ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

12th PMS Yogi List

(၁၂) ကြိမ်မြောက် ပါရမီရှင်သဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း ယောဂီစာရင်းကြည့်ရှုရန်

🔎 မိမိတို့၏နာမည်များကို "search box" တွင် အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်ကို English လို ရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။

 

ယောဂီနံပါတ်စာရင်းပေးသွင်းသည့်အမည်အဖအမည်ကျား / မလက်ရှိနေထိုင်ရာနိုင်ငံ
0002-AU Tay Zein Da (ဦးတေဇိန္ဒ)U Sawရဟန်းMyanmar, Burma
0003-BU Ku Wai Ra (ဦးကုဝေရ)U Aung Thanရဟန်းMyanmar, Burma
0004-AU Eain Da Ka (ဦးဣန္ဒက)U Yaw Swanရဟန်းMyanmar, Burma
0005-AU We Ma La (ဦးဝိမလ)U Tun Kyainရဟန်းMyanmar, Burma
0007-AU Cintasāra (ဦးစိန္တသာရ)U Hla Soeရဟန်းMyanmar, Burma
0008-AU Gunawunta (ဦးဂုဏဝံသ)U Soe Lwinရဟန်းMyanmar, Burma
0009-AU Ku Mu Dra (ဦးကုမုဒြာ)U Saw Aungရဟန်းMyanmar, Burma
0102-ADaw Oat Da Ma Sar Ri (ဒေါ်ဥတ္တမစာရီ)U Han Maungသီလရှင်Myanmar, Burma
0106-ADaw Htay Yar Nandi (ထေရာနန္ဒီ)U Tin Tunသီလရှင်Myanmar, Burma
0114-BDaw Yupa Theingi (ဒေါ်ရူပသိဂီ)U Ba Kyiသီလရှင်Myanmar, Burma
0119-BDaw Wanna Theingi (မဝဏ္ဏသိဂီ)U Min Shwinသီလရှင်Myanmar, Burma
0121-ADaw Dhamma Da Thi (ဒေါ်ဓမ္မဓဿီ)U Maung Layသီလရှင်Myanmar, Burma
0122-ADaw Pyin Nyar Wadi (ဒေါ်ပညာဝတီ)U Loan San Kam Awwသီလရှင်Myanmar, Burma
0123-ADaw Siri DeviU Sein Winသီလရှင်Myanmar, Burma
0125-BDaw A Tu La Htay Ri (ဒေါ်အတုလထေရီ)U Kyaw Khinသီလရှင်Myanmar, Burma
0302-ATin NweU Han Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0303-BThapyay NuU Thein Maungမ (Female)Australia
0304-ASandar Win MyintU Win Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0305-AMyint Myint TheinU Nyunt Maungမ (Female)Australia
0306-AHtun LattU Tin Nyuntကျား (Male)Australia
0307-BYin Moe ThuU Khin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0308-AYu Yu MyintU Soe Tintမ (Female)Myanmar, Burma
0311-AKhin Khin SuU Kyaw Aungမ (Female)Australia
0314-ASithu HtunU Thein Tunကျား (Male)Australia
0316-AYin Yin MyaU Khin Myaမ (Female)Australia
0318-ATin AyeU Mahtမ (Female)Myanmar, Burma
0319-AKhin Thidar OoU Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
0320-ATin Mar YiU Pyuမ (Female)Australia
0321-AAye Yu ZawU Zaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
0322-BSoe Soe KhineU Hla Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
0323-AKhine Kay Zin OoU Aung Myint Ooမ (Female)Myanmar, Burma
0324-ATin WinU Tan Son Phyoneကျား (Male)Myanmar, Burma
0325-BChit Su MinU Min Naung Choမ (Female)Myanmar, Burma
0326-AIn SuU Gay Hatမ (Female)Myanmar, Burma
0327-AYadanar WinU Tin Winမ (Female)Myanmar, Burma
0328-BKhin LayU Tin Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0333-ATin TunU Than Maungကျား (Male)Singapore
0336-ANan Su WinU Tin winမ (Female)Myanmar, Burma
0337-AHtar HtarU Aung Zayမ (Female)Myanmar, Burma
0338-AMa WinU Pu Layမ (Female)Myanmar, Burma
0339-AKhin Than AyeU Kyweet Yaမ (Female)Australia
0342-AKhin Mie Mie HlaingU Ohn Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
0346-AMarlar KhineU Min Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0351-AAung Kyaw SoeU Aung Theinကျား (Male)Myanmar, Burma
0352-AThet LwinU Han Tinကျား (Male)Australia
0353-AThan Win AungU Aung Theinကျား (Male)Myanmar, Burma
0354-AHlaine EiZinU Thant Zinမ (Female)Myanmar, Burma
0355-BNay WinU Hla Tunကျား (Male)Myanmar, Burma
0357-AHnin Wint NaingU Than Naingမ (Female)Myanmar, Burma
0359-BCho ChoU Kyaw Theinမ (Female)Myanmar, Burma
0363-AHlaing Lay KhineU Than Shweမ (Female)United States
0364-ALay KhineU Zaw Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0366-AOhn ThinU Tun Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
0368-AKhin Khin ThanU Than Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0369-AMaung Maung ThanU Than Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
0371-AHtet LinnU Myint Soeကျား (Male)Myanmar, Burma
0372-AThwe Thwe Tun LattU Htun Lattမ (Female)Australia
0373-BMyint AungU Htay Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0375-ASandar KyiU Htun Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
0376-AKyi Kyi WinU Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
0383-AHtut Thiri WinU Win Aungမ (Female)Myanmar, Burma
0386-AKhin Hnin SiU Sein Hla Aungမ (Female)Australia
0387-AKhin San MyintU Pyuမ (Female)Myanmar, Burma
