ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

036. ၂၀၁၈ ဝါကြိုလက္ခဏာစခန်းဟောတရားများ

1. ဖွင့်ပွဲသြဝါဒ-၁၃.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

2. အသိနှင့်သတိ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

3. မောဟ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးဉာဏိန္ဒ)

4. ဝေဒနာ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

5. အတိတ်ကံ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

6. အမှားချုပ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

7. အစ္စုပ္ပန်တရား-၁၅.၆.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

8. တစ်မှုံ တစ်သိ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

9. ဥပါဒါန် အာရုံပုံ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

10. သဒ္ဓါစိတ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

11. ပုထုဇဉ်အကန်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

12. တည်စိတ်နဲ့ဘဝင်အကြောင်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

13. ဝေဒနာသမာဓိ-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

14. ဒေါ်ပစ်နှင့်အနိစ္စ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

15. အနိစ္စ-၁၇.၈.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

16. တစ်အာရုံ တစ်စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

17. မကောင်းတဲ့စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

18. အသိ၊ သတိနှင့်အာရုံ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

19. ရုပ်စစ်၊ စိတ်စစ်-၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးဉာဏိန္ဒ)

20. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

21. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ ရှင်းတမ်း -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

22. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း -၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

23. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း-၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

24. ကိုယ်ကျင့်မှ ကိုယ်ရမယ်-၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

25. စိတ်လှည့်စားမှု -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

26. ပိတ်ပွဲသြဝါ -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)