ်ားအံုမွန္းလဲမသိေတာ့ ပ်ားေတြကပြလာၿပီးပိုတုတ္တာေပါ့။ ေအး… အတုတ္ခံ ပိုထိုး အဲ့ဒီပ်ားအံုႀကီးျပဳတ္က်သြားမွ လြတ္မွာဆိုေတာ့ ပ်ားတုတ္ခံၿပီး ပိုထိုးရတယ္။ ေနာက္အဲ့ဒီပ်ားေတြလဲကုန္ေရာ ပ်ားအံုႀကီးျပဳတ္က်သြားေရာ ေနာက္တစ္သက္လံုးကိုယ့္ပ်ားမတုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ေလာဘဆိုတဲ့စိတ္ေတြက ခႏၶာထဲမွာကိန္းၿပီးသား လွည္းနဲ႔တိုက္လို႔မကုန္ ကြန္တိန္နာကားႀကီးနဲ႔ တင္လို႔မကုန္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ေတြ အဲ့ဒီ့စိတ္ေတြကို ကိုယ္ကကုန္ေအာင္ရႈ႕ရတာ။ ကိုယ့္စိတ္ေတြ ကိုယ္ပဲသိတယ္ေနာ္။ ဟန္ေဆာင္ထားၾကတာလူေတြက။ ဟန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ေနၾကတာ အတြင္းအစၹၨ်တၱစိတ္ေတြက မေကာင္းပါဘူး။ အဲ့ဒီစိတ္ေတြကို ကိုယ့္စိတ္ေတြကိုယ္စစ္လာေတာ့ သိလာတယ္။

ေၾသာ္…လူေတြကဘယ္လိုေနတယ္၊ ဘယ္စိတ္နဲ႔ေနတယ္။ ဘယ္စိတ္နဲ႔ယွဥ္တယ္၊ စကားေျပာတာနဲ႔ ဘယ္စိတ္နဲ႔ေျပာေနမွန္း အကုန္လံုးအတတ္သိတယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ခဲ့တာကိုး။ ဒီစိတ္ဆိုတာက နာမ္တရားပဲ။ အခု ဒီ႐ုပ္ဆိုတာက ၃၂ေကာ႒ာႆ အဖြဲ႕အစည္းပဲ။ ေယာက္က်ားလည္းမဟုတ္၊ မိန္းမလည္းမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးပဲ။ အဲ့ဒီ ၃၂ ေကာ႒ာသရဲ႕ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္ေတြမွာ တိုက္လို႔ေပၚလာတဲ့ စိတ္ေတြက ေခြးျမင္ေတာ့ ေခြးစိတ္၊ ၾကက္ျမင္ေတာ့ ၾကက္စိတ္၊ ဝက္သံၾကားေတာ့ ဝက္စိတ္ မိန္းမသံၾကားေတာ့ မိန္းမစိတ္ အသံကိုမွီမွီၿပီး စိတ္ေတြက ေပၚေပၚလာတယ္ နာမ္တရားက။ ဒီ ၃၂ေကာ႒ာသ အၾကည္႐ုပ္ႀကီးကိုမွီၿပီး နာမ္တရားေပၚလာတယ္။ ေပၚလိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီ႐ုပ္ႀကီးထဲမွာ ဘာထည့္ထားလဲဆိုေတာ့ ကိေလသာေတြ ထည့္ထားတယ္။ အဲ့ဒီက ထေပၚတာေပါ့ ဒီလိုေပၚေတာ့မွ အဲ့ဒီ့စိတ္ေတြကို ကိုယ္ကခႏၶာမွာ လွည့္ရႈ႕ရတယ္။ ေကာင္းတဲ့လမ္းတစ္လမ္းမွ မရိွဘူး။ အရိယာေတြသြားတဲ့လမ္း မေကာင္းဘူးဗ်။ ဒုကၡကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးေက်ာ္နင္းေနရတယ္။ အဲ့ဒီ့ ဒုကၡေတြလည္းကုန္ေရာ ခ်မ္းသာတာမွ အရမ္းခ်မ္းသာပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းက ေသာတၱပတၱိမဂ္ကေန သစၥာေလးပါးျမင္ၿပီး မဂ္က်ပံုေတြေလာကသံုးပါးျမင္ပံုေတြကို တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡတစ္ဦးကို ေဟာဖူးေတာ့ ဒကာျကီးရယ္လို့ အဲဒီေနရာမွာ ဒကာျကီးတို႔ရဲ႕အခုလက္ရိွ စိတ္ေတြ အကုန္ေသသြားတာလို႔ ေသာတပန္က။ ေသာတပန္ျဖစ္ရင္ ငါေသာတပန္ျဖစ္ၿပီလားေမးရင္ ဒီပုဂိၢဳလ္က မဟုတ္ေသးဘူးပဲ။ ဘုန္းဘုန္းက ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားမစစ္တာေပါ့။ ေျပာတာဆိုတာနားေထာင္လိုက္၊ သူ႔အသံဘာသံလဲ၊ လကၡဏာသံလား၊ သမာဓိသံလား၊ သီလသံလား၊ ေလာဘသံလား၊ တခ်ိဳ႕ေလာဘသံေဒါသသံ၊ ရာဂသံ ရိွတယ္။ ဒီအသံထဲမွာကိုပဲ မွီေနတာ။ အဲ့ဒီ့အသံကို နားေထာင္လိုက္တာနဲ႔ သိတယ္။ ဒီမဂ္က်သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က အခုလက္ရိွ ဒကာ၊ ဒကာမတို႔ရဲ႕ လက္ရွိစိတ္ေတြေသသြားတာ။ စိတ္အသစ္ျဖစ္သြားတာ။ အရိယာစိတ္ ေသာတပန္စိတ္ဆိုတာက အင္မတန္ျဖဴစင္တယ္ ဝန္ေပါ့သြားတယ္။ အပါယ္ေလးပါးခ်မယ့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးခ်လိုက္သလို ေပါ့သြားတယ္။ အင္မတန္ ထမ္းပါမ်ားေတာ့ မေလးဘူးထင္ၿပီးထမ္းထားတာ၊ ေသာတပန္ျဖစ္လာရင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးခ်လိုက္သလို တစ္ခါတည္းကို ေပါ့ပါးၿပီးစိတ္အသစ္ ျဖစ္သြားတယ္။

အဲ့ဒီ့စိတ္ေတြသာ မဂ္ကမသတ္ရင္ေလ အပါယ္ေလးပါးသြားမယ့္ ေလာဘေတြ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စိတ္ေတြနဲ႔ လူတစ္သိန္းေသတယ္လတစ္ကုေဋေသတယ္ လူတစ္ေယာက္ျပန္ျဖစ္ဖို႔မလြယ္ဘူးတဲ့။ မွန္တာေပါ့ စိတ္ေတြက ေလာဘနဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္ ေဒါသနဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္ ေမာဟတဲ့ယွဥ္တဲ့စိတ္၊ ရာဂနဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္၊ ဒီၾကားထဲ ဥပဒါန္တို႔ကလည္းပါေသးတယ္။ ဒီစိတ္ကေလးက ပစၥဳပၸန္မွာ မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပစၥဳပၸန္ ရႈ႕ခိုင္းတယ္။ ဘယ္မွာရိွသလဲဆိုေတာ့ ဒီစိတ္ကေလးကေလ အတိတ္နဲ႔ အနာဂတ္မွာပဲ ကူးေနတယ္။ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းေနၾကည့္ ေတြးေနတယ္။ ဒီေတြးေနတဲ့စိတ္က အခု ပစၥဳပၸန္ဘာေတြေတြးေနလဲျဖစ္ၿပီးသားကို ေတြးေနတယ္။ အတိတ္ကိုေတြးေနတာ။ တခါတေလလဲ မျဖစ္ေသးတာကို ေတြးေနတယ္။ အနာဂတ္ကိုေတြးေနတယ္။ ဒီစိတ္ကေလးကေလ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ မျဖစ္ေသးတာပဲေတြးတတ္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ဆို သူမေတြးဘူး။ ပစၥဳပၸန္ကိုျမင္ေအာင္ရႈ႕ခိုင္းတာ ဝိပႆနာ။ အဲ့လိုရႈ႕တတ္ရင္ ဒကာ၊ ဒကာမတို႔ ေဟာဒီတစ္စခန္းတည္းနဲ႔လဲရတယ္။ အခုဘုန္းဘုန္းျပေနတယ္ဆိုတာလဲ ပစၥဳပၸန္ တင္တင္ၿပီးေခၚယူသြားတယ္။ အဲ့ဒါလကၡဏာ သေဘာေပါက္သြားရင္ေတာ့ အကြက္သိပ္ေကာင္းတယ္။ မသိရင္ေတာ့ ဘာေတြေျပာေနမွန္းမသိဘူး။ ငါ့ဘာေတြေျပာေနတာလဲ ငါလဲလုပ္ေနရဲ႕နဲ႔ ဘယ္ဥစၥာလဲနဲ႔။ တခါတေလေပၚတာရႈ႕ဆိုေတာ့ အသာေလးၿငိမ္ေနတယ္။ ေပၚရင္ရႈ႕မယ္ေပါ့ ၿငိမ္ေနတယ္။ ၿငိမ္ေနတာေလးေပၚတာ သူမသိဘူး။ ေပၚရင္ရႈ႕မလို႔ ၿငိမ္ၿပီးေတာ့ အသာေလးေနေနတယ္။ ရႈ႕ကြက္ကေပၚေနၿပီ ၿငိမ္ေနတာေလးေပၚေနတာ သူမသိပဲေရွ႕ သာမဲေနတာ။ ေနာက္ကိုလွည့္မၾကည့္မိဘူး အဲ့ဒါေလးေတြ။ ဒါေနာ္ လကၡဏာပိုင္း ဉာဏ္ပိုင္းေတြက်ေတာ့ ဒီလိုသြားတာ။

ဥပမာ ဘုန္းဘုန္းေျပာျပမယ္ ပစၥဳပၸန္ ရႈ႕ဆိုေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက အသာကေလးသတိထားတယ္။ ေပၚရင္ရႈ႕မလို႔တခါတည္း ဘာေပၚမလဲဆိုတာ သတိေလးနဲ႔ေစာင့္ေနတယ္ အဲ့ဒါ ပစၥဳပၸန္ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဟုတ္လား။ သတိေလးနဲ႔ေလ ေပၚတာရႈ႕မလို႔ အသာေလး ေစာင့္ေနတယ္ ေပၚရင္ရႈ႕မလို႔ သတိထားေနတယ္ေပါ့ အဲ့ဒါ အတိတ္လား၊ အနာဂတ္လား၊ ပစၥဳပၸန္လား။ ေအး…အဲ့ဒါအနာဂတ္ေမ်ွာ္ ေနတာေနာ္၊ ေယာဂီကေတာ့ အဲ့ဒီလိုေနတာကို ပစၥဳပၸန္ ထင္ေနတာ။ ေပၚရင္ရႈ႕လိုက္မယ္ဆိုကတည္းက ဘာစိတ္လဲ။ ေပၚရင္ရႈ႕လိုက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေနတာ အနာဂတ္ကူးေနတာကို ေယာဂီကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ထင္ေနတာ။ ေပၚရင္ရႈ႕မယ္ဆိုၿပီး ဝင္ေလ၊ ထြက္ေလေလး အကဲခတ္ေနေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က အနာဂတ္ကူးေနတာ။ အဲ့ဒါကိုေအာက္ေျခမွာေတာ့ ပစၥဳပၸန္ေပါ့။ ဒီ့ထက္အထက္ေတြလဲေရာက္လာေရာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အတိတ္ေရာက္သြားလိုက္ အနာဂတ္ကူးသြားလိုက္နဲ႔ ဒီစိတ္ကေလးကေနာ္ ၿငိမ္ေနတာမဟုတ္ဘူး ႀကံမိႀကံရာေလး ႀကံေနတာ။ အဲ့ဒီ့စိတ္ကေလးမ်ားေတြ႔လာရင္ ေယာဂီတို႔ ေဟာဒီ့လူ႔ျပည္၊ လူ႔ရြာမွာေလ အင္မတန္ေနလို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါႀကီးေတြက ဒီ႐ုပ္ႀကီးေတြက က်ဳပ္တို႔ခဏ ငွားလာတဲ့ အခြံႀကီးေတြပါ။ တေန႔ထားခဲ့ရမွာ ေျခာက္ေပေခါင္းထားခဲ့ရမွာ။ သူမသြားခင္၊ ဒီ႐ုပ္မထားခင္ နင္းသာက်င့္ၾကပါ။ ကိုယ္ေသခ်င္တိုင္းေသလို႔ရတဲ့႐ုပ္မဟုတ္ဘူး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ဆို ေသကြင္းေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳခဲ့ရတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီတရားျပဖို႔ေတြက ရိွလာေတာ့ မေသပါဘူး။ ကိုယ္ေသခ်င္တိုင္းေသလို႔မရပါဘူး။

တရားေတြက်င့္ေတာ့ ေဝဒနာေတြနဲ႔ ေတြ႔လာေတာ့ ငါေတာ့ေသေတာ့မွာပဲ ဆိုၿပီးမျပင္နဲ႔ ခ်၊ သဒၶါနဲ႔သာတြန္းတင္။ ဆံုးေအာင္လိုက္၊ သည္းခံ၊ ခြင့္လႊတ္၊ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့လိုက္ အဲ့သဒၶါကအက်ိဳးေပးလိမ့္မယ္။ စိတ္ကေလးက ေသေတာ့မွာပဲ၊ ဘာေတာ့မွာပဲနဲ႔ ေအာ္ေနတဲ့စိတ္ကေလးက ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဒီဘက္ေတြေရာက္မွ သိလာတယ္။ ဒီေသေတာ့မွာပဲ ဆိုတဲ့စိတ္က ေမြးတုန္းကလည္းပါမလာဘူး ငါ့႐ုပ္ႀကီးပဲ ငါ့ကိုယ္ႀကီးပဲလို႔ အသိမွား၊ အမွတ္မွား၊ အယူမွားတဲ့စိတ္က ေမြးတုန္းကလဲ ပါမလာဘူး။ ဒီဘက္ေရာက္မွ ႏွစ္ခါလည္ေရာက္မွ သူ႔ကိုယ္သူနာမည္တပ္ၿပီးေတာ့မွတ္လို႔သိတဲ့စိတ္၊ ေျခပဲ၊ လက္ပဲလို႔သိတဲ့စိတ္က ပိုင္ရွင္မဲ့ႀကီးကို သူ႔ဟာလို႔ယူထားတဲ့စိတ္က ေသေတာ့ မွာပဲေအာ္ေနတာ။ သူ႔ဟာလဲ တစ္ခုမွ မပါဘူး။ ပိုင္ရွင္မဲ့ႀကီးကို ပိုင္ရွင္လာလုပ္တဲ့ေကာင္ ေသ၊ ေသ။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ရန္ျဖစ္ျပီးက်င့္ေနၾကရတာ။ သူမ်ားစိတ္မစစ္အားဘူး၊ အဲ့သည္လို ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ၿပီး က်င့္ရတာပါ ဘုန္းဘုန္းတို႔တုန္းက။ ဘုန္းဘုန္းတို႔က လကၡဏာေတြျပင္ေပးရင္လြတ္ၿပီး သက္သာလာတယ္။ သဒၶါေတြတင္ေပးရင္ သဒၶါေတြတက္ၿပီး သက္သာလာတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔တုန္းကဆို ကိုယ့္ဟာကိုယ္႐ုန္းၿပီး တက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေဝဒနာကို အဲ့ဒီလို႐ုန္းၿပီးတက္ခဲ့ရတာပါ။ ကဲ…တရားလဲအဆံုးသတ္ရင္း ဒီေန႔လည္း ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေလးနဲ႔ က်င့္လိုက္ၾကပါဦးစို႔ ေယာဂီတို႔။

(ယုသင္းခ်ဳိ ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္)

ဓမၼဒါနျဖင့္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖဲြ႕(စကၤာပူ)
www.vizawdayatheinn.com

Read more

၁၂။ ဉာဏ္ျခယ္တဲ့ ဒီဆယ္လိႈင္း (Oct 13, 2018)

၁၂။ ဉာဏ္ျခယ္တဲ့ ဒီဆယ္လိႈင္း (Oct 13, 2018)

ဘုန္းဘုန္းတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက အသံေန အသံထားေလးနဲ႔ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ရွိတယ္။ ငယ္ငယ္ကေတာ့ တစ္မူးရလို႔ က်က္ခဲ့ဆိုခဲ့ၾကတာေပါ့။ ဒီဘက္ တရားအက်င့္နယ္ေရာက္ေတာ့မွ ဒါတရားမွန္းသေဘာေပါက္ၿပီး သိလာခဲ့ရတယ္။

စိတ္တစ္လံုးက ေလာကၾကီးျဖစ္ပံုေနာ္ … မ်က္စိေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ နားေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ ႏွာေခါင္းေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ ပါးစပ္ေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ ကိုယ္ေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ မေနာေပါက္က စိတ္တစ္လံုး၊ စိတ္ (၆) စိတ္ရဲ႕ လွည့္စားခ်က္ေတြေနာ္။ ငယ္ငယ္က က်က္ခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာေလးကေတာ့ …

“ျပည္နိဗၺာန္ ေဖာင္ကတို႔
ေဆာင္ပို႔မွ ေရာက္လိမ့္မယ္
ေလာင္းေလွငါးဆယ္ေစ်းရယ္နဲ႕
ေပးရယ္လို႔၀ယ္။
မိေခ်ာင္းကေျခာက္ေကာင္တြယ္
ဥာဏ္ျခယ္တဲ့ ဒီဆယ္လွိဳင္း
ရွစ္ဆိုင္ကို ႏိုင္ေအာင္ဖြင့္ႏိုင္မွ
တင္သင့္ရင္ တင္ပါလိမ့္မယ္ကြယ္
ေလာင္းရစ္ေက်ာ္ဘုန္း။
(အာဇာနည္ဘုန္းၾကီး)