0390-AKyaw Zay YaU Kyaw Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0391-AHtun Htun LinnU Tin Winကျား (Male)Myanmar, Burma
0393-BAung Myint KhaingU Paw Htayကျား (Male)Singapore
0394-AZaw Myo KhaingU Own Lwimကျား (Male)Myanmar, Burma
0395-AThin Thin ShweU Tin Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0396-BYi Yi WinU Winမ (Female)Taiwan (Republic of China)
0401-AZaw Win MyintU Hla Saungကျား (Male)Switzerland
0402-ATint SannU Hla Hsaungကျား (Male)Myanmar, Burma
0403-BKhin Lay NweU Chit Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
0404-ASwe Swe ThanU Kyin Phoneမ (Female)Myanmar, Burma
0406-AThan LwinU Htun Sheinကျား (Male)Myanmar, Burma
0407-AThant ZinU Kyin Seinကျား (Male)Myanmar, Burma
0408-BSan San MawU Khit Kyaမ (Female)Myanmar, Burma
0409-AThan WinU Pyuကျား (Male)Myanmar, Burma
0416-AMaung Maung LwinU Mya Aungကျား (Male)Myanmar, Burma
0417-ANwet Nwet WinU Ye Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0419-BSan San AyeU Khit Kyaမ (Female)Myanmar, Burma
0420-BKyi Kyi SoeU Soe Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0421-ANu Nu KyiU Min Nyiမ (Female)Myanmar, Burma
0422-ASaw Hla NweU Thein Winမ (Female)Japan
0423-ACho Zin ThantU Soe Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0424-ANandar KyawU Kyaw Linမ (Female)Myanmar, Burma
0427-AYamin Theint TinU Tin Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0430-BKhin ZawU Sein Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0431-AHnin Pwint HanU Thein Hanမ (Female)Myanmar, Burma
0435-AHla Hla WinU Khin Naingမ (Female)Myanmar, Burma
0437-AKhin Khin Aye U Phyu Theeမ (Female)Myanmar, Burma
0442-AWin ChoU Maung Puမ (Female)Myanmar, Burma
0446-ALay Lay NweU Kyaw Sweမ (Female)Australia
0447-AAye YiU Kyaw Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
0448-AAung AungU Win Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0449-ASan Myint WaiU Sein Winကျား (Male)Myanmar, Burma
0451-AHnin Hnin AungU Aung Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
0454-AWin Htun TheinU Soe Theinကျား (Male)Myanmar, Burma
0455-AAye Thandar MaungU Maung Maung Tarမ (Female)Myanmar, Burma
0458-AMyat Myint ZuU Than Winမ (Female)Myanmar, Burma
0459-AThaw DarU Thaung Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0460-BPyi Phyo KyawU Kyaw Linမ (Female)Myanmar, Burma
0463-AMi Mi KhinU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
0466-AZaw ZawU Htay Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
0467-BSu Su ThawU Hla Thawမ (Female)Myanmar, Burma
0468-BThapyay KyiU Thein Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0470-BLei Lei WinU San Ohnမ (Female)Myanmar, Burma
0474-ASwe Swe MyintU Kyi Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0476-ATun Tun MinU Chit Lwinကျား (Male)Myanmar, Burma
0477-BThan Than SintU Ba Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0479-AThein WinU Han Tinကျား (Male)Myanmar, Burma
0482-ANang Su Htet WynnU Win Myintမ (Female)Singapore
0488-BSaw MyintU Win Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0489-ATin Mar WinU Sein Tateမ (Female)Brunei Darussalam
0490-AKhin Maung LattU Chan Yinကျား (Male)Myanmar, Burma
0492-AMyat Thin NweU Tin Winမ (Female)Myanmar, Burma
0495-AAye Aye ThantU Hla Seinမ (Female)Australia
0496-ATin May HtweU Pyarမ (Female)Myanmar, Burma
0498-AMya Mya TheinU Myaမ (Female)Myanmar, Burma
0499-AZaw Min HtutU Aye Tinကျား (Male)Myanmar, Burma
0502-ASai SaiU Tun Naingကျား (Male)Myanmar, Burma
0505-BMin AungU Phay Thanကျား (Male)Myanmar, Burma
0507-AKyaw NaingU Poughtကျား (Male)Myanmar, Burma
0509-BWin Su KyawU San Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0510-AMay Phyo KyweU Mya Dinမ (Female)Myanmar, Burma
0511-AKhin Lei Lei TunU Than Tunမ (Female)Myanmar, Burma
0512-AShwe OU Tun Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
0513-ATin MyintU Khin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0514-AWin Zaw OoU Winကျား (Male)Australia
0515-AHla Hla SannU Ye Sannမ (Female)Myanmar, Burma
0517-AAung AungU Soe Winကျား (Male)Myanmar, Burma
0521-AYoon YoonU Pwarမ (Female)Myanmar, Burma
0523-AYin Yin MoeU Khin Maung Winမ (Female)Myanmar, Burma
0524-AAung SoeU Soe Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0525-AAye Aye WinU Myint Ooမ (Female)Myanmar, Burma
0528-AOhnmar LwinU Kyaw Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0529-BMoah Moah AungU Tin Aungမ (Female)Myanmar, Burma
