မဟာဗုဒၶဝင္ တရားစာအုပ္မ်ား

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

မဟာဗုဒၶဝင္ တရားစာအုပ္မ်ား

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၁)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 9.6 MB
 • Downloads – 391
Download

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၂)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 8.2 MB
 • Downloads – 219
Download

မဟာဗုဒၶ၀င္ – အပိုင္း (၃)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 12.5 MB
 • Downloads – 203
Download

မဟာဗုဒၶ၀င္ – အပိုင္း (၄)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 12.8 MB
 • Downloads – 189
Download

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၅)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 12.9 MB
 • Downloads – 185
Download

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၆)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 14.8 MB
 • Downloads – 182
Download

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၇)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 12.9 MB
 • Downloads – 179
Download

မဟာဗုဒၶဝင္ – အပိုင္း (၈)

 • ရက္စြဲ - April 27, 2018
 • ေရးသားသူ – 
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 17.5 MB
 • Downloads – 205
Download