ျပည္နိဗၺာန္ ေဖာင္ကတို႔ ေဆာင္ပို႔မွ ေရာက္လိမ့္မယ္ – ဆိုတာက နိဗၺာန္ကိုသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သဒၶါ၊ ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ ဆိုတဲ့ ေဖာင္ကိုစီးၾကရမယ္။ သဒၶါ၊ ဆႏၵ၊ ၀ီရိယနဲ႔မၾကိဳးစားရင္ေတာ့ ျပည္နိဗၺာန္ၾကီးကို မေရာက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

ေလာင္းေလွငါးဆယ္ေစ်းရယ္နဲ႔ ေပးရယ္လို႔၀ယ္ – ဆိုတာက ေယာဂီတို႔ အခုရထားတဲ့ လူ႔ဘ၀ ဒီခႏၶာၾကီးကို ဒါန၊ သီလေတြနဲ႔ ၀ယ္ခဲ့ၾကရတာ။ လူျဖစ္ရပါလို၏ နတ္ျဖစ္ရပါလို၏ ဆုေတြေတာင္းခဲ့ၾကေတာ့ အခု ခႏၶာငါးပါး ရုပ္ၾကီးရလာၾကၿပီ။ အခုထိုင္ေနတဲ့ ရုပ္ၾကီးက ရူပကၡႏၶာပဲ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းေျပာေနတာေတြ ဘာေျပာပါလိမ့္လို႔မွတ္သားေနတာ သညကၡႏၶာ။ ဘုန္းဘုန္းဆီ အာရံုလွမ္းျပဳေနတာက သခၤါရကၡႏၶာ။ ေျပာတဲ့အေပၚ လိုက္ခံစားေနတာက ေ၀ဒနကၡႏၶာ။ ဘုန္းဘုန္းေဟာတဲ့တရားေတြ သိသိေနတာ ၀ိညာဏကၡႏၶာေခၚတယ္။ ရုပ္၊ေ၀ဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ၊၀ိဉာဏ္ ဒီခႏၶာငါးပါးၾကီးကို ဒါနေတြနဲ႔ဆယ္ထားတာ။

မိေခ်ာင္းကေျခာက္ေကာင္တြယ္ ဉာဏ္ျခယ္တဲ့ ဒီဆယ္လွိဳင္း – ဆိုတာက မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ ဒီခႏၶာငါးပါးရုပ္ၾကီးမွာ မ်က္စိ၊နား၊ႏွာေခါင္း၊လွ်ာ၊ကိုယ္၊မေနာ ဆိုတဲ့ ျဒြာရ ၆ေပါက္ရွိတယ္။ အဲဒါကို “မိေက်ာင္း ၆ ေကာင္လို႔ေခၚတယ္။ မ်က္စိအၾကည္ကို အဆင္းကလာတြယ္မယ္။ နားအၾကည္ကို အသံကလာတြယ္မယ္။ ႏွာေခါင္းအၾကည္ကို အနံ့ကလာတြယ္မယ္။ လွ်ာအၾကည္ကို အရသာက လာတြယ္မယ္။ ကုိယ္အၾကည္ကို ေတြ႕ထိစရာက လာတြယ္မယ္။ မေနာအၾကည္ကို ၾကံေတြးစရာအေတြးကလာတြယ္ ၾကမယ္။

အဆင္း၊အသံ၊အနံ႕၊အရသာ၊ေတြ႕ထိစရာ၊ၾကံေတြးစရာ ဆိုတဲ့ မိေခ်ာင္း၆ေကာင္ အတိုက္ဓါတ္ ၆ပါးကလာတြယ္လိုက္ရင္ “ဉာဏ္ခ်ယ္တဲ့ ဒီဆယ္လိွဳင္း” အကုသလကမၼပထတရား (၁၀) ပါးက လွိဳင္းမ်ားလို ခ်ယ္လွယ္လိုက္တယ္။ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ကာယကံ၃ပါး၊ ၀စီကံ၄ပါး၊ မေနာကံ၃ပါး၊ အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ရုပ္နာမ္ ခႏၶာအေပၚမွာ အသိေလးနဲ႔ ေနရင္ေတာ့ လြတ္တာေပါ့။ အသိနဲ႔ မေနတဲ့သူကေတာ့ အဲဒီအကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါးက မလြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။

ကာယဒုစရိုက္ = ကာယကံ (၃) ပါး ကေတာ့ …
(၁) ပါဏာတိပါတ = သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္း၊
(၂) အဒိႏၷာဒါန = ပိုင္ရွင္သည္ ကိုယ္ႏွတ္တို ့ျဖင့္ မေပးအပ္ေသာသူတပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၊
(၃) ကာေမသုမိစာၦစာရ = သူတပါးသားမယားတို႔အား မွားယြင္းစြာေဖါက္ျပန္က်ဴးလြန္ျခင္း။

၀စီဒုစရိုက္ = ၀စီကံ (၄) ပါး ကေတာ့ …
(၁) မုသာ၀ါဒ = မဟုတ္မမွန္ေသာအရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အေနျဖင့္လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း၊
(၂) ပိသုဏ၀ါစာ = ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာ စကားကိုေျပာဆို္ျခင္း။
(၃) ဖရုသ၀ါစာ = ၾကမ္းတမ္းစြာဆဲေရးတိုင္းထြာေျပာဆိုျခင္း၊
(၄) သမၹပလာပ = မိမိသူတပါး ႏွစ္ဦးသားလံုး၀အက်ိဳးမရွိေသာစကားေျပာဆိုျခင္း၊

မေနာဒုစရိုက္ = မေနာကံ (၃) ပါး ကေတာ့ …
(၁) အဘိဇၥ်ာ = သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာကို မတရားယူရန္ ႀကံစည္္ျခင္း။
(၂) ဗ်ာပါဒ = သူတပါးပ်က္စီးေစလိုသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊
(၃) မိစၧာဒိ႒ိ = ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို မယံုၾကည္မွဳ တို႔ျဖစ္တယ္။

အဲဒီအကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါးထဲက တစ္ေန႔တာ ဘယ္သူလြတ္ၾကသလဲ။ ဘယ္သူမွ မလြတ္ၾကဘူး။ ေအာက္အီးအီးအြတ္ဆိုတဲ့ အသံက နားနဲ႔တိုက္တဲ့အခါ အသံက ဘ၀င္ (ဟဒယ) ကိုေရာက္သြားရင္ ဘ၀င္မွာ ၾကက္ျဖစ္သြားၿပီး ၾကက္ပံု၊ၾကက္ရုပ္ ေပၚလာမယ္။ ေပၚလာရင္ ၾကားလိုက္တဲ့အသံေပၚမွာ သာယာရင္ ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ေလာဘကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္မယ္။ မသာယာရင္ ေဒါသ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားတဲ့အသံေပၚမွာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္စိတ္ဆိုၿပီး စိတ္ ၂ စိတ္ ျဖစ္မယ္။

မ်က္စိနဲ႔အဆင္းနဲ႕တိုက္ရင္လဲ အဆင္းေပၚမွာ မွီၿပီး မေနာဘ၀င္မွာ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အဆင္းဆိုသာယာတဲ့ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ၿပီး မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ မသာယာတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ဆိုၿပီး စိတ္ ၂ စိတ္ ျဖစ္မယ္။

ႏွာေခါင္းနဲ႔အနံ႕ ထိေတြရင္လဲ မေနာကဘ၀င္မွာ ေမႊးတယ္လို႕ယူရင္ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္စိတ္၊ နံတယ္လို႕ယူရင္ မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္စိတ္ ၂ စိတ္ျဖစ္မယ္။

ကိုယ္နဲ႔ေတြ႕ထိစရာနဲ႔ေတြ႕ရင္လဲ နူးနူးညံ့ညံ့ဆိုရင္ ဘ၀င္မွာၾကိဳက္ၿပီး သာယာတဲ့ကုသိုလ္စိတ္၊ မာတယ္ စူးတယ္ ၾကမ္းတယ္ဆိုရင္ မသာယာတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ ၂ စိတ္ ျဖစ္မယ္။

လွ်ာမွာလဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အရသာနဲ႕ထိေတြ႕ရင္ သာယာတဲ့ကုသိုလ္စိတ္၊ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အရသာနဲ႔ထိေတြ႕ရင္ မသာယာတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ဆိုၿပီး စိတ္၂ စိတ္ ျဖစ္သြားမယ္။

မေနာနဲ႔အေတြးနဲ႔ေတြ႕ျပန္ရင္လဲ ကိုယ္ၾကိဳက္တာေလးေတြးရင္ သေဘာက်ၿပီး စိတ္ကူူးယဥ္ေနမယ္ ကုသိုလ္စိတ္၊ မၾကိဳက္တာ ေတြးမိရင္ ေဒါသ အကုသိုလ္စိတ္ ၂ စိတ္ ျဖစ္သြားမယ္။

မ်က္စိ၊နား၊ႏွာေခါင္း၊လွ်ာ၊ကိုယ္ ဆိုတဲ့ ၅ခုမွာ ျမင္တဲ့အေပၚ၊ ၾကားတဲ့အေပၚ၊ နံတဲ့အေပၚ၊ စားတဲ့အေပၚ၊ အေတြ႕အထိအေပၚမွာ မေနာကေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး လုပ္ေပးေတာ့ မ်က္စိေပၚမွာ ၂ စိတ္၊ နားေပၚမွာ ၂ စိတ္၊ ႏွာေခါင္းေပၚမွာ၂ စိတ္၊ လွ်ာေပၚမွာ၂စိတ္၊ ကိုယ္ေပၚမွာ၂ စိတ္ အားလံုး ၁၀ စိတ္ ျဖစ္သြားမယ္။ မေနာက ေကာင္းမေကာင္းလုပ္ေပးေနရလို႔ ဒီေနရမွာ မေနာကိုထည့္မစဥ္းစားဘူး။အဲဒီေတာ့ “ေဒြပဥၥ ၀ိဉာဏ္ ၁၀” ဆိုၿပီး စာေပမွာေခၚၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ဉာဏ္ခ်ယ္တဲ့ ဒီဆယ္လိွဳင္း” ဆိုတာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ၁၀ ခုကို ေျပာတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။

ရွစ္ဆိုင္ကို ႏိုင္ေအာင္ဖြင့္ႏိုင္မွ – ဆိုတာကေတာ့ … ဒါေၾကာင့္ ခုနကေျပာတဲ့စိတ္ ၁၀ ခုမွ လြတ္ေအာင္ သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇိ၀ ဆိုတဲ့ သီလမဂၢင္ ၃ပါး၊ သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ ဆိုတဲ့ သမာဓိမဂၢင္ ၃ပါး၊ သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ ဆိုတဲ့ ပညာမဂၢင္၂ပါး – မဂၢင္ ၈ ပါးနဲ႔အႏိုင္က်င့္ႏိုင္မွ လြတ္ၾကမယ္ကို ဆိုလိုတာပါ။

တင္သင့္ရင္ တင္ပါလိမ့္မယ္ကြယ္ ေလာင္းရစ္ေက်ာ္ဘုန္း – ဆိုတာကေတာ့ … ဒီလိုက်င့္ၾကံၾကေပမယ့္လည္း ဉာဏ္ရည္မေပၚရင္ တင္ခ်င္မွ တင္မွာပါ။ တင္သင့္ရင္ တင္မွာေပါ။ မတင္ႏုိင္ၾကတာက မ်ားေသးတယ္။ ဘ၀ကို လြတ္ေအာင္မသြားႏိုင္ၾကဘူးေပါ့။ ဒီလိုက်င့္ေပမယ့္လည္း ဉာဏ္ရည္မပါရင္ေတာ့ မလြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ဘ၀ကို လြတ္ေအာင္မသြားႏိုင္ၾကဘဲ လူဘဝ၊ နတ္ဘဝ၊ ျဗဟၼာဘဝေတြနဲ႔ က်န္ရစ္ေနခဲ့ၾကအံုးမွာေပါ့။ ေရွးဆရာေတာ္ေတြ ေဟာခဲ့တဲ့ တေဘာင္ေလးလို …

“ယက္သဲ့ၾကား ငါးတင္
တင္တဲ့ငါး ေၾကာင္စား
က်န္တဲ့ငါးမွ ဘုရားကယ္မယ္”

ဆိုသလိုမ်ဳိးေပါ့။ ၅ ပါးသီလလံုတဲ့သူေတြ၊ သမာဓိရွိတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြသာ ယက္သဲ့ၾကားငါးတင္သလို တင္က်န္ၿပီး အဲအထဲမွာမွ တကယ္ဝိပႆနာဉာဏ္ရည္ထက္ျမတ္တဲ့ သူေတြသာ ၃၁ ဘံုကေန ဘဝလြတ္ေျမာက္ၾကရမွာေပါ့။

ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔မျမင္ရင္ေတာ့ ဘ၀ကို မေၾကာက္ၾကဘူး။ ဘ၀ေတြမလြတ္ရင္ေတာ့ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ေတာ့ ရေနၾကမွာ။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကေန လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘဝေတြ ထပ္ထပ္ရေနၾကအံုးမွာ။ တစ္ဘ၀နဲ႔ ျပတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ စိတ္တစ္လံုးကို သိစရာအၾကြင္းအက်န္မရွိသိေအာင္ ရႉ႕ၾက။ ေလာကၾကီးဆိုတာက ကိုယ့္စိတ္က ျဖစ္တာခ်ည္းဘဲ။ သိမႈဆံုးမွ ေအးၾကမွာ။ အသိဆံုးေတာ့ နိဗၺာန္ေပါ့။ ခ်ဳပ္တာေလး ျငိမ္တာေလးေတာင္ မရွိေစနဲ႔။ အသိကုန္ရင္ ဒီဘ၀မွာတင္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းက လြတ္ၾကမွာပါ။ အခုဒီတရားေတြက်င့္ေနတာလဲ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းက လြတ္ေအာင္က်င့္ေနၾကတာဘဲ။ ဒီ႐ုပ္ႀကီးေသမွ လြတ္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒီ႐ုပ္ႀကီးရွိလွ်က္နဲ႔ပဲ ေယာဂီတို႔ရဲ႕ မွားယြင္းေနတဲ့စိတ္ေတြကို မဂ္က သတ္သတ္သြားေတာ့ စိတ္ေတြ ေျပာင္းေျပာင္းသြားၾကလိမ့္မယ္။ အင္မတန္ကိုမွ က်င့္ထိုက္ က်င့္အပ္တဲ့ တရားပါ။ ဒီခႏၶာကုိယ္ၾကီးက တစ္ေန႔ ေသရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ခႏၶာကို မငဲ့ဲညွာဘဲ သဒၶါတင္ၿပီး က်င့္ၾကရင္ လြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ ျပည္နိဗၺာန္ကို ေရာက္ရွိၾကမွာပါ…။

(ဇင္ႏြယ္ၫြန္႔ေရးသားပူေဇာ္၍ ရဲရင့္ရွင္းသန္႔မွ ဓမၼဒါနျဖင့္ စာစီစာ႐ိုက္ေပးပါသည္)

ဓမၼဒါနျဖင့္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖဲြ႕(စကၤာပူ)
www.vizawdayatheinn.com

Read more

၁၁။ မူလသဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ဝိပႆနာလက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (June 9, 2018)

၁၁။ မူလသဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဥကၠ႒၏ ဝိပႆနာလက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ (June 9, 2018)

၁ ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶၶႆ ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶၶႆ ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶၶႆ ။
ေအာက္အဆင့္မွာတုန္းကေတာ့ ႐ုပ္က ဒုကၡသစၥာေနာ္ ပညတ္႐ုပ္။

၂ ။ ျမတ္စြာဘုရား ၊ ဘုရားတပည့္္ေတာ္တို ့သည္
ယခုတရားအားထုတ္ဆဲအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားအားနိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း၍
တပည့္ေတာ္၏ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ၊ ခႏၶာငါးပါးကုိ လွဴဒါန္းပါ၏ ။
ကပ္လွဴပါ၏ ။ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။
ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါး လွဴဒါန္းပူေဇာ္ရျခင္း အက်ဳိးေၾကာင့္
မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရရပါလုိ၏ အရွင္ဘုရား။

၃ ။ ကမၼ႒ာန္းဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ
သဲအင္းဂူေက်ာင္း ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ၾကီးဘုရား ။
ဘုရားတပည့္ေတာ္တို ့သည္ ယခုတရားအားထုတ္ဆဲအခါ၌
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအား ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးကုိ လွဴဒါန္းပါ၏ ။
ကပ္လွဴပါ၏ ။ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။ ဤရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါး
ကပ္လွဴပူေဇာ္ရျခင္း အက်ဳိးအားေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသိအပ္ေသာ
ရုပ္တရား ၊ နာမ္တရား ၊ ဓာတ္တရား ၊ ပရမတ္တရား ၊
သစၥာတရားေတာ္ျမတ္တုိ႔ကုိ ဘုရားတပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေပးသနားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။