0530-AMay Myat ThuU Htun Winမ (Female)Myanmar, Burma
0531-AYin OuU Shwe Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
0532-ANaw Khin Cho HlaingU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0535-ANang Mo HomU Win Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0537-AKyin Kyin ThanU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
0538-AMyint Myint SheinU Ngwe Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0539-AKyin SuU Tun Shinမ (Female)Singapore
0541-BKhin Thet MarU Than kyaingမ (Female)Myanmar, Burma
0542-BMaung MaungU Kyaw Aungကျား (Male)Myanmar, Burma
0548-AKhine Chaw SuU Pan Khineမ (Female)Australia
0551-ATin Tin HlaU Hla Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0554-AMay Thet KhaingU Thein Peမ (Female)Myanmar, Burma
0557-AThan Than AyeU Chit Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0561-AMay Hlaing OoU Khin Maung Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0564-AEi Ei SoeU Soe Myintမ (Female)Slovenia
0565-ASoe SoeU Saw Minမ (Female)Myanmar, Burma
0567-ASan Yu MayU Ba Htweမ (Female)Australia
0570-AKhin Htay WinU Nyunt Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0575-AOhn Mar ChoU Aye Choမ (Female)Myanmar, Burma
0582-AOhnmar ThanU Ngwe Thanမ (Female)Myanmar, Burma
0583-ASabelU Ba Tunမ (Female)Taiwan (Republic of China)
0584-AThidar MuU Chit Thaungမ (Female)Myanmar, Burma
0585-AAye Aye KhineU Hla Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
0591-BAye Myat NaingU Ye Naingမ (Female)Myanmar, Burma
0592-AAye Aye KyiU Hun Htun Naingမ (Female)Myanmar, Burma
0593-AThan KhinU Oo Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
0595-AMar Mar AyeU Myint Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0596-AThet Naing TunU Khin Maung Ayeကျား (Male)Myanmar, Burma
0597-AKhin Phyu Phyu KyawU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
0600-BTin NyuntU San Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0601-BKhin Aung ThwinU San Thwinကျား (Male)Myanmar, Burma
0602-AMyint Myint AyeU Kan Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0604-AMyo MyintU Thet Lwinကျား (Male)Myanmar, Burma
0605-AKyaw Kyaw HtatSoe Myintကျား (Male)Australia
0608-AKyi Kyi WinU Kyaw Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0609-ANyi Nyi SoeU Soe Tintကျား (Male)Myanmar, Burma
0611-ASoe ThuU Than Sintကျား (Male)Myanmar, Burma
0612-AAye Aye SoeU Tin Aungမ (Female)Australia
0616-BThaw Dar WinU Thaung Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0617-AMaw Maw TheintU Inn Huatမ (Female)Myanmar, Burma
0620-AMya Yadana ShweU Maung Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0623-APo PoU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0627-ASaw Yu HlaingU San Hlaingမ (Female)Japan
0630-AZin Nwe Nay WinU Nay winမ (Female)Myanmar, Burma
0634-AMya Mya WinU Kan Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0636-AMay May SiU Tin Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
0637-AMay PearlU Maung Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0638-ASwe Zin TheintU Mya Syenမ (Female)Myanmar, Burma
0640-AMyint Myint OoU Sanမ (Female)Myanmar, Burma
0642-BMa WarU Thar Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0644-AMi Mi KhaingU Maung Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0645-BMoe SandarU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
0646-APhyu Hla YinU Hla Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0648-AMyint Myint HtayU Aung Myint Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0650-AHtay Htay YieU Kywa Tyintမ (Female)Myanmar, Burma
0652-AAye Thu ThuU Thein Winမ (Female)Singapore
0654-BKyine KyineU Kot Chuuမ (Female)Myanmar, Burma
0655-AThet Thet MawU Aung Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0656-BThet Su OoU Kyaw Thaungမ (Female)Myanmar, Burma
0658-AKhin ThiU Maung Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0661-ADaw KyiU Bo Thinမ (Female)Myanmar, Burma
0662-BKhun ZawU Aung Minကျား (Male)Singapore
0663-ASandi HlaingU Tin Maung Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
0664-AAung Zaw HtayU Tin Htayကျား (Male)Myanmar, Burma
0665-AAye Aye SintU Tin Nyuntမ (Female)Singapore
0669-AAung Than HtooU Ngwe Thanကျား (Male)Myanmar, Burma
