ဗီဒီ႐ိုမ်ား-ျပည္လကၡဏာ တရားစခန္း (၂၀၁၇၊ ဇြန္ ၂၄ ~ ဇူလိုင္ ၂)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

ဗီဒီ႐ိုမ်ား-ျပည္လကၡဏာ တရားစခန္း (၂၀၁၇၊ ဇြန္ ၂၄ ~ ဇူလိုင္ ၂)

အလိုသိမ္းမွ ျငိမ္းေအးလိမ့္မည္ တရားေတာ္

ေလာဟိတနတ္သား တရားေတာ္