၄ ။ ဘုံ – သုံးဆယ့္တစ္ ၊ ရွိရွိသမွ် အနႏၲဝယ္ ကုန္းမွာေနကုိးကုေဋ ၊
ေရမွာေနဆယ္ကုေဋ ၊ ကုန္းသတၱဝါ ေရသတၱဝါ ၊
စၾကာဝဠာတံတုိင္း ဖီကာပတ္ကုန္း ၊ ကုန္းမက်န္ ၊ ေရမက်န္ ၊
အထက္ဘဝဂ္ ေအာက္အဝီစိထိိ ၊
သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ် သုခိတ
ဒုကၡိတ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ျပဳအပ္ေသာ
ဒါနကုသုိလ္ ၊ ေစာင့္ဆည္းအပ္ေသာ သီလကုသုိလ္ ၊
ပြားမ်ားအားထုတ္ရေသာ ဘာဝနာကုသုိလ္တို ့၏အဖို ့ဘာဂကို
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ရၾကရေအာင္ အားလုံး
ၾကားၾကားသမွ် အမွ် – အမွ် – အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ ။

၅ ။ အရိယာသူေတာ္ေကာင္း ၊ သူေတာ္ျမတ္ ၊ သူေတာ္စင္အားလံုးက
ပုိ႔သေသာေမတၱာ ေပးေဝေသာကုသိုလ္အဖို ့ဘာဂကိုလည္း
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓု – သာဓု – သာဓု ။

အထက္ပါအတိုင္း ဘုရားဝတ္ျပဳ ၊ ရြတ္ဆို ၊ အမွ်ေဝ – ပရိကံျပဳျပီးေသာအခါ
မိမိသက္သာေသာ အေနအထားျဖင့္ထိုင္ပါ ။
တင္ပ်ဥ္ေခြျဖစ္ေစ ၊ မိန္းမထိုင္ခပ္က်ံဳ ့က်ံဳ ့ျဖစ္ေစထိုင္ႏိုင္ပါသည္ ။
လက္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း ထပ္၍ျဖစ္ေစ ျဖန္ ့၍ျဖစ္ေစထားႏိုင္ပါသည္ ။

((( သဲအင္းတရားထုိင္နည္းသည္ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို အစ ၊ အလယ္ ၊ အဆုံး
တန္းကုန္ေအာင္ သိရန္ အားထုတ္ရေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သျဖင့္
ထုိင္ၿပီးေသာအခါ အေနအထား ဣရိယာပုတ္ကို လံုးဝမျပင္ရေတာ့ပါ ။
ယားလည္းမကုတ္ရပါ ။
သြားရည္က် ၊ မ်က္ရည္က်လည္းမသုတ္ရပါ ။
နာက်င္ကိုက္ခဲလွ်င္လဲမထရပါ ၊ ပိုးမႊားကိုက္လည္းမလွဳပ္ရပါ ။
ဤအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳပါ )))

ထိုင္ျပီးေသာအခါ မိမိရွဴရွိိက္ေနေသာ ဝင္သက္ထြက္သက္
တိုးေဝွ ့တိုက္ခိုက္သြားေသာ ႏွာသီးဝ၌အာရံုစိုက္
အသိကပ္ထားပါ ။ အစပထမတြင္ အာရံုျပန္ ့လြင့္ေနတတ္ပါသည္ ။
ထိုအခါ ဝင္သက္ထြက္သက္ကုိ ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလး
ရွဴရွိုက္ပါက စိတ္ျငိမ္လာျပီး အာရံုစူးစိုက္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ။
ဝင္ေလထြက္ေလ ႏွာသီးဝ၌ထိလွ်င္ထိမွန္း အာရံုစိုက္ႏိုင္လာျပီး
သမာဓိအားေကာင္းလာေပမည္ ။

တရားထိုင္၍ မိနစ္(၂၀) ခန္ ့ႀကာေသာအခါ နာက်င္ ၊
ေတာင့္တင္း ၊ ထံုက်င္ ၊ ကိုက္ခဲ စေသာ ေဝဒနာတစ္ခုခု ေပၚလာေပလိမ့္မည္ ။
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီႀကပါ ။ ထိုအခါ ႏွာသီးဝ၌သိေနေသာ အသိစိတ္က
ေပၚလာေဝဒနာကို သူ ့သေဘာနွင့္သူ သြားျပီးသိလိမ့္မည္ ။
တမင္လုပ္မယူရပါ ။ အစိုးမရျခင္း ၊ အနတၲလကၡဏာပင္တည္း ။
ဓာတ္ေလးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးက စေဖါက္ျပီဟုလည္း သိရမည္ ။
ပညာသိနွင့္ သညာသိ ကဲြျပားေအာင္ အားထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာေလျပီ ။
ေပၚလာေသာေဝဒနာမ်ားကို နာတယ္ ၊ က်င္တယ္ ၊
ေအာင့္တယ္ ၊ ပူတယ္ ၊ ေအးတယ္ အစရွိသျဖင့္
မိရိုးဖလာအတိုင္း အမွတ္မျပဳရပါ ။ အားလံုးကို ခံစားတယ္ဟု အမွတ္ျပဳပါ ။
(သို ့မဟုတ္)
ေဝဒနာနာမ္၏ ခံစားျခင္းသေဘာ ဟု အမွတ္ျပဳပါ ။
(သို ့မဟုတ္)
ေဝဒနာဟု အမွတ္ျပဳပါ ။
မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုခုကိုသာ ျခံဳ၍အမွတ္ျပဳပါ ။

ေဝဒနာျပင္းထန္လာလွ်င္ ဝင္ေလထြက္ေလကို ျပင္းျပင္းရွဴပါ ။
ေဝဒနာပို၍ ျပင္းထန္လာလွ်င္ ဝင္ေလထြက္ေလကို
ပို၍ျပင္းျပင္းရွဴပါ ။ ႏွာသီးဝ၌ အသိမလြတ္ျခင္းသည္
(သမာဓိျမဲျခင္းျဖစ္ျပီး) ဓာတ္ေလးပါးေဖါက္ျပန္မွဳကို
ေဝဒနာနာမ္၏ ခံစားျခင္း ၊ (သို ့မဟုတ္) ေဝဒနာဟု ျခံဳ၍
အမွတ္ျပဳျပီး သိေနျခင္းသည္ (ပညာသိ)ျဖစ္ေႀကာင္း
ေရွ ့တြင္ ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။
သမာဓိႏွင့္ပညာ ဆတူညီတူရွိမွ တရားအရျမန္သည္ ။
ဆိုလုိသည္မွာ ႏွာသီးဝမွာ အာရံုစိုက္၍ သိေနေသာ
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေပးလာေသာေဝဒနာကိုလဲ
အထက္ေဖၚျပပါ အျမင္မွန္ ပညာသိႏွင့္လည္း သိေနရပါမည္ ။
(သမာဓိနွင့္ပညာ) (ေဘာင္ခ်ိန္ေပးရမည္) ဟု
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အမိန္ ့ရွိပါသည္ ။
ဆိုလုိသည္မွာ
ေဝဒနာအလြန္ျပင္းထန္ျပီး မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္လာေသာအခါ
သမာဓိခ်ိန္ခြင္လွ်ာဖက္ကို အေလးသာေပးသည့္
အေနႏွင့္ နွာသီးဝတြင္သာ စိတ္ကို အတင္းကပ္၍ေလကို
ယခင္ထက္ (၆)ဆပိုျပီး ျပင္းျပင္းရွဴပါ ။
ထိုအခါ ေဝဒနာသက္သာသြားေပလိမ့္မည္ ။
(ေဝဒနာတစ္က်ပ္သားဆို သမာဓိတစ္က်ပ္သား)
(ေဝဒနာႏွစ္က်ပ္သားဆို သမာဓိႏွစ္က်ပ္သား) ဟု
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လူတိုင္းနားလည္ေအာင္
(ေဘာင္ခ်ိန္နည္း)ကိုျပေပးေတာ္မူပါသည္ ။
ေဝဒနာခံသာသြားသည္ႏွင့္ စိတ္ကို နွာသီးဝႏွင့္
ေဝဒနာေပၚျပန္၍ မွ်ထားလိုက္ရမည္ ။
ႏွာသီးဝ၌သာ အတင္းအာရံုစိုက္၍
ဝင္ေလထြက္ေလကို မွတ္မေနရပါ ။
ခႏၶာကိုယ္၌ျဖစ္ေနေသာ ေဝဒနာကိုလဲ
သည္းခံျပီး အျမင္မွန္ ပညာသိျဖင့္
ဓာတ္ေလးပါးေဖါက္ျပန္ေသာ သေဘာပါလားဟု ရွဳမွတ္ေနရမည္ ။
ႏွာသီးဝ၌သာ အတင္းအာရံုစိုက္ေနျပီး ခႏၶာကိုယ္မွ ေဝဒနာကို
လ်စ္လွဴရွဳေနလွ်င္ ပညာသိမရႏိုင္ဘဲ
သမာဓိသာရွိသျဖင့္ သမထဘာဝနာ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္ ။
ဝိပႆနာဘာဝနာဟူသည္ သမာဓိႏွင့္ ပညာ –
ေဘာင္ခ်ိန္ေပးျပီး အျမင္မွန္ အသိမွန္ရရန္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ရေသာ ဗုဒၶျမတ္ဘုရားခ်မွတ္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါသည္ ။
တဖန္ အသက္ရွဴရွိုက္မွဳကို ရပ္နားျပီးေပၚလာေသာ
ေဝဒနာကိုမိွန္း၍ လိုက္လံရွဴပြားျခင္းလည္းမျပဳရပါ ။
အသက္ရွဴရွိက္မွဳကို တရားအားထုတ္ခ်ိန္မွစ၍
လံုးဝမရပ္ဘဲ မျပတ္ရွဴရွိုက္ေနရပါမည္ ။

ဓာတ္ေလးပါးျဖစ္ေသာ ရပ္၏ေဖါက္ျပန္မွဳႏွင့္ ခံစားေသာနာမ္သည္
အနိစၥသေဘာအရ မျမဲဘဲ တစ္ထပ္တည္း
တစ္ခ်ိန္တည္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားရမည္ဟူေသာ
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ႏွင့္ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
စကားေတာ္ကို အႀကြင္းမဲ့ယံုႀကည္မွဳ ၊
သဒၵါတရားလက္ကိုင္ထား၍ ဆက္လက္ရွဳမွတ္သြားပါမည္ ။
ေဝဒနာသည္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို ့ေရာက္လာေပလိမ့္မည္ ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေတာ္ခ်င္ေသာအကုသိုလ္စိတ္ကို
မေတာ္ခ်င္ေသာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူျပီး ဆက္လက္ရွဳမွတ္ပါ ။
(ေရွ ့စိတ္ကေတာ္ခ်င္ရင္ ေနာက္စိတ္ကတြန္းတင္) ဟု
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။
(ေတာ္ခ်င္ေသာစိတ္က အကုသိုလ္စိတ္ ၊ အပါယ္လားမဲ့စိတ္ ၊
ေနာက္စိတ္က ကုသိုလ္စိတ္ နိဗၺာန္သြားမဲ့စိတ္) ဟုလည္း
မိန္ ့ႀကားေတာ္မူပါသည္ ။
ဤကဲ့သို ့ေဘာင္ခ်ိန္ရင္း သည္းခံရင္း ဝင္ေလထြက္ေလကို
အဆက္မျပတ္ရွဴရွိုက္ကာ အားေလ်ာ့ဘဲ ဇဲြတင္းျပီး
ရွဳမွတ္သြားပါက အနတၲသေဘာအရ သူ ့သေဘာႏွင့္သူ
ေဖါက္ျပန္ေလေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာႀကီးသည္
အနိစၥမျမဲျခင္းသေဘာအရ တစ္ျဖည္းျဖည္း
ဒီေရက်သည့္အလား ေျပေလ်ာ့ကာ ေနာက္ဆံုး လံုးဝခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားေႀကာင္း
အံ့ႀသစြာသိလာေပလိမ့္မည္ ။
ရုပ္နွင့္နာမ္တစ္ထပ္တည္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
ဥပမာျပရေသာ္ –
တင္ပ်ဥ္ေခါထိုင္ေနေသာ ေျခသလံုးနွင့္ေပါင္သည္
နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳ အဆံုးစြန္ေရာက္ျပီး ေသြးသြား
ေသြးလာျပတ္ကာ ပုတ္၍ျပတ္က်ေတာ့မည့္အလား
ျဖစ္ေနရာမွ တစ္ျဖည္းျဖည္းေဝဒနာေလ်ာ့က်ကာ
ေနာက္ဆံုး၌ ဘာမွ မျဖစ္သကဲ့သို ့နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳ
ေဝဒနာအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမည္ ။
ျဖစ္ပ်က္ေဖါက္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပင္းထန္ေသာ
ေဝဒနာဆိုးမ်ားသည္ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါေလစဟု
ယံုမွားသံသယျဖစ္ေလာက္ေအာင္
အစအနအေငြ ့အသက္မ်ား လံုးဝမက်န္ခဲ့ဘဲ
ႀကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး
အလြန္ခ်မ္းသာေသာ သုခေဝဒနာကိုသာ သင္ႀကံဳလာရေပမည္ ။

ဤကဲ့သို ့ေဝဒနာ၏ အစ ၊ အလယ္ ၊ အဆံုးကို
ရွဳမွတ္သိရွိထားေသာ သဲအင္းဂူေယာဂီသည္ အပါယ္ေလးဘံုသို ့
မလားနိုင္ေတာ့ပါ ။ ရုပ္နာမ္တစ္ထပ္တည္း
ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေသာ သေဘာျဖစ္သည့္
ေဝဒနာခ်ဳပ္သည္အထိ
သည္းခံ ၊ ဇဲြတင္း၍ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ တဒဂၤမဂ္ကို ရသည္ဟု
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကအထင္အရွားအာမခံ အမိန္ ့ရွိေတာ္မူပါသည္ ။
ဤအဆင့္သို ့အားထုတ္ဖူးေသာေယာဂီသည္
အႀကီးမားဆံုးေသာ အခက္အခဲတစ္ခုကို
ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ငါသည္ အပါယ္မလားေတာ့ဟု
ဝမ္းသာစြာဂုဏ္ယူႏိုင္ပါျပီ ။ ထို ့အျပင္ ငါသည္ ယခုဘဝမွာပင္
အရိယာဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါျပီ ။
သို ့ျဖစ္ပါ၍ သင့္ေတာ္ရာ သဲအင္းဂူတိုက္ခဲြ ကမၼ႒ာန္း
(႒ာနခ်ဳပ္) ေက်ာင္းတြင္၄င္း ၊ ဆက္လက္၍ က်င့္ႀကံ
အားထုတ္သြားပါလွ်င္ တဒဂၤမဂ္မ်ားစြာစုျပီး
မဟာမဂ္ႀကီးဆိုက္ကာ အရိယာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း
ေမတၲာ ေစတနာနွင့္တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္ ။
(လက္ေတြ ့က်င့္စဥ္ျပီး၏)။

အားလံုးေသာဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔အား ယခုဘဝမွာပင္လ်င္ တရားထူးမ်ားရႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္….။

Source:
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ)
မွ ဓမၼဒါန ပူေဇာ္ပါသည္။

Read more

၁၀။ ေလာကသံုးပါးျမင္ပံု – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 9, 2018)

၁၀။ ေလာကသံုးပါးျမင္ပံု – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 9, 2018)

(ၾသကာသေလာက၊ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက… ေလာကသံုးပါးျမင္ပံု)
ေအာက္အဆင့္မွာတုန္းကေတာ့ ႐ုပ္က ဒုကၡသစၥာေနာ္ ပညတ္႐ုပ္။
အခု နာမ္အပိုင္းကူးလာေတာ့ သိမႈဒုကၡသစၥာ ျဖစ္လာတယ္။ အရင္က စားရတာ ဒုက၊ၡ အိပ္ရတာ ဒုကၡ၊ သြားရတာ ဒုကၡ။ အခု နားနဲ႔ အသံနဲ႔ၾကားလို႔ သိမလို႔လုပ္ ဒုကၡ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔အနံ႔နံတာ သိမလို႔လုပ္ ဒုကၡ၊ ဒီသိမႈေလး ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနတာကို ေျပာတာေနာ္။ အဆင္းကိုသြားသြားသိတဲ့ သိမႈေလးက ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနတာ။ မ်က္စိ နား ႏွာ လ်ွာ ကိုယ္ မေနာမွာ သိမလို႔လုပ္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနေရာဗ်ာ။ သိမႈဒုကၡသစၥာအစစ္က သိမႈဆိုတာ ဒုကၡပဲလို႔ သိတယ္၊ သိမႈဆိုတာလည္း နာမ္ပဲ။ ဒီနာမ္သိမႈေလးက ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေတာ့ မလြတ္ေတာ့ဘူး။