0671-AHla Hla HtweU Thein Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0674-AMya SaiU Kan Salကျား (Male)Myanmar, Burma
0677-AKhin Maung WinU Khin Swanကျား (Male)Myanmar, Burma
0681-ASoe Nandar HtetU Soe Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0683-AAye WinU Kyi Lwanမ (Female)Myanmar, Burma
0686-BVincent LimU Sha Onကျား (Male)United States
0690-ALe Yi PhyuU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0702-AEi Ei KhaingU Htein Winမ (Female)Myanmar, Burma
0703-BTin Tin HmweU Choမ (Female)Myanmar, Burma
0704-BMar Mar KyuU Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0708-ALan LanU Koh Chuuမ (Female)Myanmar, Burma
0712-ASithu LwinU Myo Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0713-ANgu Wah HlaingU Han Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0714-ANwe Ni MyintU Myint Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0715-AMon MonU Aung Khinမ (Female)Myanmar, Burma
0717-AKhin Soe SoeU Myo Aungမ (Female)Myanmar, Burma
0718-BKhin HtayU Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0719-ATin Tin YiU Saw Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0720-AKhin ThanU Tun Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0721-ADaw MarlarU Maung Ayeမ (Female)Australia
0722-BMyat Su KhaingU Zay Yaမ (Female)Myanmar, Burma
0723-AHnin HninU Tin Myaမ (Female)Singapore
0724-ANyo Nyo WinU Than Tintမ (Female)Myanmar, Burma
0728-AChit Ko Ko WinU Win Tinကျား (Male)Myanmar, Burma
0732-ATun Tun WinU Nyunt Seinကျား (Male)Myanmar, Burma
0734-BZin Mar Ye TunU Ye Tunမ (Female)Myanmar, Burma
0738-APaing Thu Hein U Maung Maung Soe ကျား (Male)Singapore
0739-AKyi Kyi MyintU Tin Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
0740-BKhin Khin Aye U Chan Htunမ (Female)Myanmar, Burma
0741-AZin Mar WinU San Winမ (Female)Myanmar, Burma
0746-BHtaik Htaik KyawU Kyawမ (Female)Singapore
0747-AKhin San YiU Than Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0748-AMacy LimU Kyaw Yiမ (Female)United States
0749-BCho Cho WinU Sein Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0752-ASein TinU Chit Aungမ (Female)Myanmar, Burma
0753-BPhyu Thinn MyatU Bo Htayမ (Female)Singapore
0754-BMya Mya WinU Ba Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
0758-ASa Ra Sa ThiU Kar Nar Ba Har Duမ (Female)Myanmar, Burma
0759-AYe NyuntU Than Nyuntကျား (Male)Myanmar, Burma
0766-AKhin Aye Aye MonU Pan Aeinမ (Female)Myanmar, Burma
0767-AHla Hla HtayU Than Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0769-AKhine Hsu MonU Khin Zawမ (Female)Myanmar, Burma
0771-ATin San MyintU Maung Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0774-ARo MarU Chit Htweမ (Female)Thailand
0775-AShu InnU Tan Shay Shyuမ (Female)Myanmar, Burma
0776-AThein ZawU Aung Pwintကျား (Male)Myanmar, Burma
0779-AKhin Hnin YuU Han Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0782-AKhin Khin SiU Thar Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0783-BKhin San LwinU Myo Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0785-AThan Than AyeU Sein Hla Maungမ (Female)Singapore
0787-AHtay Htay LinU Win Kyainမ (Female)Myanmar, Burma
0791-BSoe Pa Pa MyaingU Soe Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0795-AAung Kyaw MoeU Myo Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
0796-AKyaw WinU Kyaw Sheinကျား (Male)Myanmar, Burma
0798-AThazin AyeU Tin Htayမ (Female)Myanmar, Burma
0799-AMoh Moh PhyuU Tin Kyoneမ (Female)Myanmar, Burma
0800-AThi Thi AyeU Tin Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0802-AWin Win KyinU Tun Yinမ (Female)Myanmar, Burma
0806-AMay Khin ThetU Khin Maung Lwinမ (Female)Singapore
0808-ASaw MyintU Khweမ (Female)Myanmar, Burma
0810-ALaw Ban LeeU Ban Seinကျား (Male)Myanmar, Burma
0812-ANway Nway Su MaungU Khin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0816-ANi Ni OoU Myint Ooမ (Female)Myanmar, Burma
0817-AAi YiU Ai Phoneကျား (Male)Myanmar, Burma
0819-AYin Yin KhineU Kyaw Tintမ (Female)Myanmar, Burma
0820-BYee Yee LwinU Myo Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0823-AHan Nyunt AungU Aung Theinကျား (Male)Myanmar, Burma
0824-ASu SandarU Maung Maung Gyiမ (Female)Myanmar, Burma
0825-AYee Yee AyeU York Feeမ (Female)United States
0828-AHnin MyaU Ci Lwonမ (Female)Myanmar, Burma
0829-ASaw San MinU Yang Aungကျား (Male)Myanmar, Burma
