ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

037. မုံရွာလူသစ်စခန်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (708 ~ 736)

မုံရွာလူသစ်စခန်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