ဘာနဲ႔ဥပမာတူသလဲဆိုေတာ့ ေရွ႕ဆရာေတာ္ေတြေဟာတဲ့ ငါးဖမ္းတဲ့လူတေယာက္ အဲငါးဖမ္းတဲ့ေဆာင္းထဲမွာ မိေနတဲ့ဟာကို ငါးမွတ္ၿပီး ကိုင္ထားတာ… ၾကည့္လိုက္မွ ေႁမြေဟာက္ႀကီးမွန္းသိေတာ့ ဒုကၡျဖစ္သလို၊ ဟိုသိမႈေလးေတြ႕ေတာ့ ငါလြတ္ၿပီေဟ့လို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ ထိေနတဲ့အေပၚမွာ သတိထားလိုက္ေတာ့ သိေနတဲ့အေပၚမွာ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနတာဟာ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကိုင္မိသလိုျဖစ္ေနၿပီ။ ပထမေတာ့ ေဆာင္းနဲ႔အုပ္သလိုေပါ့ ဒီအသိေလးသိရင္ေတာ့ သံသရာလြတ္ၿပီဆိုၿပီးေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ ၾကားတဲ့အေပၚမွာ ေသခ်ာ သတိထား ျမင္တဲ့အေပၚမွာေသ​ေသခ်ာခ်ာ သတိထားတယ္ ဒီအသိေလးကိုပဲ သတိထားေတာ့ သိတာက သဘာဝလည္းသိလိုက္ေရာ သိမႈဒုကၡသစၥာျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ေနရာမွာ ျမင္မလို႔လုပ္ သိၿပီးသား ၾကားမလို႔လုပ္ သိၿပီးသား နံမလို႔လုပ္သိၿပီးသား ထိမလို႔လုပ္သိၿပီးသား သိမႈဒုကၡသစၥာျဖစ္လိုက္တာ ဖန္းခနဲ ဖန္းခနဲ ဖႆပစၥယာေဝဒနာဆိုတာ အဲ့ဒီဖႆ အသံက နားအၾကည္ကို ဖႆ လာတိုက္တယ္၊ အဆင္းက မ်က္စိအၾကည္ကို ဖႆ လာတိုက္တယ္၊ အနံ႔က ႏွာေခါင္းအၾကည္ကို ဖႆ လာတိုက္တယ္၊ ဖႆလာတိုက္တာသိပ္ျပင္းတာပဲ လက္သီးနဲ႔ထိုးသလိုပဲ ဒီသိမႈႀကီးဟာ ဒုကၡသစၥာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

ေအာ္ ငါဒီတရားက်င့္မိတာမွားၿပီ … ငါဒုကၡေတြျဖစ္ပါတေကာ တရားအေပၚမွာျဖစ္ပံုေနာ္ ဘယ္ေျပးရမွန္းလည္းမသိ ဒီသိမႈနဲ႔လြတ္တဲ့ေနရာ တခုမွလည္းမရွိ၊ ခုနကပညတ္နိမိတ္ထဲ ျပန္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ဒီနတ္ရယ္ ျဗဟၼာရယ္လို႔ ျဖစ္ျပန္ရင္လည္း ဒီသိမႈရွိရင္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ျပန္ဦးမယ္၊ ဘယ္႐ုပ္နာမ္ရရ ဘယ္သြားသြား ဒီသိမႈဟာ ဒုကၡသစၥာျဖစ္မယ္၊ ငါ ဒီသိမႈႀကီးရလို႔ ဒုကၡသစၥာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေၾကာက္လာတယ္၊ သံုးေလးရက္ခံလိုက္ရတာ။ တရားက တရားေသႀကီး​ေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ က်င့္လို႔ခံရတာ။ ႐ုပ္တုန္းကလည္း ခံခဲ့ရ၊ အခုနာမ္က်ေတာ့လည္း ခံရ၊ အိပ္လည္း သိမႈႀကီးနဲဲ ႔မအိပ္ႏိုင္ဘူး။ ေခြးဝဲစားႀကီးလိုေနစရာမရျဖစ္ေနေတာ့ ဒီ႐ုပ္လည္းမလိုခ်င္ေတာ့ဘူး ဒီသိမႈလည္းမလိုခ်င္ေတာ့ဘူး၊ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီသိမႈႀကီးနဲ႔ ေသတာပဲေကာင္းေတာ့တယ္။ဒီတခါေတာ့ ငါတကယ္ေသမယ္ ဟို႐ုပ္တုန္းက မေသခဲ့ဘူး။ အခုနာမ္က်မွ တကယ္ေသရေတာ့မယ္လို႔ မိန္းမလုပ္သူကို သြား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ႐ုပ္ရွင္ ၂ ပဲြသြားၾကည့္ ခေလးပါေခၚ လမ္းထဲက အေဖၚပါေခၚသြားပါ။ ၿပီးရင္ သံုးဘီးနဲ႔ျပန္လာခဲ့ဆိုေတာ့ သူလည္းဝမ္းသာၿပီးထြက္သြားခဲ့တာ။ ဒီမွာက သူျပန္မလာခင္ ေသရေတာ့မွာေကာ။

သူလည္းထြက္သြားေရာ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ … တံခါးပိတ္ ဘုရားရွိခိုး သီလယူ သရဏဂံုတင္တာေပါ့။ ေသမွ သရဏဂံု အပါးတစ္ေထာင္နဲ႔တင္လည္း ကိုယ္သိမွာမွမဟုတ္ပဲ။ မေသမွီ ကိုယ့္ဟာကိုယ္တင္တာေပါ့၊ ေညာင္တုန္းက မိဘေတြလွမ္းကန္ေတာ့ အျပစ္ႀကီးအျပစ္ငယ္ရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဆရာသမားေတြ ၃၁ ဘံုမွာရွိတဲ့ ကိုယ့္ထက္ႀကီးတဲ့သူေတြ ကန္ေတာ့၊ ပရိကံယူၿပီးေတာ့ ထိုင္တာေပါ့။ ဒီသိမႈဒုကၡသစၥာႀကီးကို သိေတာ့ဟာဆိုၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္၊ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ ေျဗာင္းဆန္ေနတာေပါ့။ ဘာနဲ႔တူသလဲ ဆိုေတာ့ ဘိလိယက္ထိုးသလိုေပါ့ တလံုးထိလိုက္တာ အလံုးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထိထြက္သြားသလို၊ သိလိုက္တာ မြေနတာပဲ နံတာသိ ၾကားတာသိ ျမင္တာသိ သိလိုက္တာဆိုမွ တကိုယ္လံုးအပ္ခ်စရာမရွိေအာင္သိလိုက္တာ၊ သိစမ္းဟာ လႊတ္လိုက္တာ ဒါဘုန္းဘုန္းအေသသတ္ေနတာ ေသခ်င္လည္းေသေတာ့ဟာဆိုၿပီး ဒုကၡသစၥာႀကီးလႊတ္ေပးလိုက္တာ၊ ဒီသိမႈဒုကၡသစၥာေပၚကေန ဒီသိမႈေတြငါဘယ္ကရလာသလဲ … စာေပနယ္ထဲက ဝိသုဒၶိနဲ႔ဆိုရင္ ပဋိပဒါဉာဏဒႆနဝိသုဒၶိလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီဒုကၡသိမႈေတြၾကားထဲကေန သက္သက္ဉာဏ္တခု ခဲြထြက္သြားတာ၊ ဒါမိမိမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဝိပႆနာသာက်င့္ ဝိပႆနာစိတ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္က အလိုလို သူ႔ဟာသူသြားတယ္။

ဆန္ျပဳပ္ကေလးေသာက္တုန္း တသိၿပီးတသိ သိမႈေတြရခဲ့သလို ဒီမွာလည္းသိမႈေတြ ဒုကၡသစၥာရေနတယ္။ မိမိအာရံုေလးကေန ဒီသိမႈေတြ ဘယ္ကရသလဲလို႔ရွာလိုက္တာ ဟိုမွာသိမႈေတြ တသိၿပီးတသိၾကားထဲမွာ တသိၿပီးတသိခ်ဳပ္တဲ့ ခ်ဳပ္ရာ ခ်ဳပ္ရာၾကားထဲကို အာရံုျပဳမိလိုက္တာ ဟိုမွာခ်ဳပ္သလို ဒီမွာလည္းခ်ဳပ္ေနတာ ကိုယ္မသိလိုက္ဘူး။ ခ်ဳပ္လိုက္တာ နာရီဝက္ေလာက္ၾကာတယ္။

ေနာက္မွသတိရတယ္။ ဟယ္ … ငါခ်ဳပ္ေနပါလားလို႔လည္းျပန္သိလိုက္ေရာ ဒီအသိဟာ ေစာေစာကအသိထက္ ဆယ္ျပန္မကသာတယ္၊ ဒုကၡကိုဖိ႐ိုက္သြားတာ ေစာေစာကေတာ့ လက္ဝါးနဲ႔ ႐ိုက္သလို အခုေတာ့ လက္သီးနဲ႔ထိုးသလို မ်က္စိေပါက္၊ နားေပါက္၊ ကိုယ္ေပါက္၊ ႏွာေခါင္းေပါက္ မခ်ိမဆန္႔ခံစားေနရတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့မွ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေရာ့ဟယ္လို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ေတာ့ ခုနကလို သိမႈခ်ဳပ္တဲ့ေနရာေလး ခ်ဳပ္ရာ ခ်ဳပ္ရာေလးကို လွမ္းမ်က္ေမွာက္ျပဳမိျပန္ေတာ့ လြတ္ျပန္ေရာ၊ ဒီတခါက်ေတာ့ တနာရီေလာက္ၾကာတယ္ လြတ္ေနတယ္။

မသိဘူး ေနာက္မွ ဟယ္ ငါလြတ္ေနပါလားလို႔ ျပန္သိလည္းသိလိုက္ေရာ့ ဒီတခါအသိက်ေတာ့ဗ်ာ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ဘြယ္ရာေကာင္းလဲဆိုေတာ့ ဥပမာေျပာတာေနာ္.. အင္မတန္ဗလေတာင့္ေတာင့္လူႀကီးတဦးဟာ ဒါးေျမႇာင္ႀကီးကိုင္ၿပီး ေစ့ေစ့ညက္ညက္ေက်ေအာင္​ ထိုးသတ္မလို႔လာဘိသကဲ့သို႔ ေျပးစရာမရွိေတာ့ဘူး။ သတ္ပါေတာ့လို႔ လည္စင္းခံရတဲ့ ဥပမာလို.. တခါတည္းလာေတာ့တာပဲ။ သူလာတာကို သိေနတယ္။ ဒီကဘာကိုကာဗာယူရမွန္းမသိဘူး။ ဟိုေရွာင္လို႔မရ ဒီေရွာင္လို႔လည္းမရ ဒီသိမႈကိုေနာ္ ေနာက္ပိတ္ဆံုးက်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဘုန္းဘုန္း ဟိုသိၿပီးခ်ဳပ္ရာေနရာေလးကို လွမ္းအာရံုျပဳထားတယ္ အဲ့ဒီမွာမသိေတာ့ဘူး။

မသိလည္းမသိေရာ့ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ျပန္အသိေပၚတာမဟုတ္ပဲ လြတ္ေနတယ္၊ သေဘာေပါက္လာတယ္။ ဒါမဂ္ဝင္ခန္းေလးေတြေနာ္ … မဂ္ဝင္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ ၾကည့္စမ္း ခုနကလြတ္ေနတာကို လြတ္တယ္လို႔သြားသိခ်င္တာ သမုဒယသစၥာပါလား … ဒီသိမႈျပန္ျဖစ္ ျပန္သိလာတာ … ဒုကၡသစၥာပါလား၊ ဪ ဒါသမုဒယသစၥာ … ဒါဒုကၡသစၥာပါလား သိသြားၿပီ အက်ိဳးတရား အေၾကာင္းတရားေပၚက သမုဒယနဲ႔ ဒုကၡေတြ႕သြားၿပီ၊ သစၥာေလးခ်က္ လက္ေတြ႕႐ိုက္ျပတာ၊ ဒီတခါလြတ္ရင္ေတာ့ဆိုၿပီး လြတ္ၿပီးသားႀကီးကို မသိဘဲ ေေယာင္ယမ္းလႊတ္ေနတာ လြတ္ေအာင္လႊတ္ေနတာ အဲ့ဒီေနရာမွာ အေနာက္က ေဒါသရွိေတာ့ ေဟ့ဒီမွာၾကည့္ဆိုသလိုပဲ အေနာက္ကို ေဒါသဆီကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တာ ခ်ဳပ္သြားေတာ့ လြတ္သြားေတာ့တယ္၊ ဟယ္ ဒါက လြတ္ၿပီးသားႀကီးကို လြတ္ခ်င္တာက သမုဒယသစၥာ မလြတ္တာက ဒုကၡသစၥာ၊ ဟိုဘက္က လြတ္တာကို သိခ်င္တာက သမုဒယသစၥာ၊ မလြတ္ေတာ့ သိမႈျပန္ေပၚလာတာက ဒုကၡသစၥာကတပိုင္း။ အက်ိဳးတရားေပၚက ဒုကၡ-သမုဒယတခ်က္၊ အေၾကာင္းတရားေပၚက ဒုကၡ-သမုဒယတခ်က္၊ ႏွစ္ဘက္လာေတြ႕ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေယာဂီတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ဝိုင္းႀကီးမွာ ၄ ခ်က္ျပထားတယ္။ ဒုကၡ-သမုဒယ အေၾကာင္းေပၚကႏွစ္ခ်က္၊ အက်ိဳးေပၚကႏွစ္ခ်က္ ျပလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီလို ဒုကၡသမုဒယ၊ ဒုကၡသမုဒယ ႏွစ္ခုေတြ႕ေတာ့မွ သူ႔ဟာသူ ပင္ကိုယ္လြတ္ေနတာႀကီးကို လြတ္ခ်င္ေတာ့ ဒီမွာေဟ့လို႔ ေနာက္ျပန္လွည့္ျပလိုက္သလို ဘဝင္ကိုျပန္ျမင္လိုက္တာ ဟင္းလင္းျပင္ႀကီးျဖစ္သြားတယ္။ ဘာနဲ႔တူသလည္းဆိုေတာ့ ေစာေစာတုန္းက ဗဟိဒၶပညတ္လိုျမင္သလို ဒါေပမယ့္ အဲ့ကဟာက တမ်ိဳး၊ အခုက ဒီကခႏၶာႀကီးေပ်ာက္ၿပီးေတာ့ မျမင္ေတာ့ဘူး။ ဟင္းလင္းျပင္ႀကီးျဖစ္သြားတယ္၊ အကုန္လံုးေနာ္ ေတာမရွိ ေတာင္မရွိ ေရမရွိ ေျမမရွိ သစ္တစ္ပင္ရွာမရ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတဦးမွမရွိ ဘာဘံုမွလည္းမရွိဘူး၊ သိမႈေလး အၾကည္ဓါတ္ကေလးေတာ့ ရွိတယ္ ၾကည္ေနတယ္ စိတ္အၾကည္ေလးေပါ့။

အဲ့ဒီေနရာမွာ ​ေမးတယ္ … သညာကို ပညာကရွင္းတယ္။ ဒါဘာလည္းေပါ့.. ငါဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဘာျဖစ္ေနလဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္လို႔ရတယ္၊ ဘာလဲ လို႔ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့ ၾသကာသေလာက ေလာက ၃ ပါးပြင့္လာၿပီ။ ဓမၼစကၡဳံ ပြင့္လာတာေကာ။ ဆရာသမားေတြကလည္း ေဟာဘူးတယ္ ၾသကာသေလာကဆိုတာ သစ္ပင္ ေတာေတာင္ ေရေျမသမုဒၵရာ ဒါၾသကာသေလာကပဲ၊ အခုဘယ္မွာလဲ ဟင္းလင္းျပင္ႀကီးထဲမွာ ဘယ္လိုလာၿပီး ၾသကာသေလာကျဖစ္ႏိုင္သလဲ ဟိုကသိခဲ့တာက ပညတ္ေကာ ဒီကပရမတ္ကေနျပေနၿပီ ။

ေလာက (၃) ပါးပြင့္ၿပီေနာ္… ေသာတာပန္တို႔ရဲ႕ေလာက (၃) ပါးလို႔ ခၚပါတယ္။ ဘယ္မွာလဲ ေတာေတာင္ၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ ကလာပ္​အမံႈေလးေတြ ေစာေစာတုန္းက တမံႈမွာတသိရွိခဲ့သလို အမံႈေလးေတြ ႏွင္းမံႈေလးေတြလို ေပၚလာတယ္၊ အလင္းဓါတ္ႀကီးနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းအမံႈေလးေတြေပၚလာၿပီးေတာ့ အာေပါဓါတ္က ေရျဖစ္သြားလိုက္၊ ဝါေယာဓါတ္က ဟူးဟူးနဲ႔ ေလတိုက္တာေတြျဖစ္သြားလိုက္၊ ပထဝီဓါတ္က သစ္ပင္ေတာေတာင္ေျမႀကီးေတြျဖစ္လာလိုက္၊ ေတေဇာဓါတ္က မီးေတြ ဟုန္းဟုန္းနဲ႔ေတာက္လာလိုက္ ေနေတြထြက္လာလိုက္၊ ဘုန္းဘုန္းက အံ့ၾသေနတာ ေနာက္တခါ လူေတြ ေခြးေတြၾကက္ေတြလည္း ေတြ႕လာတယ္၊ ေလာကႀကီးမွာ အေကာင္ဗေလာင္ေတြ အကုန္လံုးေတြ႕ေနတယ္။

အဲ့ဒီေတာ့မွ ဒါက ဩကာသေလာက။ ခုနကဘာမွမေတြ႕ဘူး … အခုဘယ္လိုေၾကာင့္ေပၚလာတာလဲ။အမံႈေလးတမံႈကေန ေပၚလာလိုက္တာၾကည့္စမ္း၊ ေလာကႀကီးအံ့ၾသစရာပါလား၊ ဒီအထဲမွာ လူေတြလည္းဒီလိုပဲ အမံႈေလးေတြကေန ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဒါေတြဟာ ၾသကာသေလာကေတြပါလားသိသြားၿပီး စိတ္ထဲမွ သညာကို ပညာရွင္းလိုက္ေတာ့ ရွင္းသြားတာေပါ့၊ အဲ့ဒီမွာဘုန္းဘုန္းရွင္းသြားတယ္။ ဟုတ္ေပသားပဲ ငါအတိတ္က သိခဲ့တဲ့႐ုပ္က ဓါတ္ႀကီးေလးပါး႐ုပ္ေတြပဲ၊ အျပင္မွာလည္း သစ္ပင္ေတာေတာင္ေရေျမသမုဒၵရာ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးဆိုေတာ့ ဒီဓါတ္ႀကီးေလးပါး႐ုပ္ေတြက ၾသကာသေလာကပါလား ဟုတ္ေပသားပဲလို႔လည္း သိလိုက္ေရာ အကုန္အားလံုးျပန္ေပ်ာက္သြားၿပီး ဟင္းလင္းျပင္ႀကီးျပန္ျဖစ္က်န္ေနခဲ့တယ္။