0831-AOak Kar ShinU Ba Shinမ (Female)Myanmar, Burma
0833-AKhin San MyintU Ba Kyaingမ (Female)Myanmar, Burma
0834-AMyint Myint AyeU Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
0836-AAye MyintU Poe Laneမ (Female)Myanmar, Burma
0837-AKhin NweU Pyte Chiမ (Female)Myanmar, Burma
0839-AKhin Aye ChoU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
0840-AToe Toe KhaingU Hla Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
0845-AThin Thin MyatU Nyan Winမ (Female)United States
0847-BMoe Moe MyintU Tin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0848-BShu KyinU Thet Wetမ (Female)Myanmar, Burma
0851-AThidarU Hla shweမ (Female)Myanmar, Burma
0855-AOmmar winU Nay Winမ (Female)Myanmar, Burma
0857-BTheingi LinU Myint Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
0859-AWin Win MarU Win Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0860-APwint MarU Hla Shweမ (Female)Myanmar, Burma
0866-ASan San WinU Lay Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0868-AKhin Thitsar ShinU Ba Shinမ (Female)Myanmar, Burma
0870-AThan Than MyintU Thaung Tinမ (Female)Singapore
0871-AWin Win KhineU Soe Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
0873-AKyi Kyi HtayU Lay Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0874-AMoe Sanda WinU Maung Layမ (Female)Myanmar, Burma
0877-AThiri TunU Hla Tunမ (Female)Myanmar, Burma
0881-AKhin WinU Kyin Shaungမ (Female)United States
0885-AYi Yi MyintU Myitမ (Female)Myanmar, Burma
0886-ANi NiU HOhn Tinမ (Female)Myanmar, Burma
0887-AMyo Myo SheinU Soe Sheinမ (Female)Myanmar, Burma
0889-AMoe MoeU Ohn Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0891-ASoe NaingU Kyaw Ayeကျား (Male)Myanmar, Burma
0895-AAye ThanU Ba Hanကျား (Male)Myanmar, Burma
0897-ATin Mar NweU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0899-BKhin HtayU Maung Myaingမ (Female)Myanmar, Burma
0900-AMya Mya WinU Tun Mawမ (Female)Myanmar, Burma
0902-AYe Sandi MyintU Maung Maung Khinမ (Female)Myanmar, Burma
0904-AYi Yi MyintU Nyunt Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0905-AYin Yin HtayU Fang Seik Fengမ (Female)Myanmar, Burma
0906-AA MarU Yar Ziမ (Female)Myanmar, Burma
0907-AThein Thein WinU Ohn Kyaingမ (Female)Myanmar, Burma
0913-AMyo MyoU Maung Yinမ (Female)Myanmar, Burma
0914-AHtar Htar WinU Khin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0915-AHla Hla MyaingU Nyoမ (Female)Myanmar, Burma
0916-AMay Thu AungU Tin Maung Winမ (Female)Myanmar, Burma
0918-AKyaw Zaw LinnU Kyaw Tunကျား (Male)Singapore
0920-AMyat AkariU Kyaw Yinမ (Female)Myanmar, Burma
0923-AMay Khine TunU San Tunမ (Female)Myanmar, Burma
0925-ANi Ni Zaw MyintU Zaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0926-ASan MyintU Seing Shinမ (Female)Myanmar, Burma
0932-ASan San YuU Tin Tunမ (Female)Myanmar, Burma
0938-BKhin Mya War SawU Saw Phawမ (Female)Myanmar, Burma
0940-AThan Than AyeU Aung Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
0943-AKhin KhinU Than Myaingမ (Female)Singapore
0947-ASu Su HanU Han Seinမ (Female)Australia
0948-AThan Than MyaingU Hote Kyinမ (Female)Myanmar, Burma
0951-AAye Thu HanU Khin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
0953-AMyint SawU Saw Ywon Paingမ (Female)Myanmar, Burma
0961-AMay Mi LwinU Hla Phayမ (Female)Myanmar, Burma
0962-ATin Tin NaingU Aye Koမ (Female)Myanmar, Burma
0964-ASandar HlaingU Tin Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
0965-ASan San NweU Tun Linnမ (Female)Myanmar, Burma
0969-AHmwe Hmwe LwinU Thein Lwinမ (Female)Singapore
0970-BThan AyeU Bo Aungမ (Female)Myanmar, Burma
0974-BHnin Kay Thi WinU Kam Do Khupမ (Female)Myanmar, Burma
0975-AKyi ToeU San Manကျား (Male)United Kingdom
0976-AHla Hla YiU Kyin Wanမ (Female)Myanmar, Burma
0981-AKhin Khin MyintU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
0982-BAye Aye PyaeU Ba Peမ (Female)Myanmar, Burma
0983-BPone KyinU Khun Chaiမ (Female)Myanmar, Burma
0986-AThuzar HlaingU Chit Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
0988-ANang Hseng OoU Hla Maungမ (Female)Myanmar, Burma
0990-APyone Pyone NaingU Kyin Seinမ (Female)Myanmar, Burma
0994-AKhin SweU Lay Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1003-ASao Myat MonU Sao Hkun Puမ (Female)Myanmar, Burma
1004-AZin Mar KyawU Aung Kyawမ (Female)Thailand
1012-AMyint Myint ThanU Hla Thawမ (Female)Myanmar, Burma
