ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

013. ဒုတိယအကြိမ် စင်္ကာပူ – လူသစ်စခန်း (ဧပြီလ ၂၀၁၆)

1. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

2. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

3. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ- ၁)

4. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ- ၂)

5. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူု)

6. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ- ၂)

7. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

8. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၁ (စင်္ကာပူ)

9. ဝေဒနာတရားတော် (စင်္ကာပူ)

10. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၂ (စင်္ကာပူ)

11. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)