စိတ္ကျပန္မသကၤာျပန္ဘူး သတိရလာတယ္၊ ခုနက ၾသကာသေလာကထဲ သစ္ပင္ေတာေတာင္ေရေျမပဲရွိရမယ့္ဟာ ဘယ္လိုလုပ္ လူေတြ ေခြးၾကက္ေတြပါေနရသလဲ ဒါသတၱေလာကပဲ ဘာလို႔ၾသကာသေလာကထဲပါရသလဲလို႔ထပ္ဆင္ျခင္လိုက္တယ္၊ သတၱေလာကဆိုတာဘယ္လိုလဲ လူေတြေခြးၾကက္ေတြမေတြ႕ဘူး သူကၾသကာသေလာကထဲပါသြားတယ္ဗ်ာ မေတြ႕ဘူး၊ မဟုတ္ေသးဘူး ၾသကာသေလာက သတၱေလာကရွိတယ္လည္းေျပာတယ္ ဘယ္လိုေၾကာင့္မေတြ႕တာလဲ ေနာက္ထပ္ဆင္ျခင္လိုက္ေရာ..၊

ဘာသြားေတြ႕လဲဆိုေတာ့ အဝိဇၨာကေန ေဝဒနာထိေရၾကည့္ပါတဲ့ … ဒါေနာ္ မေနာထဲကေန လွမ္းၿပီးအေၾကာင္းၾကားလိုက္သလိုပဲ ဘုန္းဘုန္းက အတန္းေက်ာင္းကလာတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြမသိပါဘူး၊ ဆရာေတာ္ေတြေဟာတာ မိဘေတြေျပာတာၾကားဘူးခဲ့ေတာ့ သုတဝါအရိယာ သာဝေကာ… ၾကားဘူးတာ ဒီမွာလာေပၚတယ္ဗ်ာ၊ အဝိဇၨာကေန ေဝဒနာထိေရၾကည့္ဆိုေတာ့ အဝိဇၨာၿပီးေတာ့ဘာလာသလဲဆိုေတာ့ ဘဝင္ကေန ထေျပာတယ္ဗ်ာ သခၤါရတဲ့၊ ေအာ္ အဝိဇၨာၿပီးေတာ့ သခၤါရတဲ့၊ ဘုန္းဘုန္းက မွတ္ေနရတယ္။

သခၤါရၿပီးေတာ့ ဝိညာဏ္တဲ့၊ ဝိညာဏ္ျပီးေတာ့ နာမ္႐ုပ္တဲ့၊ ဟုတ္ၿပီ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ ဒီမွာဘုန္းဘုန္းက ေယာဂီတို႔ကို ေျပာရတာ ၾကာတယ္။ ဟိုမွာခဏေလးေနာ္။ နာမ္႐ုပ္ၿပီးေတာ့ သဠာယတနတဲ့၊ ၿပီးေတာ့ ဖႆ၊ ဖႆၿပီးေတာ့ ေဝဒနာတဲ့၊ ဘုန္းဘုန္းက မွတ္ရတဲ့သူဆိုေတာ့ ထပ္ကာထပ္ကာ မွတ္ေနရတာေပါ့။ ဟုတ္ၿပီ ေဝဒနာၿပီးေတာ့ မလာေတာ့ဘူး၊ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဝဒနာၿပီးေတာ့ မလာေတာ့ဘူးဗ်။ သံုးေလးခါေမးၿပီး မလာေတာ့ ဉာဏ္က အဝိဇၨာဆီျပန္လည္သြားတယ္။ ကဲ အဝိဇၨာၿပီးေတာ့ သခၤါရ၊ ၿပီးေတာ့ ဝိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ မွတ္မိသြားၿပီေကာ…. ေဝဒနာၿပီးေတာ့ ရပ္ေနျပန္ေရာ။

ဘုန္းဘုန္းက သတၱဝါရွာေနတာေနာ္။ ဒီပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႀကီး လာၿပီးေတာ့ျပေနတယ္ မသိဘူး၊ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ငါကသတၱဝါရွာေနတာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ဒီပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႀကီးျပေနရတာလည္း ထပ္ဆိုျပန္တယ္ အဝိဇၨာ သခၤါရ………ေဝဒနာ၊ ဒါဆိုရင္းနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းက အတန္းေက်ာင္းမွာေနခဲ့ေတာ့ သတၱမတန္းကိုသြားသတိရတယ္၊ မဆီမဆိုင္ေနာ္ သတၱမတန္းဆိုေတာ့ ၇ တန္းေက်ာင္းသားေပါ့။ ဒါျဖင့္ရင္ သတၱဝါဆိုတာ သတၱဆိုတာ ခုႏွစ္၊ ဝါ ဆိုတာ ရွိတာျဖစ္ရမယ္၊ ဒီ ၇ ခ်က္နဲ႔ေနတာျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ျပန္ေရၾကည့္ျပန္တယ္။ အဝိဇၨာကေန ေဝဒနာထိ.. ၇ ခ်က္ဆိုေတာ့ သတၱဝါဆိုတာ ေဝဒနာတင္ရပ္ၿပီး တဏွာမကူးဘူး။ ဒီေတာ့သတၱဝါဆိုတာ ေဝဒနာတင္ရပ္ၿပီး ခ်ဳပ္သြားတဲ့ေနရာတခုပဲ၊ ဒီသိမႈေလးဟာ နားနဲ႔အသံၾကားလိုက္တာနဲ႔ ေဝဒနာတင္ရပ္သြားတယ္ တဏွာမကူးဘူး။ ဒီခံစားမႈေလးကို သတၱဝါလို႔ေခၚတာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာ ဒီခံစားမႈေလးကို သတၱဝါေခၚေနပါလား။ ဒါဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမွမရွိဘဲ… ဘုန္းဘုန္းသိသြားၿပီ။ ဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ သိမႈေလးေပါ့ ၇ ခ်က္နဲ႔ေနတယ္။ ခံစားမႈေလးသိၿပီးပ်က္သြားတယ္။ ဒါ ခႏၶာတြင္းက ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ အဲ့ဒီေတာ့မွ သတၱဝါဆိုတာ အေကာင္အထည္မွမဟုတ္ပဲဆိုတာ သိသြားခဲ့တာ။ ဒီအေကာင္ႀကီး႐ုပ္တရားက ၾသကာသေလာကလို႔ ေခၚပါလား… သိေနတဲ့အသိေလးဟာ သတၱေလာကေခၚပါလား… ျမင္လိုက္တဲ့အေပၚမွာ ေခြးရယ္လို႔ သိလိုက္တာ ဒီအသိေလးေပၚမွာ ဥပါဒါန္႐ုပ္ေတြ ျဖစ္ေနပါလား… ၾကားလိုက္တဲ့ နံလိုက္တဲ့အေပၚမွာ ခံစားမႈေလးေပၚကေန ဥပါဒါန္႐ုပ္ေတြ ေခြးပဲ ၾကက္ပဲ မိန္းမ ေယာကၤ်ားပဲ ဒီခံစားမႈေပၚေလးကေန တဏွာကူးေနပါလား၊ ခံစားတာ ေဝဒနာတင္ရပ္လိုက္ရင္ ေခြးသံ ၾကက္သံမပါ ပါလား၊ ခံစားၿပီးပ်က္တယ္လို႔ သိလိုက္ရင္ တဏွာမကူးပါလား၊ အဲ့ဒီေတာ့မွ ခႏၶာရဲ႕ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို နာမ္ေပၚကေန လည္ေၾကာင္းေတြအကုန္ေတြ႕လာေတာ့တယ္၊ ဒါသတၱေလာကပါလားသိသြားၿပီ သေဘာက်သြားၿပီ။

ၾသကာသေလာကလည္းေတြ႕ၿပီ … သတၱေလာကလည္းေတြ႕ၿပီ၊ သခၤါရေလာကဆိုတာ ဘယ္သူတုန္းေဟ့လို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၾသကာသေလာကဆိုလည္း ၿပိဳပ်က္ၿပီးေတာ့ တဖြါးဖြါး တရြရြ တမြမြ တရိပ္ရိပ္ ကလာပ္​အမံႈေလးေတြဟာ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနတာက သခၤါရ။ သူ႔အလုပ္သူလုပ္ေနတယ္၊ သူ႔သဘာဝ႐ုပ္သခၤါရျဖစ္သလို နာမ္ဆိုတဲ့သိမႈေလးကလည္း လိုက္သိတဲ့အေပၚမွာပ်က္ေနတယ္။ ႐ုပ္ပ်က္ရင္နာမ္ပ်က္တယ္၊ ၾကားတာေလးသိရင္ ၾကားသိေလးပ်က္တယ္၊ ျမင္တာေလးသိရင္ ျမင္သိေလးပ်က္တယ္၊ နံတာေလးသိရင္ နံသိေလးပ်က္တယ္၊ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ တတဲြတည္းျဖစ္ တတဲြတည္းပ်က္။ သူ႔သခၤါရနဲ႔သူ ေျပာင္းလဲြၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲသမွ် ေဝဒနာနဲ႔ပဲရပ္ေနၾကပါလား၊ ဒီလိုသိသြားေတာ့ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကရယ္လို႔ အတြင္းေလာက (၃) ပါးပါ ျမင္သြားေတာ့တယ္။

အဲ့ဒီေတာ့မွဆင္ျခင္ၿပီ … ငါ၏ခႏၶကိုယ္ဟာ အတြင္းေလာက ၾသကာသေလာကႀကီးပါလား … ေခြးပဲ ဝက္ပဲ ၾကက္ပဲ ထြက္သိတာက သတၱေလာကပါလား။ ဒီၾသကာသေလာက မ်က္စိကေန ႏွာေခါင္း၊ နား၊ ပါးစပ္၊ ကိုယ္ စသည္တို႔ ေျပာင္းလဲြေနတဲ့သေဘာက သခၤါရေလာကပါလား၊ ႐ုပ္ကလည္းပဲ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ငယ္ရာကေနႀကီးလာၿပီး ေျခာက္ေပေခါင္းကိုသြားမယ့္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနတာကလည္း ႐ုပ္၏သခၤါရေလာကပါလား၊ နာမ္ကလည္း အစဥ္လိုက္ၿပီး မ်က္စိကေန ႏွာေခါင္း ေျပာင္းလဲြၿပီးသိေနတာကလည္း နာမ္သခၤါရေလာကပါလားရယ္လို႔ အတြင္းေလာက (၃) ပါး သိသြားခဲ့တယ္။

အျပင္ေလာကသံုးပါးကေတာ့ သစ္ပင္ေတာေတာင္ေရေျမ သမုဒၵရာက ၾသကာသေလာက၊ အခု ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ၊ ေခြးၾကက္ငွက္ေတြက သတၱေလာက၊ သစ္ပင္ေတာေတာင္ေတြလည္း ပ်က္စီးမီးေလာင္လို႔ကုန္ လူေတြလည္း အိုမင္းလာလို႔ေသ အဲ့ဒါေတြက သခၤါရေလာကပါလားရယ္လို႔ အျပင္ေလာကသံုးပါး အတြင္းေလာကသံုးပါး သိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာတင္ပဲ ဘုန္းဘုန္းတို႔လည္း စိတ္ေတြေျပာင္းသြားတယ္။ ေသာတာပန္ဆိုတာ သူမ်ားသြားမေမးနဲ႔ ဒကာဒကာမတို႔ … မိမိေမြးလာကတည္းကစိတ္ေတြ အားလံုးေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဒီမွာတင္ပဲဒီ႐ုပ္နဲ႔ စိတ္သစ္ႀကီးျဖစ္သြားတယ္။

စိတ္သစ္ႀကီးနဲ႔ေနရတယ္။ အသစ္စက္စက္ႀကီးေပါ့ဗ်ာ၊ ပညတ္ေတြခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ေလာကမွာေနရတာ အင္မတန္ေပ်ာ္တယ္။ သားေတြ မိန္းမေတြနဲ႔လည္းေပ်ာ္တာပဲ၊ ေလာကထဲက မထြက္ရပါဘူး။ တရားေတြအားထုတ္လို႔ အိုးေတြအိမ္ေတြ မစြန္႔ရပါဘူး။ အဲ့ဒီေလာက္ေရာက္ရင္ ေရွ႕လမ္းလည္းျမင္ၿပီ ဆက္တက္ခ်င္တက္ မတက္ပဲ ဒီအတိုင္းေနလည္း ရပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ကေတာ့ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္နဲ႔ ေရွ႕နင္းတက္သြားတာေပါ့။ လိုခ်င္ခဲ့တာကိုး။ ဒီေနရာေတာင္ ဒီေလာက္ၿငိမ္းခ်မ္းရင္ ေရွ႕ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲလို႔ မက္လံုးေတြနဲ႔ ဘုန္းဘုန္း ဆက္လိုက္သြားတာေပါ့… ေယာဂီတို႔။ ဒါကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕က်င့္စဥ္ထဲက အျပင္ေလာက (၃) ပါး၊ အတြင္းေလာက (၃) ပါး အက်ဥ္းတရားေလးေပါ့။

အားလံုးေသာဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔အား ယခုဘဝမွာပင္လ်င္ တရားထူးမ်ားရႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္….။

Source: (မူရင္း) ကိုသန္းလိႈင္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ)
မွ ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။

Read more

၉။ ငေထာင္ေလးတရား – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 4, 2018)

၉။ ငေထာင္ေလးတရား – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 4, 2018)

ဘုန္းဘုန္းအရင္က ၄၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ကေပါ့ ငေထာင္ဆိုတဲ့တရားေဟာဘူးတယ္၊ ေက်ာင္းမွာတရားစခန္းေတြၿပီးသြားေတာ့ ေက်ာင္းေအာက္မွာဝါးေတြစုပံုထားတယ္ေပါ့ ေက်ာင္းမွာေခြးငါးေကာင္ရွိတာ ငေထာင္ဆိုတဲ့တေကာင္ရွိတယ္၊
ဒီေကာင္ကဝါးပံုေပၚမွာအိပ္ေလ့ရွိတယ္ ဘယ္လိုအိပ္လည္းဆိုေတာ့ လက္ေပၚမွာေမးတင္ထားၿပီး မအိပ္ဘူး နားရြက္ကေလးလွန္လိုက္ လႈပ္လိုက္နဲ႔ မ်က္လံုးကေလးေမွးၿပီးၾကည့္ေန အကဲခပ္ေနတယ္၊ ေခြးတေကာင္ တခုခုအျပင္မွာေတြ႕ေတာ့ ဝုန္းဝုန္းလုပ္ေတာ့တာပဲ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြလည္း ဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိလိုက္ေတာ့တာပဲ သူလည္းလိုက္တယ္ ဒါေပမယ့္သူက တဝက္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ျပန္လာၿပီးဝါးပံုေပၚမွာျပန္မွိန္းေနတယ္ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြက ဘာမွန္းညာမွန္းမသိလိုက္ကိုက္ ႐ိုက္တဲ့သူက႐ိုက္ နာတဲ့ေကာင္ကနာၿပီး ေအာ္ၿပီးျပန္လာၾကေတာ့တယ္ သူကေတာ့ဝါးပံုေပၚမွာပဲ…။

ဟိုကေကာင္ေတြကျပန္လာလို႔ေရာက္ေတာင္မေရာက္ေသးဘူး သူကေနာက္တခါဝုန္းဆို လိုက္ၾကျပန္ေရာ နာတာတန္းလန္းႀကီးနဲ႔လိုက္ၾကျပန္ေရာ့ သူတို႔ကဘာမွန္းမသိ.. ဘုန္းဘုန္းၾကည့္တယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းဒီလိုပဲ သူတို႔ကေရွ႕ကလုပ္သြား ေနာက္ကလူထုကဒုကၡေရာက္ၾကေရာ သူကသိပ္လည္တဲ့ေကာင္။ ဒီအထဲမွာလည္းရွိတယ္ ငေထာင္ အဲ့လိုပဲ ဟိုနားအကဲခပ္လိုက္ ဒီနားအကဲခပ္လိုက္ ၾကာၾကာေန မၿငိမ္ဘူး ဟိုနားအကဲခပ္ ဒီနားအကဲခပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ အဲ့ဒီ ငေထာင္ေတြ႕ရင္ေတာ့ တရားရၿပီသာမွတ္ေတာ့။

အဲ့ဒီ ငေထာင္ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ၾကတာ ဝုန္းဆိုေျပးၾကျပန္ၿပီ ဟိုက႐ိုက္လိုက္ရင္ ေျခေထာက္ေတြနာၿပီး လာၾကျပန္ၿပီ ကိန္ကိန္နဲ႔၊ ျပန္လာလို႔ေရာက္ေတာင္မေရာက္ေသးဘူး ငေထာင္က တဖက္လွည့္လုပ္လိုက္ရင္ နာတာႀကီးနဲ႔လိုက္ၾကျပန္ၿပီ သူကေတာ့ဝါးပံုေပၚမွာ ဝုန္းဝုန္း ဝုန္းဝုန္းနဲ႔လုပ္လိုက္ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြကလိုက္လိုက္၊ အတြင္းထဲမွာလည္းဒီလိုပဲ ငေထာင္ဆိုတဲ့သခၤါရေကာင္ရွိတယ္၊ အသံေလးၾကားတာသြားၫႊတ္တယ္ တကူးစခန္းမွာဆို ၂ ခ်က္ထိုး ၃ ခ်က္ေလာက္လာၿပီ.. ဆန္ေလွာ္မုန္႔ဟင္းခါးပူပူေလးနဲ႔.. ဒီမွာကတရားထိုင္ရင္းနဲ႔ ဆန္ေလွာ္မုန္႔ဟင္းခါးဆီေရာက္ေနၿပီ၊ အသံၾကားရာ အသံဆီလိုက္သြားတာေပါ့ ငေထာင္က အသံဆီသြားၫႊတ္တာ အဲ့ဒီသခၤါရကိုရႈၾက။