1019-AYin Yin WinU Ohnမ (Female)Myanmar, Burma
1020-AKham NgweU Yawt Sengမ (Female)Myanmar, Burma
1023-AMyint Myint YeeU Yu Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1025-ATin Lay NweU Hla Peမ (Female)Singapore
1026-BKhin Le WaiU Kyin Ngarမ (Female)Myanmar, Burma
1028-BSan San TintU Myint Waiမ (Female)Myanmar, Burma
1031-BNyo Nyo WinU San Yiမ (Female)United States
1032-AThet LwinU Sein Lwinကျား (Male)Thailand
1033-AHla Hla WinU Yu Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1039-ABo Bo AungU Zaw Minကျား (Male)Myanmar, Burma
1040-BAye YinU Lwe Shiမ (Female)Myanmar, Burma
1043-ASai Thant ZinU Tun Hlaကျား (Male)Myanmar, Burma
1044-ANilar SoeU Tin Soeမ (Female)Myanmar, Burma
1046-BMar Mar LwinU Nay Winမ (Female)Myanmar, Burma
1048-BCho Cho MyintU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1051-AAye Aye Kyi ThetU Ba Thetမ (Female)Myanmar, Burma
1056-ATin Tin HlaU Tin Maungမ (Female)Malaysia
1062-ADaw Daw HlaingU Ba Yinမ (Female)Myanmar, Burma
1065-ASuu HlyanU Han Shu Choungမ (Female)Myanmar, Burma
1069-AMi Mi ThwinU Myat Thwinမ (Female)Brunei Darussalam
1070-ANan Mu Mu KyiU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
1072-APyone PyoneU Chan Tunမ (Female)Myanmar, Burma
1073-ASoe MyintU Tin Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
1074-ATin WinU Ba Thaitကျား (Male)Myanmar, Burma
1078-AThan Than MyintU Phoe Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1079-BHtay HlaingU Ba Seinကျား (Male)Singapore
1084-AThin Thin MarU Aung Nyeinမ (Female)Myanmar, Burma
1091-BThandar LwinU Myat Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
1092-AKhin SawU Ba Phyuမ (Female)Myanmar, Burma
1093-AKhin Yu LwinU Ah Linမ (Female)Myanmar, Burma
1097-BSan MuU Phay Kyar Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1104-AAmy YeeU Zaw Winမ (Female)Singapore
1108-AMya MyaU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1109-AAung May KyiU Maunt Kuan Yoneမ (Female)Myanmar, Burma
1113-AZin YawU Aye Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
1114-AMoe Moe KyawU Kyaw Yinမ (Female)Myanmar, Burma
1120-AYu Yu WaiU Khin Narမ (Female)United Kingdom
1122-APhyo Paye SoneU Tint Lwinကျား (Male)Myanmar, Burma
1124-ANu Nu WaiU Kyuမ (Female)Myanmar, Burma
1129-AHla WinU Hla Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1130-BDaw NiU Yiမ (Female)Myanmar, Burma
1131-AAye AyeU Thi Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
1134-AKhin OhnmarU Kyaw Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1135-AKhin Moe MyintU Tunမ (Female)Myanmar, Burma
1141-AMyat Su WinU Tin Winမ (Female)Myanmar, Burma
1143-ATin Tin WinU Kyin Seinမ (Female)Myanmar, Burma
1146-BZin Mar LwinU Thein Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1147-AThinn Thinn MerU Kyuမ (Female)United States
1150-AAye Lin ChitU Hla Peမ (Female)Myanmar, Burma
1152-AKhin ThiriU Ba Tokeမ (Female)Myanmar, Burma
1154-BKhin Win YeeU Win Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1156-ASan San HtweU Myint Ayeမ (Female)Singapore
1157-AMarlar ChoU Ngwe Theinမ (Female)Myanmar, Burma
1160-AYin Yin HtayU Yu Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1162-BDaw PuU Thar Yinမ (Female)Myanmar, Burma
1163-AMi Zar Zar PhyoeU Tun Theinမ (Female)Myanmar, Burma
1170-AMya Myet ChelU Than Winမ (Female)Myanmar, Burma
1171-AZin Mon AyeU Zin Yawမ (Female)Myanmar, Burma
1172-AShwe Zin TunU Hla Tunမ (Female)Myanmar, Burma
1174-ATin Nwe Nwe HlaingU Hla Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1175-AThan Than LaeU Than Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
1176-AAung Zaw LattU Win Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
1178-AThin Thin KyawU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1180-BLwin Lwin ChoU Inn Swonမ (Female)Myanmar, Burma
1182-AWunna TunU Zay Yaကျား (Male)Myanmar, Burma
1185-AWin Win KyawU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1189-AMu Mu AungU Aung Shwe Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1190-AHlaing Phyoe MinU Than Tunကျား (Male)Myanmar, Burma
1198-AThi Thi MinU Kyaw Minမ (Female)Myanmar, Burma
1199-AMya YeeU Thein Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1200-AYee Yee ThinnU York Feeမ (Female)United States
1203-AYin Yin HtayU Mya Thaungမ (Female)Myanmar, Burma
