ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

Latest News

 

သတင်း အသစ်များ

September 1, 2019

ယောဂီသစ်များအတွက် လူသစ်စခန်း (ပြည်)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

ပြည်ကျောင်း ပြည်မြို့ – လူသစ်စခန်း

📆 1.10.2019 မှ 9.10.2019

September 1, 2019

ယောဂီသစ်များအတွက် လူသစ်စခန်း (ရန်ကုန်)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

မင်းဓမ္မသဲအင်းဂူကျောင်း ရန်ကုန်- လူသစ်စခန်း

📆 24.10.2019 မှ 1.11.2019

September 1, 2019

ယောဂီသစ်များအတွက် လူသစ်စခန်း (တွံတေး)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

ဗောင်းတော်ချူပ် တွံတေး- လူသစ်စခန်း

📆 5.11.2019 မှ 13.11.2019

September 1, 2019

ယောဂီဟောင်းများအတွက် လက္ခဏာစခန်း (မန္တလေး)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

ဆားတောင်ကျောင်း မန္တလေး- လက္ခဏာစခန်း

📆 18.11.2019 မှ 26.11.2019

နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍
ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ
သာသနာပြုအဖွဲ့

September 1, 2019

ယောဂီသစ်များအတွက် လူသစ်စခန်း (စစ်ကိုင်း)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

စစ်ကိုင်း – လူသစ်စခန်း

📆 30. 11. 2019 မှ 8. 12. 2019

နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍
ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ
သာသနာပြုအဖွဲ့

September 1, 2019

ယောဂီဟောင်းများအတွက် လက္ခဏာစခန်း (ပြည်)

ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မအား အမှူးထား၍

ပြည်ကျောင်း ပြည်မြို့ – လက္ခဏာစခန်း

📆 25.12.2019 မှ 02.01.2020