အတြင္းမွာေနာ္ မ်က္စိဆီၫႊတ္လိုက္ ႏွာေခါင္းဆီၫႊတ္လိုက္ နားဆီၫႊတ္လိုက္ အဲ့ဒါကို အဟုတ္ႀကီးမွတ္ေနၾကတယ္ ငေထာင္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္လူလည္ႀကီးလုပ္ေနၾကတာ ငါသိတယ္ ငါျမင္တယ္ ငါၾကားတယ္နဲ႔။

ဟိုနားၫႊတ္ ဒီနားၫႊတ္ ဒီတခါေတာ့သခၤါရရႈမယ္ေပါ့ သခၤါရလိုက္ရွာေနတာ ဒါကသခၤါရပဲ တရားကခက္တယ္နဲ႔.. သခၤါရလိုက္ရွာရင္းေနာက္ကသညာဝင္ေနတာမသိလိုက္ဘူး အဲ့ဒါျပန္လွည့္ရႈၾက.. အဲ့ဒါနဲ႔ေပါင္းမေနနဲ႔ ၿငိမ္ၿပီး ခ်ဳပ္ၿပီးမေနနဲ႔.. ခ်ဳပ္ဆဲသိ ခ်ဳပ္ဆဲသိ လုပ္မေနနဲ႔ အဲ့ဒါ သညာေတြ အဲ့ဒါျပန္ျမင္ရင္တရားပဲ.. ခႏၶာငါးပါး တပါးျမင္ရင္ က်န္တဲ့ေလးပါးအကုန္ျမင္တယ္.. တပါးမွမျမင္ရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ေလးပါးလည္း တပါးမွမျမင္။ ငေထာင္နဲ႔ေပါင္းၿပီး လံုးမေနၾကနဲ႔.. အဲ့ဒီ ငေထာင္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္….။

ဆရာေတာ္ႀကီး စခန္းတြင္း အလုပ္ေပးတရားမ်ားမွ ျပန္လည္ပူေဇာ္ပါသည္…။

Source: (မူရင္း) ကိုသန္းလိႈင္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ)
မွ ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။

Read more

၈။ တရားသမား ႏွင့္ အ႐ူးလြယ္အိတ္ – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 3, 2018)

၈။ တရားသမား ႏွင့္ အ႐ူးလြယ္အိတ္ – ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ (June 3, 2018)

(ဘုန္းဘုန္းႀကီးမွ​ ေယာဂီမ်ားသို ႔ဆုံးမစကား)​ေယာဂီတို႔ တရားသမားကလည္း ကိုယ့္ႀကိဳက္တဲ့တရားကို စြဲတာပဲ​ေနာ္။
ဘုန္းဘုန္းတို႔တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲစြဲခဲ့တာပါပဲ။ သဲအင္းမွ သဲအင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆို​ေတာ့ ဒီသဲအင္းျပတဲ့နည္း​ေတြနဲ႔​ ေဝဒနာ​ေတြခ်ဳပ္တယ္၊ ႐ုပ္ နာမ္ေတြျမင္ခဲ့ေတာ့ ဒီသဲအင္းတရား​ေတြကို ဘုန္းဘုန္းတို႔လဲ စြဲခဲ့တာ​ေပါ့။

ေယာဂီတို႔ အသိဝင္ဆင္ျခင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ဥပမာ​ေပးေဟာ​ေျပာျပေပးပါမယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ​ေခတ္တုန္းက ထူးႀကီးဆရာ​ေတာ္က နာမည္ႀကီးတယ္။ ဘုန္းဘုန္းက သူ႔တရား​ေတြဆို ႀကိဳက္တယ္။ သူကပါဠိပါရဂူဆို​ေတာ့ ပါဠိမ်ားရြတ္ရင္ အရမ္းနား​ေထာင္​လို႔ေကာင္းတာပဲ။ ကိုယ္ကသာ နားမလည္တာ သူရြတ္လိုက္ရင္ ဒီပါဠိ​ေတြရြတ္ေနတဲ့အသံက​ေလးကိုက နား​ေထာင္​ေကာင္း​ေနတာပဲ။ သူ႔တရားပြဲ​ေတြဆို သုတၱန္တစ္ခုကို ခုႏွစ္ရက္​ေလာက္ေဟာတာ။ တခါတ​ေလ နာရင္းနဲ႔ သ​ေဘာမ​ေပါက္တာရွိရင္​ ေနာက္​ေန႔​ေစာ​ေစာသြားျပီး recorder သမားကို မေန႔က တရား​ေလးျပန္ဖြင့္​ေပးဖို႔၊ ပိုက္ဆံငါးက်ပ္ေပးၿပီးဖြင့္ခိုင္းရတယ္။ ျပန္နာခ်င္လို႔ေပါ့။ ေနာက္​ေတာ့ဘုန္းဘုန္းကို တရားသမားမွန္းသိ​ေတာ့ပိုက္ဆံမယူပါဘူး။ သိခ်င္တဲ့တရား​ေတြဆို ဖြင့္ဖြင့္ျပတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔​ေခတ္က recorder ​ေခတ္ကိုး။

ဘုန္းဘုန္းက တရားနာရင္ ေဟာတာကို နာတာ မဟုတ္ဘူး။ အထဲကအဓိပၸါယ္ကို မ​ေနာကသေဘာ​ေပါက္​ေအာင္ နာေနခဲ့တာ။ ေဟာတဲ့တရားဇာတ္ဝင္ခန္း​ေတြက ကိုယ့္ခႏၶာနဲ႔အတိုင္း တူလာ​တာ​ေတြနား​ေထာင္ရင္း ရိပ္မိလာၿပီး အဓိပၸါယ္ရဲ့ အနက္သဒၵါကို သ​ေဘာ​ေပါက္ၿပီး နားလည္လာေတာ့ နား​ေထာင္ရတာ​ ေကာင္း​ေနတာပဲ။ ကိုယ့္ဟာကိုပဲ နားလည္​ေနတာ သူမ်ားကိုျပန္ေျပာျပပါဆို မ​ေျပာျပတတ္ဘူး။ ဘာအရသာနဲ႔ မွမတူဘူး။ တရားနာ​ေနရတာ သိပ္ကို​ေကာင္းေနတယ္။ တစ္​ေန႔ ဆရာ​ေတာ္ႀကီး​ ေရွ႕တည့္တည့္မွာထိုင္ၿပီး တရားနာ​ေနတုန္း ထူးႀကီးဆရာ​ေတာ္ႀကီးက ဘာထည့္ေဟာလဲဆို​ေတာ့မင္းတို႔ စာမတတ္ပဲ မင္းတို႔က်င့္တယ္ဖင္သာဂၽြတ္တက္မယ္ ဘယ္​ေတာ့မွ တရားမရဘူးမွတ္ ဒီစာ​ေပမွမတတ္ပဲ ဘယ္လိုလုပ္မလဲတဲ့ ဒီစာ​ေပဟာ အင္မတန္ နက္နဲတယ္ ဒီသတိပဌာန္ တရား​ေလးပါးဆိုတာ အင္မတန္နက္နဲတဲ့ တရား​ေတြကို စာမတတ္ပဲ ရမ္းက်င့္ၿပီးျပ​ေတာ့ မင္းတို ႔ဆရာ​ေပါင္းမွားၿပီး အဝီစိက်မယ္ဆို​ၿပီးေဟာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းစိတ္ထဲ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေအာင္မာ ဒါသဲအင္းကို​ေျပာတာဆိုၿပီး​ ေဒါသ​ေတြျဖစ္လိုက္တာ​။ ေရွ႕ဆုံးကထိုင္ၿပီး ဒါငါတို႔ သဲအင္းဂူကို​ေျပာတာ၊ ငါတို႔ကိုေျပာတာဆိုၿပီးျဖစ္​ေနတာ။

ဘုန္းဘုန္းတို႔ မူလသဲအင္းဂူဆရာ​ေတာ္ႀကီးကလဲ ဖ​ေႆာ၊ ဖႆ​ေတြလုပ္မ​ေနနဲ႔​ ေဝဒနာနိ​ေယာ​ေဓါေတြ လုပ္မ​ေနနဲ႔ က်င့္သာက်င့္ဆို​ေတာ့ သ​ေဘာ​ေတြက်လိုက္တာဆိုတာမ်ား​ ေျပာမ​ေနနဲ႔​ေတာ့။ အခုထူးႀကီးဆရာ​ေတာ္က ဒီလိုေျပာလာတာဆို​ေတာ့ ဟုတ္တယ္ ဒါငါတို႔သဲအင္းကို ေျပာတာဆိုၿပီး ကိုယ့္တစ္​ေယာက္တည္း စိတ္ထဲမွာ ဘုန္းႀကီးခ်င္းရန္တိုက္​ေနတာ တရားနာရင္းနဲ ႔ကိုယ့္တစ္​ေယာက္တည္းျဖစ္​ေနတာ​ေနာ္ တရားသမားရဲ့ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ကို​ေျပာတာ​ေနာ္။ ဟိုဘုန္းႀကီးတရားကဟိုလို ဒီဘုန္းႀကီးတရားကဒီလိုနဲ႔ တရားနာ​ေနရင္းနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ့ အတြင္းအဇၨ်တၱမွာ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္​ေနတာေလး​ေတြကို သိ​ေစခ်င္လို ့ ဘုန္းဘုန္း​ေျပာျပတာပါ။

တရားအားထုတ္ရင္းနဲ႔ တရားသာနာ​ေနတာ အဲ့ဒီစိတ္က​ေလး​ေတြရွိေနတာက အကုသိုလ္ပါပဲ။ အရိယာ​ေတြ​ေပၚမွာသြားၿပီး ကိုယ္က မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ သြား​ေဝဖန္မိ​ေနတာ​ေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းလည္း ​ေနာက္မွဒါ​ေတြကို သ​ေဘာ​ေပါက္လာတာပါ။ အဲ့ဒီတုန္းက​ေတာ့ ထူးႀကီးတရားနာ​ေနရင္းနဲ႔ ကိုယ့္သဲအင္းကို ေျပာတာဆိုၿပီး ဘယ္လိုမွဆက္မနာခ်င္​ေတာ့ဘူး။ စာမတတ္၊ ​ေပမတတ္ပဲက်င့္ၿပီး အကုန္လုံး အဝီစိက်ကုန္မယ္ ဆို​ေတာ့ ဘယ္လိုမွမႀကိဳက္ဘူး။

သဲအင္းဂူဆရာ​ေတာ္ႀကီးကလဲ ေတာင္းစားတဲ့သူအရြတ္ပဲရမယ္ ယႆာႏုဘာဝ​ေတာဆရာေတြနဲ႔ ေတြ႕ရင္ ကိုယ္က်ိဳးနဲ​ေရာလဲ​ေျပာေရာ အမယ္ သ​ေဘာ​ေတြက်လိုက္တာဆိုတာ။ ကိုယ္ကသဲအင္းကိုႀကိဳက္တာဆိုေတာ့ သေဘာက်တာေပါ့။

ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ဆရာနဲ႔​ေတြ႕​ေတာ့ျဖစ္​ေနတဲ့ စိတ္ကို​ ေျပာ​ေနတာပါ။ ေနာက္မွကိုယ့္ရဲ့ မူမမွန္တဲ့ စိတ္က​ေလးကို ရိပ္မိလာခဲ့တယ္။ ငါဟာ ငါကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ဆရာဆိုရင္တစ္မ်ိဳး၊ မႀကိဳက္တဲ့ဆရာဆိုရင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္စိတ္​ေလးမူမမွန္တာကို သိလာခဲ့တယ္။

တရားနာ​ေနရင္း ခႏၶာနဲ႔ဉာဏ္ကပ္ၿပီးနာေတာ့​ ေကာင္း​တဲ့ေနရာက​ေန ဒီလိုစကားလုံး​ေတြပါလာရင္ ပုဂၢိဳလ္​​ေရး​ေတြပါတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္​ေန​ေရာ။ အမွန္မွာက ​ေဟာတဲ့ဆရာက ပုဂၢိဳလ္​ေရးပါတာမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကပါ​ေနတာ။ အဲ့ဒီကိုယ္ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္က​ေလးကို သိလာ​ေရာ ၾကည့္စမ္း ငါတရားနာ​ေနတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီစိတ္က​ေလးက​ ေလၽွာက္ၿပီးျပႆနာရွာေနတယ္ဆိုတာသိလာခဲ့တယ္။

​ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ရင္ ထူးႀကီးဆရာ​ေတာ္တို႔ဆိုတာ စာ​ေပပရိပတၱိတတ္​ကၽြမ္းေတာ့ သူတို႔က စိတၱသတိပ႒ာန္၊ ဓမၼာသတိပ႒ာန္တို႔က စျပတာ။ မိုးကုတ္လည္း ဒီလိုပဲ စာ​ေပကတတ္လာတာဆို​ေတာ့ စိတၱသတိပ႒ာန္က စျပတာ။ စာတတ္ေပတတ္၊ ငယ္ျဖဴရဟန္းေတြက သူတို႔ဟာ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကို ထိန္းၿပီးေနလာခဲ့ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတိုလို႔ တရားထိုင္ရင္ ဣေျႏၵကို အထူးထိန္းေနစရာမလိုဘူး။ သူတို႔မွာ ဣေျႏၵသိကၡာေတာ္ေတြက သာမန္လူေတြထက္စာရင္ ရွိေနၿပီးသား။

ဘုန္းဘုန္းတို႔လိုစာမတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကာယသတိပ႒ာန္၊ ​ေဝဒနာသတိပ႒ာန္ကေန စရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆို​ေတာ့ ဒီခႏၶာႀကီးရဲ့ အတုံးအခဲႀကီးၿဖိဳခြဲရ​ေသးတယ္၊ ဓါတ္ႀကီး​ေလးပါးကို အရင္ၿဖိဳခြဲရတယ္။ ေဝဒနာ​ေတြနဲ႔ အၾကမ္း​ေတြကို ဒလၾကမ္းအရင္ရႈ႕တယ္။ အခု​ေယာဂီ​ေတြဆိုလဲ ေဝဒနာၾကမ္းေတြကို ရွႈ႕ၿပီး တင္းခံ၊ ​ေတာင့္ခံ၊ ​ေပခံ၊ ႀကိတ္ခံ၊ မွတ္ခံရင္းနဲ႔လာခဲ့တဲ့ လမ္​း​ေတြကေန တက္လာၾကတာပါ။ ကိုယ္လာခဲ့တဲ့ လမ္း​ေတြကိုျပန္ၾကည့္စမ္း။ ဉာဏ္မပါပဲ အဲ့ဒီလိုလာရင္းနဲ႔ အခုဒီလကၡဏာစခန္း​ေတြအထိ​ ေရာက္လာတာပါ။

ဒါေပမယ့္ စာေပသမားေတြက်ေတာ့မတူဘူး။ စာေပသမား​ေတြကတာ့ ဓါတ္​ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ကိုေထာက္ၿပီး သ႐ုပ္ခြဲပါတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့​ ေဝဒနာ​ေပၚမွာ ကုသိုလ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္၊ အကုသိုလ္နဲ႔ ယွဥ္တဲ့စိတ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္တဲ့စိတ္ကို ေထာက္ၿပီး ဆင္ျခင္ၾကတာပါ။

အဲ့ဒီ​ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတို႔​ ေယာဂီေတြကို ဆုံးမခ်င္တာကတရားသမားဆိုတာ အ႐ူးလြယ္အိတ္လို​ေနရပါတယ္။ အ႐ူးေတြကေတြ႕သမၽွ ကိုယ့္အိတ္ထဲ အကုန္​ေကာက္ထည့္သလို တရားသမားကလဲ ေတြ႕တဲ့တရားနာယူမွတ္သားၿပီး ကိုယ္လက္သင့္ခံတာယူၿပီး၊ လက္သင့္မခံနိုင္တဲ့ဟာ မယူပါနဲ႔၊ ထုတ္မသုံးပါနဲ႔။ တရားနာရင္း တရားသ​ေဘာ​တစ္လုံးေလာက္လဲသ​ေဘာ​ေပါက္လည္း မနည္းပါဘူး။ ဘယ္ဆရာေတာ္တရားပဲျဖစ္ျဖစ္ နာၾကပါ၊ အ႐ူးလြယ္အိတ္လို သင့္တာကိုယူၿပီး မသင့္တာကိုမယူနဲ႔ေပါ့။

အရိယာ​ေတြ​ေပၚမွာ​ ေဝဖန္စိတ္​ေတြရွိခဲ့ရင္လဲ မိမိတို႔စိတ္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္စမ္းစစ္ၿပီး အကုသိုလ္ျဖစ္ေစမည့္ အ​ေၾကာင္းတရား​ေတြ​ေပၚမွာ​ လြတ္​ေျမာက္​ေအာင္ ေနၾကပါလို႔ ဘုန္းဘုန္းကမွာၾကားလိုပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼ
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
ေရႊတံခါးအပိုင္း(၂) ျပည္ၿမိဳ႕။

Source : (မူရင္း) ယုသင္းခ်ဳိ
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ)
မွ ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။

Read more

၇။ လူေသရင္ေသ မေသရင္တရားရ – ဆရာႀကီး ေဒၚဧက (June 3, 2018)

၇။ လူေသရင္ေသ မေသရင္တရားရ – ဆရာႀကီး ေဒၚဧက (June 3, 2018)