1206-ASao San HeinU Sao Kyi Htunမ (Female)Myanmar, Burma
1208-AKhin Mar Zin TunU Min Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1209-ADaw SeinU Hla Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
1210-AThynn Thynn OoU Tin Ooမ (Female)Australia
1213-AAye Myint KyiU Ba Thetမ (Female)Myanmar, Burma
1214-AThida ZinU Tun Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
1216-AMay Su KyiU Myint Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1226-BShwe Sin EiU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
1231-AWin Thein TunU Ohn Kyawကျား (Male)Myanmar, Burma
1233-ASaw Sandar TheinU Tun Hla Seinမ (Female)Myanmar, Burma
1235-ATin Pa Pa WinU Ye Maung Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1236-ASwe Mar TinU Wan Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1237-AKhin Maung KyiU Hla Nyuntကျား (Male)Myanmar, Burma
1241-AKhin Pa Pa MyaingU Tun Myaingမ (Female)Myanmar, Burma
1243-BThin ZarU Htein Winမ (Female)Myanmar, Burma
1245-BThan Than NuU Kyaw Thanမ (Female)Myanmar, Burma
1254-AMyat ThidarU Kyaw Myaမ (Female)Myanmar, Burma
1256-BWin TunU Thein Aungကျား (Male)Australia
1260-BSan San MyintU Chain Tiမ (Female)Australia
1263-BCho Cho SintU Aye Choမ (Female)Myanmar, Burma
1272-AZaw Myo HtayU Myint Lwinကျား (Male)United Kingdom
1277-APhyu Phyu KyiU Khin Maung Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1278-ATin Tin ThaikU Hla Tinမ (Female)United States
1280-AMoh MohU Nyunt Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1283-AKhin Myo ChitU Thein Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1290-AThandar LinU Maung Maung Linမ (Female)United Kingdom
1291-ATin Nwe OoU Tin Maungမ (Female)Canada
1292-BSu Su AungU Aung Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
1300-AAye MawU Theitမ (Female)Myanmar, Burma
1303-ASoe NyuntU Hla Gyiကျား (Male)Myanmar, Burma
1304-AKhin Ma MaU Hla Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1306-ATin HtweU Ba Nyaungကျား (Male)Myanmar, Burma
1307-AThin Thin SweU Kyaw Khineမ (Female)Myanmar, Burma
1309-ASai Myint AungU Thar Ayeကျား (Male)Myanmar, Burma
1310-AKyi Kyi MoeU Chit Moeမ (Female)Myanmar, Burma
1312-ASai Win KyuU Thar Ayeကျား (Male)Myanmar, Burma
1313-ASan KyuU Aye Hanမ (Female)Myanmar, Burma
1317-AKyi WinU Maung Maung Tinမ (Female)United States
1318-ASteven Aung San NyuntU Aung Naing Tunကျား (Male)Myanmar, Burma
1323-AMya Sein AyeU Myo Nyuntမ (Female)Australia
1326-ATin Maung KhaingU Kyin Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
1330-AKhin MarlarU Kyin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1331-AToke Toke ThoungU Thoungကျား (Male)Myanmar, Burma
1338-AHtay HtayU San Tintမ (Female)Myanmar, Burma
1340-AMar WinU Ba Puမ (Female)United States
1341-ASandar HlaingU Chit Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1342-AAye Mar WinU Myint Ooမ (Female)Malaysia
1343-AKhin Htar HlaingU Chit Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1344-AKhin Swe OoU Thaung Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1349-AMaung Maung TunU Tun Yeeကျား (Male)Myanmar, Burma
1350-ATin Tin LeiU Sit Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
1355-AMyint Myint SeinU Thein Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1358-AKhin Moe LwinU Tin Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
1361-AHtwe Htwe MarU Khin Maung Tarမ (Female)Myanmar, Burma
1365-BNwe Nwe SoeU Gay Huttမ (Female)Myanmar, Burma
1371-ANu Nu NweU Baw Yoneမ (Female)Myanmar, Burma
1375-AZar Zar WintU Khin Nyoမ (Female)Myanmar, Burma
1379-ATun Aung KyawU Kyaw Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
1390-BMu Mu SanU San Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1391-AMi HtoU A Liaoမ (Female)Myanmar, Burma
1399-AOhn LayU Kyaw Myaမ (Female)Myanmar, Burma
1405-ANang Khin ThanU San Yiမ (Female)Canada
1411-AThin Thin NyuntU Kyaw Nyuntမ (Female)Jamaica
1417-AKyu Kyu ThinU Thin Sweမ (Female)Myanmar, Burma
1418-ASu WaiU Win Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1419-AAhmar SeinU Khin Maung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
1420-AU WinU Ba Yinကျား (Male)Myanmar, Burma
1423-AMya HanU Zaw Winကျား (Male)Myanmar, Burma
1429-AHtay LwinnU Han tinကျား (Male)Myanmar, Burma
1431-AKhine Win ThuU Aung Tin Ngweမ (Female)Myanmar, Burma
