ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ(ျပည္)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုပါက Click Here!


ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ

ေရႊတံခါးအပိုင္း(၂) ျပည္ၿမိဳ႕။

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးသီရိဓမၼ

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာရွိ အက်င့္သီလနဲ႕ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တပည့္သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား

ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ

ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိႏၵ

ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသ

ဆရာေတာ္ ဦးနႏိၵယ

ဆရာေတာ္-ဦးၾသဘာသ

ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼိက

ဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာစာရ

ဆရာေတာ္ ဦးကဝိ

ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡဉာဏ

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာရွိ အက်င့္သီလနဲ႕ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တပည့္သီလရွင္ ဆရာၾကီး၊ ဆရာေလးမ်ား

တိုက္အုပ္ဆရာႀကီး-ေဒၚေခမိႆရ

ဆရာႀကီး ေဒၚဧကစာရီ

ဆရာႀကီး ေဒၚပညာစာရီ

ဆရာေလး-ေဒၚသုနႏၵီ

ဆရာေလး-ေဒၚဓါတုသိဂႌ

ဆရာေလး ေဒၚဥပၸလဝဏၰာ

ဆရာေလး-ေဒၚဝရဉာဏီ

ဆရာႀကီး ေဒၚအာေသာကာေထရီ

ဆရာႀကီး ေဒၚဒီပါ

ဆရာႀကီး ေဒၚေဇယ်ာ

ဆရာေလ ေဒၚဓမၼဒိႏၷာ

ဆရာေလး ေဒၚေဆက

ဆရာေလး ေဒၚအဂၢေထရီ

ဆရာေလး ေဒၚအာစာရ

ဆရာေလး ေဒၚကုသလ

ဆရာေလး ေဒၚေခမာဥာဏီ

ဆရာေလး ေဒၚေခမာ