မူလသဲအင္းတရားစာအုပ္မ်ား

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

မူလသဲအင္းတရားစာအုပ္မ်ား

1. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ေထ႐ုပၸတိၱကထာ – ပထမတြဲ

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ – မိုးႀကိဳး ဦးအံုးခင္
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 48.9 MB
 • Downloads – 1,035
Download

2. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ေထ႐ုပၸတိၱကထာ – ဒုတိယတြဲ

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ – မိုးႀကိဳး ဦးအံုးခင္
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 259.5 MB
 • Downloads –1,143
Download

3. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ဒိ႒ိသတ္၊ တဏွာသတ္ တရားေတာ္

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ –  မိုးႀကိဳး ဦးအံုးခင္
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 57.8 MB
 • Downloads – 657
Download

4. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ခႏၶာကိုယ္ေတြ႕ဝိပႆနာ

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ –  ေဒၚျမသီ
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 14.4 MB
 • Downloads – 602
Download

5. ဆရာေတာ္ဦးဥကၠ႒၏ ဒိ႒ိျပဳတ္၊ တဏွာခ်ဳပ္-မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ဝင္ နိဗၺာန္ျမင္

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • သဲအင္းဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 33.9 MB
 • Downloads – 685
Download

6. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး တရားေတာ္

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ -မိုးႀကိဳး ဦးအံုးခင္
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 37.7 MB
 • Downloads – 421
Download

7. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေရးသားသူ -မိုးႀကိဳး ဦးအံုးခင္
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 47.4 MB
 • Downloads – 428
Download

8. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား

 • ရက္စြဲ - April 24, 2018
 • ေမာင္ဘို-အကာလိေကာ
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 46.3 MB
 • Downloads – 404
Download

9. မူလသဲအင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒၏ တရားထူးရလိုေသာ္

 • ရက္စြဲ - July 5, 2018
 • သဲအင္း-ဦးကဝိဓဇ
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 7.1 MB
 • Downloads – 774
Download

10. Theinngu Method of Meditation (Introduction)

 • ရက္စြဲ - July 5, 2018
 • ဦးတင္ဝင္း+ေဒၚစိုးစိုး
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ – 30.8 MB
 • Downloads – 433
Download