28. တြံေတး ပါရမီရွင္လကၡဏာစခန္း (ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ပါရမီရွင္လကၡဏာစခန္း(Nov-2017)

028. တြံေတး ပါရမီရွင္လကၡဏာစခန္း (ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇)


Download


Download

Download

Download


Download


Download

Download

Download


Download


Download

Download

Download


Download