ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ေရစက္ခ်အလႉေတာ္မွတ္တမ္း

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ေရစက္ခ်အလႉေတာ္မွတ္တမ္း

ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ေရစက္ခ်အလႉေတာ္မွတ္တမ္း