( ျပည္ ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းရိပ္သာမွ ဆရာႀကီး ေဒၚဧက၏ တရားအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား သဒၶါတိုးပြါး ၾကည္ညိဳႏိုင္ေစရန္ ေကာက္ႏႈတ္ပူေဇာ္ပါသည္။ သဒၶါတိုးပြါးႏိုင္ၾကပါေစ..)
အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြကေနာ္ သူမ်ားအျပစ္ေတြမျမင္ေတာ့ဘူး ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ့္အျပစ္ပဲက္ိုယ္ျမင္ေတာ့တယ္၊ သူတပါးမေကာင္းတာမေျပာတာ့ဘူး ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ပဲ တခ်ိန္လံုးဆံုးမေနေတာ့တာ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔အရိယာျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္မဖုံးေတာ့ဘူး၊ ပုထုစဥ္ေတြက်ေတာ့မဟုတ္ဘူး သူမ်ားမေကာင္းတာက်ေျပာ ကိုမေကာင္းတာက်ဖုံးထားေတာ့တယ္။ ဆရာေလးတို႔လည္းဘုန္းဘုန္းႀကီးနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းဆီမွာက်င့္၊ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ေတြ႕ဘို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူး ဘုန္းဘုန္းတို႔ဆိုလည္းအ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္းက်ေအာင္ ကိုယ္တိုင္က်င့္ခဲ့လို႔လည္း ဒီအသိဉာဏ္ေတြရ တရားေတြျပႏိုင္တာပဲလို႔ အရမ္းလည္းၾကည္ညိဳတယ္။ ဆရာေကာင္းနဲ႔ေတြ႕ဘို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူး အတုေတြရွိလာမယ္ သင္တန္းေတြတက္ၿပီးျပမယ္ ဆရာစစ္ ဆရာမွန္ တရားမွန္ေတြ႕ဘို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူး ။ အဲ့ဒီမွာ ဆရာေလးတို႔လည္း ဆရာေတာ္နဲ႔က်င့္ ဘုန္းဘုန္းဦးစႏၵိမာနဲ႔လည္းက်င့္ ေတာထဲမွာ။

ဆရာေလးမွာလည္း စာေမးပဲြလည္းေျဖမယ္ဆိုေတာ့စိတ္ေတြကထြက္လာ၊ မဟာပလႅင္ေတြခ်ိတ္ ေဝဒနာေတြတက္ေတာ့စိတ္ေတြကထြက္လာ၊ ေဝဒနာတက္တာကသတ္သတ္ စိတ္ေတြထြက္တာကလည္းသတ္သတ္ ဘုန္းဘုန္းကလည္းဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိေတာ့ အဓိဒါန္တင္ သစၥာဆ္ိုတယ္ ” ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္ ဒီတရားေတြက်င့္လို႔ ဒီစိတ္ေတြထြက္တာ ဒီတရားေတြအစစ္အမွန္ဆိုရင္ ဘုန္းဘုန္းနဲ႔ျပန္ေတြ႕ရပါလို၏ အစစ္အမွန္မဟုတ္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မေတြ႕ရပါေစနဲ႔လို႔” သစၥာဆိုတယ္။ မေတြ႕ရင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးမွာရွိတဲ့ဆရာေတာ္ဆီကိုသြားေတာ့မယ္ အရင္တုန္းကလည္းရင္းႏွီးက်င့္ခဲ့ဘူးေတာ့ အဲ့ကိုသြားေတာ့မယ္ေပါ့။ ဘုန္းဘုန္းကလည္းဘယ္ေနမွန္းမသိ ေက်ာင္းမွာလည္းမေန ေလ်ာက္သြားေနတာ၊ ဒီေတာ့သစၥာဆိုအဓိဒါန္တင္တာ ၃ ရက္အဓိဒါန္ျပည့္တဲ့ေန႔ ညေန ၄ နာရီေလာက္ ဆရာေလးေနတဲ့ေတာင္ေပၚကို ဘုန္းဘုန္းေရာက္လာတာ။ ဆရာေလးကေတာင္ေပၚမွာက်င့္တာ ေက်ာက္ခေလာက္ေတာင္ အံ့ၾသစရာ ဘုန္းဘုန္းအဲ့ေတာင္ေပၚကိုေရာက္လာတာ။

အဲ့ဒါဆရာေတာ္ကေလ စခန္းပဲြကိုသြားေတာ့မွာ၊ ေဒၚေခမာ ဘုန္းဘုန္းဦးစႏၵိမာရဲ႕အမ အဲ့ဒီတုန္းကလူဝတ္ပဲရွိေသးတာတရားျပေနတာ၊ ေဒၚေခမာတို႔ ဦးပညာတို႔ ကြမ္းျခံကုန္းကဘုန္းဘုန္းရဲ႕တပည့္ေတြ သူတို႔ကေဒးဒရဲတို႔ ဖ်ာပံုတို႔ဘက္မွာစခန္းလုပ္ေနတာ၊ ဆရာေလးကသိေပမယ့္ လူေတြၾကားထဲမလိုက္ခ်င္ တပါးတည္းက်င့္ခ်င္တာနဲ႔ ေတာထဲမွာတပါးတည္းက်င့္ေနတာ၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေရဆြမ္းကပ္ၿပီးေတာ့ ဘုရားလိုင္ဂူထဲမွာ တပါးတည္းက်င့္ေနတာ၊ အဲ့ဒီကေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးကေတာ့သိတယ္။ ၃ ရက္ျပည့္တဲ့ေန႔ ၄ နာရီတုံတုံထုေတာ့ဘုန္းဘုန္းလည္းေတာင္ေပၚေရာက္လာတာ။ အံ့ၾသစရာ ဆရာေလးရဲ႕ေမာင္ေလးက ၇ ႏွစ္ေလာက္ရွိတယ္ကိုရင္ေလးေပါ့ ခုထိရွိတယ္၊ ေမာင္ေလးက အမႀကီး မ်က္ႏွာမွာအေပါက္ေတြနဲ႔ဘုန္းဘုန္းႂကြလာတယ္.. ဆရာေတာ္ႂကြလာၿပီ ငါ့ကိုေတာ့ေျပာေတာ့မွာပဲ နင္တရားေတြဒီေလာက္ထိုင္ၿပီး ဒီအစဲြေတြမျပဳတ္ပါလားေျပာေတာ့မွာပဲ သက္သတ္လြတ္ကလည္းစားေသး ဒီၾကားထဲေရဆြမ္းကပ္တယ္ဆိုရင္ေျပာေတာ့မယ္ ေတြးမိေနတာ၊ ေနာက္စိတ္တခုက ငါမဟုတ္တာလုပ္တာမွမဟုတ္ပဲ ငါေကာင္းတာလုပ္တာပဲ အဲ့လိုေပၚလာတယ္။ ေရဆြမ္းကပ္ေနေတာ့ ေရခ်ိဳင့္ေလးတခု ပန္းကန္ျပားေလးအုပ္ၿပီးေတာ့ ေရပဲေသာက္ေနတာ ဘာလို႔မေျဖရဲရမွာလည္းေပါ့ ငါေကာင္းတာလုပ္တာပဲ ေနာက္စိတ္တခုဝင္လာေတာ့ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး ဘုန္းဘုန္းဆီသြားတာ၊ နင္တရားေတြအဲ့ေလာက္က်င့္ၿပီးေတာ့ ဘာလို႔ေရဆြမ္းေတြကပ္ေနရတာလည္းတဲ့ ထင္တဲ့အတိုင္းပဲ ေမးေတာ့တယ္။ တင္ပါဘုရား တပည့္ေတာ္စိတ္ေတြထြက္တာမႏိုင္လို႔ပါဘုရား တပည့္ေတာ္လည္းအဓိဒါန္တင္ပါတယ္ဘုရားလို႔.. ဘာအဓိဒါန္လည္းတဲ့.. တင္ပါဘုရား အဓိဒါန္ေအာင္သလား မေအာင္သလားေတာ့မသိ ဒီတရားေတြအမွန္အကန္ဆိုရင္ ဘုန္းဘုန္းနဲ႔ျပန္ေတြ႕ရပါလို၏ မမွန္ပါက ဘယ္ေတာ့မွျပန္မေတြ႕ရပါေစနဲ႔လို႔ တင္လိုက္ပါတယ္ဘုရား ေလ်ာက္ေတာ့.. အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ငါဒီကိုေရာက္လာရတာတဲ့။ ငါေရျဖဴေလးစခန္းပဲြသြားမလို႔ ကားခစရံေတြလည္းေပးၿပီးသြားၿပီ ဆြမ္းေတြလည္းလုပ္ထားၿပီးၿပီ အဲ့ဒီေန႔သြားခါနီးက်မွ ဆရာေတာ္က ဟာ ငါအာရံုပ်က္သြားၿပီ မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ဒါျဖင့္ ငါဘယ္သြားမလည္း အာရံုခ်ၾကည့္ဦးမယ္ဆိုၿပီး သြားမယ့္စခန္းပဲြေတြဖ်က္ ကားခေတြအဆံုးခံၿပီး ပဲ့ေထာင္ေလးနဲ႔ ဒီကိုေရာက္လာတာ။ ညေန အဓိဒါန္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွ ကြက္တိေရာက္လာတာ။

အဲ့ဒီမွာသၾကၤန္ကလည္းက်ၿပီဆိုေတာ့ စခန္းပဲြလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ၉ ရက္စခန္းျဖစ္သြားတာ ဆရာေတာ္က အခုလိုပဲ စိတ္ကေလးကို ကပ္ၿပီးပို႔ေပးတာ နဂိုကလည္းက်င့္ထားတဲ့အခံကရွိထားေတာ့ စိတ္တလံုးေသသြားတာ။ ေနာက္က ဦးစႏၵိမာဆက္လိုက္လာတယ္ ၉ ရက္လည္းျပည့္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းျပန္သြားေတာ့ ဦးစႏၵိမာဆက္ျပတယ္။ ဦးဇင္းက အဲ့တုန္းကသဲအင္းမွာဝါဆိုၿပီးေတာ့ ရဟန္းတပါးပါလာတယ္ အဲ့ဒီရဟန္းေရာ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ ဆရာေလးေတြေရာ ရဟန္းေတြေရာက်င့္ၾကတာ။ စခန္းၿပီးသြားေတာ့ စာလည္းက်က္လို႔မရေတာ့ဘူး သညာေတြခ်ဳပ္ေနေတာ့တာ ၾကည့္ေတာ့ၾကည့္ေနတယ္ ဘာမွလုပ္မရေတာ့ဘူး အဲ့ဒါ စာမက်က္ေတာ့ဘူး ဒီတရားပဲဆက္လုပ္ေတာ့မယ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဝါလည္းဝင္ေတာ့ ဦးစႏၵိမာနဲ႔လိုက္သြားၿပီးက်င့္ ငါးဆူေတာင္မွာ၊ ဝါကၽြတ္ေတာ့ဘုန္းဘုန္းႀကီးျပန္လာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းႀကီးနဲ႔ဆက္က်င့္။ တဝါတြင္းလံုးဘယ္မွလည္းမသြား က်င့္ေနေတာ့တာ။ ေဗါင္းေတာ္ခ်ဳပ္ေတာထဲမွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လည္းက်င့္ ဘုန္းဘုန္းႀကီးနဲ႔လည္းက်င့္ေပါ့ ေနာက္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းႀကီးနားမွာဆရာေလးေတြမ်ားလာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကိုျပဳစုလုပ္ေပးမယ့္သူေတြလည္းရွိလာေတာ့ ငါခြါမွျဖစ္ေတာ့မယ္ မဟုတ္ရင္ ဆရာေပၚမွာသမုဒယတြယ္ေနလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး ခြါမွဆိုၿပီး ဘုန္းဘုန္းကိုေလ်ာက္ထားၿပီး ဆရာေပၚစဲြတဲ့ ေပၚလာတဲ့စိတ္ေတြသဲအင္းမွာ တဝါတြင္းလံုးသြားသတ္တာ။

ဝါကၽြတ္ေတာ့ဘုန္းဘုန္းႀကီးဆီျပန္ေန ဆက္က်င့္၊ အဲ့ဒီတဝါတြင္းမွာလည္းက်င့္ဆို အေသက်င့္ရတာ စားတာ အိပ္တာ အားလံုးေလ်ာ့ ေရေတာင္ခ်ိဳးမေပးေတာ့ဘူး အဝတ္ေလာက္လဲေပး၊ အဓိဒါန္ဝင္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္တရားတခုပဲထားတယ္ က်န္တာအားလံုးေလ်ာ့ပစ္လိုက္တာ ေဝဒနာေလ်ာ့သြားမွာစိုးလို႔ ႐ုပ္ကိုျပဳျပင္ေပးရင္ အာရံုေလ်ာ့သြားမွာစိုးလို႔ အဲ့လိုနဲ႔ဘဝကိုျဖတ္သန္းရတာ။ အဲ့ဒီေတာ့မွေလ စိတ္ေတြ ဆရာအားကိုးတဲ့စိတ္ မေအအားကိုးတဲ့စိတ္ အဲ့ဒီပံုရိပ္ေတြအားႀကီးေပၚေတာ့တာ၊ ဒီပံုေတြမပ်က္သမွ် စဲြသမွ် ငါသံသရာလည္ေတာ့မွာပဲလို႔ ပံုေတြကိုရေအာင္ဖ်က္ရတာ ဥပါဒါန္ပံုေတြေကာ။ အိမ္မက္ထဲေပၚလာတယ္ဒီပံုေတြ ဒီပံုေတြဖ်က္မွခႏၶာျပတ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီးဖ်က္ေတာ့တာ ညက်ရင္မအိပ္ေတာ့ဘူး အသာေလးသတိေလးနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုအိပ္မလည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားရင္ အဲ့ပံုေတြနဲ႔ေပါင္းသြားတာ အဲ့ဒီမွာသတိထားၿပီးေတာ့ သိလာတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေတာ္ရံုတန္ရံုသဒၶါနဲ႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ရင္းရတယ္တအားရင္းရတာ ဦးစႏၵိမာရွိတုန္းကဆိုရင္ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္းက် အေရေတြလန္လို႔က်င့္တာပဲ။ အဲ့ဒီတုန္းက သူလည္းသာသနာမပြင့္ေသးဘူး ေနာက္ေတာ့ ေအာင္လံသာသနာသြားျပဳမယ္ လိုက္မလားဆိုတာ မလိုက္ဘူးဘုရားလို႔ တပည့္ေတာ္လူေၾကာက္တယ္ သိသြားၿပီ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေဗါင္းေတာ္ခ်ဳပ္ျပန္က်င့္ေတာ့မယ္ ဘုန္းဘုန္းႀကီးဆီမွာက်င့္ေတာ့မယ္လို႔.. ဆရာေလးကိုေတာ့လိုက္ေစခ်င္တာေပါ့ေလ သူျပထားၿပီးေတာ့မလိုက္ဘူးဆိုေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဆရာေလးကလည္းသိသြားၿပီ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကိုဆံုးေအာင္လုပ္ခ်င္တာ လူေသရင္ေသ မေသရင္တရားရ အဲ့လိုလုပ္ခ်င္တာ။ ဦးဇင္းနဲ႔တဝါသြားက်င့္ေတာ့လည္း ျပသလိုလုပ္ ေသရင္ေသ မေသရင္သာသနာဆက္ျပဳ အဲ့လိုလုပ္ရတာ။

ဒီသဲအင္းမွာတဝါက်င့္ေတာ့လည္း အေသက်င့္ရတာ အေသသတ္ရတဲ့လမ္းေတြ၊ ႐ုပ္ကိုၫွာလို႔မရေတာ့ဘူး စိတ္ေကာ႐ုပ္ေကာ ၂ လေလာက္ၾကာေတာ့ မက်င့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ထိုင္ကိုမထိုင္ႏိုင္ေတာ့တာ ဘယ္လိုထိုင္ရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ဘူး သဒၶါေတြလည္းပ်က္က် ႐ုပ္ကလည္းမတည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ အဲ့ဒီမွာအကုန္လံုးလႊတ္ခ်တာ အဲ့ဒီေတာ့မွ ဆရာအားကိုးတဲ့စိတ္ေတြ မိဘအားကိုးတဲ့စိတ္ေတြ ေနာက္ဆံုးေသခါနီးမွာ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္အခါေသမယ္ဆိုတာ အတတ္သိသြားတယ္ ဟာ ငါေက်နပ္သြားၿပီ ဒီခႏၶာႀကီးေသမယ့္အခ်ိန္ကိုငါသိေနၿပီ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေရာဂါနဲ႔ေသရမယ္ဆိုတာ အတတ္သိသြားတာ အဲ့ဒီေတာ့ေက်နပ္သြားတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ေတြျမင္ဘို႔ တန္ခိုးႀကီးဘို႔မလိုဘူး ေသခါနီးအေသတတ္ရင္ေတာ္ၿပီ တကယ္အေသတတ္နည္းရသြားေတာ့မေၾကာက္ေတာ့ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္ႀကီးအိုခ်င္တဲ့အခ်ိန္အို ေသခ်င္တဲ့အခ်ိန္ေသ အဲ့ဒီထဲလြတ္ေအာင္သြားထားတာ သူ႔ဟာသူဒါႀကီးကတလိုင္းက်န္ေနခဲ့တယ္ ဒီဟာႀကီးက အမိဝမ္းတြင္းကေန ေျခာက္ေပေခါင္းသြားေနတဲ့တလိုင္း၊ ဒါႀကီးကိုမွီၿပီးျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကေလးက မေကာင္းတာလုပ္ရင္အပါယ္ဆဲြခ်မယ္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ေကာင္းတဲ့ဆီေရာက္မယ္ အဲ့ဒါသိသြားတယ္၊ မေသခင္ကတည္းကသူ႔ကိုအျပတ္ခြါထားတာ ဒီကမ္းကိုခြါထားတာ။ ဒါေၾကာင့္က်င့္ၾက ဒီ႐ုပ္ကိုမၫွာနဲ႔ ဒါႀကီးကတေန႔ ေသၿပီးပုပ္ပြရဦးမွာ အဲ့ဒါႀကီးကိုပဲစိတ္ကစဲြေနတာ ငါ့႐ုပ္ငါ့႐ုပ္နဲ႔ အမေလးငါနာတယ္ ငါ့ေပါင္ႀကီးနာတယ္နဲ႔ အဲ့ဒီစဲြတဲ့ဥပါဒါန္ၾကးကိုျဖဳတ္ရတာ၊ အဲ့ဒါလည္းေဝဒနာနဲ႔တည္ရတယ္ ေဝဒနာကိုအစြမ္းကုန္လိုက္ရတာပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ေဝဒနာမွမရွိရင္ေပါ့ပ်က္ပ်က္ သူနဲ႔ေပါင္းပစ္ရတာ။ ေဝဒနာတက္ေအာင္ျပန္လုပ္ အားလံုးဖ်က္ထုတ္ပစ္ အစကေနျပန္ယူ ထြက္ေလဝင္ေလျပန္ရႉ ဘုန္းဘုန္းကေလ ရႉရႉ အဲ့ဒီေတာ့မွ ဉာဏ္ေတြပြင့္လာတာ။ ဒီအရႉေလစ်ာန္က ဘုရားရဟႏၲာေတြေတာင္မလြတ္ဘူး၊ စ်ာန္ဝင္စားရတယ္ အဲ့လိုသေဘာေပါက္လာတယ္ တရားကသူ႔အလိုလိုျပသြားတာ။

