ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္တရားႏွလံုးကိန္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မူလသဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဥကၠ႒နွင့္ျပည္ဝိေဇၹၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ နာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးသီရိဓမၼႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားအား ပုဂၢိဳလ္အလိုက္၊တရားစခန္းမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ရွာေဖြနာယူေစႏိုင္ရန္ ဤေနရာတြင္စုစည္းေပးထားပါသည္။

MP3 တရားေတာ္မ်ား

Mp3 တရားမ်ား

အျခားသဲအင္းတရားေတာ္မ်ား