စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ)

1. ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ၏ အတိတ္ဘဝဆုေတာင္း (၂.၃.၂၀၁၈)

2. ကိုယ္ေတြ႕က်င့္စဥ္ ႏွင့္ ေလာကီလမ္းဆုံး တရားေတာ္္

3. စိတ္သေဘာ တရားေတာ္္

4. ႐ုပ္စစ္၊ စိတ္စစ္ တရားေတာ္

5. ဒိ႒ိျပိဳတ္ေၾကာင္း တရားေတာ္