ဘုန္းဘုန္းဦးစႏၵိမာနဲ႔က်င့္တုန္းကလည္း တဝါတြင္းလံုးက်င့္လာတယ္ တရားလည္းတလံုးမွမေျပာဘူး တခါမွလည္းမေမးဘူး သညာဝင္မွာစိုးလို႔တရားမေျပာတာ။ တခါေတာ့ တလေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာတရားစစ္တယ္၊ နင့္ကိုငါတရားစစ္မယ္ဆိုေတာ့ ဦးဇင္းအနားသြားေတာ့ အရွိအတိုင္း အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းေျဖဆိုၿပီးေတာ့ ဟိုတုန္းကကက္စက္ေပါ့ တိတ္ေခြထည့္ၿပီး မာမာေအးတိတ္ေခြဖြင့္ျပတယ္ ၾကားလားတဲ့.. အရွိ အရွိအတိုင္းေျဖဆိုေတာ့ ငါလည္းရွိတဲ့အတိုင္းေျဖမယ္ေပါ့ ၾကားလားဆိုေတာ့ ၾကားတယ္ဘုရားဆိုေတာ့.. ေနာက္တခါထပ္ခ်ဲ႕ျပတယ္ ၾကားလားေမးေတာ့ ၾကားတယ္ဘုရားဆိုေတာ့.. သြားနင္ဘာတရားမွမရေသးဘူးဆိုေတာ့.. ဦးဇင္းအဲ့လိုေျပာလိုက္တာ ရင္ဘတ္ကိုေျခနဲ႔ ကန္ခံလိုက္ရသလိုခံစားရတာ ငါ့မွာက်င့္လိုက္ရတာ တလေက်ာ္ဒီတရားေတြကို၊ တရားလည္းမရ ကိုယ့္ကိုအျပစ္တင္သြားတာ ဒီေလာက္က်င့္လာတာ သူေမးတာမေျဖႏိုင္ဘူး ငါ့ေလာက္ဉာဏ္တုံးတာမရွိေတာ့ဘူး ငါအသံုးမက်ပါလား။ ဒီေတာ့ေတာင္ေပၚမွာေမြးထားတဲ့ေခြးေတြသတိသြားရတယ္ အဲဒီမွာေဒၚျပံဳးဆိုတာရွိတယ္ သူကေခြးေတြေမြးထားတာ အဲ့ေခြးေတြကေခၚရင္နားလည္တယ္ သိတယ္၊ ငါဒီေခြးေတြေလာက္ေတာင္တန္ဘိုးမရွိပါလား ေသဘို႔သာေကာင္းေတာ့တယ္ ေသရင္ဒီေခ်ာက္ထဲသာဆဲြခ်လိုက္ပါေတာ့ေဒၚျပံဳးရယ္ဆိုၿပီး ဒီတရားကိုမသိရင္ ေသရင္လည္းေသပါေစေတာ့အဓိဒါန္တင္ၿပီး ဓမၼာရံုထဲကေနမထြက္ေတာ့ဘူးက်င့္ေတာ့တာ။ ဦးဇင္းကလည္းမထြက္ေလႀကိဳက္ေလပဲ ဒါနဲ႔ ဆယ္ရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာ ဦးဇင္းရဲ႕ရဟန္းအမ ေဒၚျမင့္ဆိုတာရွိတယ္ သူကတက္လာၿပီး.. ဆရာေလးအေတာ္က်သြားပါလားအ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္းက်လို႔ ေတာ္ၾကာ ဆရာေတာ္ဦးသီရိႂကြလာရင္ေျပာဦးမယ္ ငါ့ဆရာေလးကိုေစာင့္ေရွာက္ပါမွာထားတာ တပည့္ေတာ္ေတာ့အေျပာခံရဦးမယ္ အိမ္ကိုလိုက္ခဲ့ပါ ေဆးေလးဘာေလးထိုးရေအာင္ဆိုၿပီး ဦးဇင္းကိုေလ်ာက္ၿပီး ေခၚတာနဲ႔လိုက္သြားတာ မိုးကလည္းရြာေနတာ အဲ့ဒီမွာ ႐ုပ္နာမ္ကဲြသြားတာ။

မိုးေတြရြာေလေတြတိုက္ေတာ့ ဒီမိုးမိရင္ေတာ့ဖ်ားေတာ့မယ္ အသိေလးကပ္လိုက္ေတာ့ ဘာသတိထားမိလိုက္သလည္းဆိုေတာ့ ဒီသစ္ပင္ႀကီးဟာ သူ႔ကိုယ္သူသစ္ပင္လို႔လည္းမသိဘူး ေနပူတယ္ မိုးရြာတယ္လို႔လည္းမသိဘူး အဲ့ဒီသစ္ပင္ႀကီးကိုဉာဏ္ကျမင္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဉာဏ္က ခႏၶာဘက္လည္းလွည့္လာေရာ့ ဟာ ဒီ႐ုပ္ႀကီးက သူ႔ကိုယ္သူ႐ုပ္လို႔လည္းမသိဘူး ပူတယ္ ေအးတယ္ မိုးရြာတယ္လို႔လည္းမသိဘူးေပါ့ အဲ့ဒီဉာဏ္လည္းဝင္သြားေရာ အဲ့ဒီမွာျပတ္ထြက္သြားေရာ။ အဲ့ဒါနဲ႔ အိမ္လည္းေရာက္သြားေရာ ဆရာေလးေဆးခန္းသြားမယ္ ဘာသြားလုပ္မွာလည္းေဆးခန္းကိုေမးေတာ့ ေနမေကာင္းဘူးေလ ေအာ္ေနမေကာင္းဘူးလား.. ဆရာေလးရယ္ ေနမေကာင္းလို႔ အားနည္းလို႔ေျပာဆိုရင္ ေနမေကာင္းလို႔ အားနည္းလို႔ လိုက္မွတ္ေနရတာ.. မွတ္စိတ္မရွိေတာ့မွတ္ေနရတာ သညာအားလံုးျပဳတ္ထြက္သြားတာ.. ေဆးခန္းေရာက္ေတာ့ ဆရာဝန္ကရႉရႉဆိုေတာ့ရႉတယ္ လက္ကိုင္ေတာ့ လက္လို႔မသိဘူး ဒုတ္ႀကီးကိုင္ထားသလို၊ လက္မရွိေတာ့ဘူး လြတ္ထြက္သြားတာ အဲ့ဒီမွာအသိလည္းေပၚေရာ့ တေန႔ကဦးဇင္းေမးတာ ငါသိသြားၿပီ ဉာဏ္ပြင့္သြားတာ။

ျပန္ေတာ့မယ္ေက်ာင္းကိုဆိုၿပီး ေဆး ၃ ရက္စာထိုးရမွာယူသြားၿပီး ျပန္သြားတာ၊ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ဦးဇင္းလို႔ ဦးဇင္းေမးတာတပည့္ေတာ္သိသြားၿပီလို႔.. ခပ္တည္တည္နဲ႔ဘာမွမေျပာထိုင္ေနၿပီး ဖြင့္ျပတယ္ ၾကားလားတဲ့ မၾကားဘူးဘုရားလို႔ တရားကိုေနာ္တလံုးမွမေျပာခဲ့ဘူး ေနာက္ထပ္ ထက္က်ယ္ျပန္ၿပီး ပိုလို႔မၾကားဘူးလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဦးဇင္းက ဘယ္လိုမၾကားတာလည္း ေမးမလို႔လည္းၾကံေရာ့ ဆရာေလးကေကာက္ေျဖလိုက္တာ ေဘးနားမွာရွိတဲ့ကၽြန္းတိုင္ႀကီးေပါ့ ဒီတိုင္ႀကီးကဘုရား သူကိုယ္သူတိုင္လို႔မသိဘူးဘုရားလို႔ အဲ့ခါမွ သာဓု သာဓု သာဓု နင့္ကိုငါစိတ္ခ်သြားၿပီ အဲ့ဒါဆိုရင္ နင္စိတၱသတိပဌါန္ကိုေရာက္သြားၿပီတဲ့။ ဆရာေလးကေတာ့ စိတၱသတိပဌါန္လည္းမသိ ဘာလည္းမသိ ဒါေပမယ့္ ဦးဇင္းေမးတာေတာ့ေျဖတတ္သြားတယ္ ဆရာေလးကအဲ့လိုလိုက္ခဲ့ရတာ။ ဦးဇင္းကလည္း နင္မက်င့္လည္းရၿပီတဲ့ ဘယ္ေနႏိုင္ေတာ့မလည္း က်င့္ေတာ့တာေပါ့ အရင္ထက္ကိုအားေတြက ႏွစ္ဆေလာက္ျပည့္လာၿပီးက်င့္ေတာ့တာေပါ့။ သိသြားၿပီ ကိုယ့္ဟာကိုယ္က်င့္တတ္သြားၿပီ။

ေနာက္ဘုန္းဘုန္းႀကီးနဲ႔ျပန္က်င့္ေတာ့ ဟာ ဒီေကာင္မေလးကသမာဓိေတြေကာင္းလာတာပဲ ဦးစႏၵိမာဘယ္ေလာက္ေတာင္႐ိုက္ထားလည္းမသိဘူးတဲ့ နားစည္ကိုေပါက္သြားတာ ႏွာေခါင္းကေလမထြက္ေတာ့ပဲ နားကကန္ထြက္သြားတာ၊ ဘယ္ေလာက္ထိခႏၶာကိုယ္က အရည္စစ္က်သြားလည္းဆိုရင္ အုန္းသီးအရည္ၫွစ္လိုက္သလို စစ္က်သြားတာ။ မဟာပလႅင္နဲ႔လည္းခ်ိတ္တာပဲ အူေတြျပတ္ထြက္သြားမေလာက္ထိခံစားရတာပဲ ဒါေပမယ့္မ႐ုန္းဘူး မေၾကာက္ဘူး ဘယ္ႏွစ္နာရီထိုင္ဆိုရင္ထိုင္တာပဲ မလႈပ္ဘူး မယိုင္ဘူး အေသစြန္႔တာပဲ မခံႏိုင္မွသာသူ႔ဟာသူမ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္က်ခံေတာ့တာပဲ။ ေနာက္ဘုန္းဘုန္းနဲ႔ျပန္က်င့္ ဘုန္းဘုန္းျပေတာ့မွ ဉာဏ္ေတြပြင့္လာတယ္၊ ပညတ္ေတြကြာၿပီး လမ္းေလ်ာက္ရင္ ေျခေထာက္မပါေတာ့ဘူး ေရခ်ိဳးရင္ေရမပါေတာ့ဘူး အဲ့ဒီမွာ ဓါတ္သေဘာေတြသိသြားတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘုန္းဘုန္းႀကီးကတခါ အဲ့ဟာေတြျပန္ျဖဳတ္ျပန္ေရာ ဒါေတြတရားမဟုတ္ဘူး အဲ့အသိေတြျပန္ျဖဳတ္၊ ငါ့မွာဒီေလာက္က်င့္လာၿပီးေတာ့ ဒါေတြတရားမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဘာဆက္လုပ္ရမွာလည္း ဘုန္းဘုန္းကဉာဏ္ေတြတအားေျပးတာေနာ အဲ့အသိေတြျပန္ျဖဳတ္ျပစ္တာ မဟုတ္ရင္အဲ့အထဲမွာ အထင္ေတြႀကီးေနမယ္ ဆရာေတာ္ကအဲ့အသိေတြျပန္ျဖဳတ္ေတာ့ ငုပ္တုတ္ႀကီးက်န္ေနေရာ၊ ျပန္က်ျပန္ေရာ ဒီ႐ုပ္ေပၚမွာ ဒီတခါေတာ့ပိုဆိုးတယ္ အသိဉာဏ္နဲ႔လိုက္ရတယ္။

သဒၶါအေရးႀကီးတယ္ ပါရမီခ်င္းကလည္းမတူေတာ့ အဲ့လိုက်င့္လာခဲ့ရတာ ဆရာေတာ္က ပယ္ခ် ပယ္ခ်နဲ႔ က်င့္လာခဲ့ရတာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ဘာျဖစ္လည္း ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး ပညတ္ေတြရွင္းၿပီး ျမင္တာပဲရွိတယ္ ၾကားတာပဲရွိတယ္။ မ်က္စိအၾကည္ေပၚကျမင္တာပဲရွိတယ္ ဘယ္သူဘယ္ဝါရယ္လို႔ ထြက္မလိုက္ေတာ့ဘူး ၾကားတာပဲရွိတယ္ ဘာပဲညာပဲလို႔ထြက္မလိုက္ေတာ့ဘူး။ ျမင္ရင္ဘယ္သူပဲလို႔ဒီကပံုရွိရင္ထြက္တာပဲ ဒီကပံုဖ်က္လိုက္ေတာ့ ပံုမရွိေတာ့ဘူး အရိပ္ပဲရွိေတာ့တယ္။ ႐ုပ္ေပၚမွာလာက်တဲ့႐ုပ္ရိပ္ သိတာကလည္းနာမ္ရိပ္ အဲ့ဒီေတာ့အရိပ္ေတြပဲရွိေတာ့တယ္ အေကာင္မပါေတာ့ဘူး အဲ့ဒီေတာ့မွစိတ္ေတြေျပာင္းၿပီးေတာ့ လြတ္သြားတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္က်င့္ၾကလို႔ ကိုယ္လည္းလုပ္ရင္ရတာပါပဲ…..။

ဆရာႀကီးေဒၚဧက၏ သဒၶါ ဝီရိယအား အားက်ၾကည္ညိဳလ်က္….။

Source : (မူရင္း)
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ မွ ဓမၼဒါန
ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။

Read more

၆။ ေဝဒနာခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ – ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ (June 3, 2018)

၆။ ေဝဒနာခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ – ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ (June 3, 2018)

ခံစားတဲ့ သေဘာက ေဝဒနာ။

ေဝဒနာလို႔ ဆိုတာက ပညတ္။
ခံစားတဲ့သေဘာက ပရမတ္။ေဝဒနာရႈ႕တယ္ဆိုတာ
ခံစားတဲ့သေဘာကို ရႈ႕တာ။
ခံစားတဲ့သေဘာကို ျပန္ျမင္ရင္
ေဝဒနာ လြတ္တယ္။
အဲဒီအခါ ခံစားတဲ့သေဘာနဲ႔
ေဝဒနာ ကြဲသြားတယ္။
ဆက္က်င့္တဲ့အခါ မလြတ္ေတာ့ျပန္ဘူး။
စိတ္ကခံစားခ်င္လို႔ ခံစားတာမဟုတ္။
မခံစားခ်င္ပံနဲ႔ ခံစားေနရတာ။

ခံစားတာက သဘာဝ၊
မခံစားႏိုင္တာက “ငါ”
စိတ္ရဲ႕အေနာက္က
မခံစားႏိုင္တဲ့ “ငါ” ကိုျမင္မွ
ေဝဒနာခ်ဳပ္တယ္။

ေဝဒနာခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ…

ေဝဒနာခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ
ခံစားတဲ့သဘာဝအေနာက္က
မခံစားႏိုင္တဲ့ “ငါ” ဆိုတဲ့
အယူျပဳတ္သြားတာပါ။

ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာက ရုပ္တရား
ခံစားတဲ့သေဘာက နာမ္တရား
ရုပ္သဘာဝ နာမ္သဘာဝက
သူ႔ဘာသူရွိၿပီးသား
ဘယ္ေတာ့မွ ပါယ္လို႔မရဘူး။

ပါယ္ရမွာက မခံစားခ်င္တဲ့ “ငါ”။

(ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ၏ စခန္းတြင္းေဟာၾကားထားေသာ လကၡဏာစခန္းရႈ႕ကြက္မွေကာက္ႏႈတ္ပူေဇာ္ပါသည္)

Source : (မူရင္း) ကိုလင္းထင္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ မွ ဓမၼဒါန
ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။

Read more