1432-APoe WarU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1433-AAye Sandar Aung hiU Tin Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1434-ASein AyeU Ywat Sainမ (Female)Myanmar, Burma
1437-AAung ThanU Ba Tunကျား (Male)Myanmar, Burma
1441-AMyat Mon SoeU Soe Winမ (Female)Myanmar, Burma
1443-AMay May KyuU Bo Oမ (Female)Myanmar, Burma
1446-ANwe Ni LinnU Aung Thanမ (Female)Myanmar, Burma
1447-ANanda lattU Tin Latt Meမ (Female)United States
1450-ATin Tin KhaingU Mya Hanမ (Female)Myanmar, Burma
1452-ATheinU Ar Soonမ (Female)Myanmar, Burma
1453-AKhin Pyone KyiU Kan Seမ (Female)Myanmar, Burma
1457-ASan San TintU Maung Koမ (Female)Myanmar, Burma
1459-BMyint Myint HtayU Mya Sanမ (Female)Myanmar, Burma
1460-AYin HtayU Shwe Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
1461-AThan NyeinU Tin Ohnကျား (Male)Myanmar, Burma
1462-AKyi KyiU Thintမ (Female)Myanmar, Burma
1471-AKyi ThanU Soမ (Female)Myanmar, Burma
1473-ASandar HlaingU Khin Maung Hlaingမ (Female)Malaysia
1476-ASan ThidarU Saw Mya Tunမ (Female)Myanmar, Burma
1478-AMya HnitU Khaingမ (Female)Myanmar, Burma
1479-AKhin Mi Mi SuU Sein Winမ (Female)Myanmar, Burma
1484-BNgu Wah KyawU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
1486-AThi Thi SweU Maung Maung Thinမ (Female)Singapore
1487-AMya SoeU Kalarကျား (Male)Myanmar, Burma
1488-AZaw MinU Mya Dinကျား (Male)Myanmar, Burma
1495-AKyi Kyi WinU Than Winမ (Female)Myanmar, Burma
1496-ASan San YiU Yei Poungမ (Female)Myanmar, Burma
1505-BMhu YiU Kan Chunမ (Female)Myanmar, Burma
1507-AKyawt Kyawt SeinU Tun Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1515-AMyint Myint NaingU Htwe Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
1520-ANu Nu YeeU Htwe Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
1527-AHtwe HtweU Soeမ (Female)Myanmar, Burma
1529-AYin HanU Ba Hanမ (Female)Myanmar, Burma
1532-AMi Mi KhaingU Khin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1533-AAye Aye MoeU Maung Maung Gyiမ (Female)United Kingdom
1536-AAung Kyaw SoeU Soe Yinကျား (Male)United Kingdom
1538-ASan San ChoU In Soonမ (Female)Myanmar, Burma
1539-BKhin Khin NweU Win Seinမ (Female)Singapore
1547-AHla MyintU Wa Tunကျား (Male)Myanmar, Burma
1548-BSan Nwe OoU Saw Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1549-AOhnmar TunU Nyan Tunမ (Female)Myanmar, Burma
1550-BZar CheU Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1551-ANi Ni KyawU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1552-BThi Thi ThanU Maung Thanမ (Female)Myanmar, Burma
1556-BTin SeinU Kyaw Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
1557-BHtet Htet MyatU We Choneမ (Female)Singapore
1559-BZaw Min HtetU San Winကျား (Male)Singapore
1560-AKhin Htay LwinU Aung Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1561-BPo PoU Hlaing Seinမ (Female)Singapore
1563-BMinn OoU Myaကျား (Male)Myanmar, Burma
1567-ANyo Nyo OoU Minn Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1568-AThidar KyawU Aung Puမ (Female)Myanmar, Burma
1570-AKhin Myat ThuU Sein Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1573-AThein WinU Khinကျား (Male)Myanmar, Burma
1574-AKhin SweU Saw Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1577-APhyu Phyu Min LwinU Min Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
1578-AWin KhinU Kyaw Htooမ (Female)Myanmar, Burma
1581-AThan HtutU Paw Htooကျား (Male)Myanmar, Burma
1584-AWin MaungU Soe Minကျား (Male)Myanmar, Burma
1586-AMyint Myint LwinU Myo Lwinမ (Female)Singapore
1588-AAye Aye MonU San Ayeမ (Female)Singapore
1595-AAung Min LwinU Tun Peကျား (Male)Myanmar, Burma
1596-BYi Yi Kyaw WinU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
1598-ANwe Ni LwinU Kyin Hineမ (Female)Myanmar, Burma
1602-ASu Su WaiU Maung Koမ (Female)Myanmar, Burma
1603-ANang Yu Thandar KhineU Sai Zaw Zaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
1615-AThin Thin NaingU Maung Koမ (Female)Myanmar, Burma
1616-AThidar SanU Khin Maung Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1620-ASeint Thinzar LwinU Win Lwinမ (Female)Singapore
1622-AKhin Thant ZinU Nyan Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1624-AKhin Than WaiU Nyan Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
1630-AKhin Than NewU Ba Thanမ (Female)Myanmar, Burma
1634-AThet Thet MarU Paw Heinမ (Female)Myanmar, Burma
1635-AThet OoU Kyin Hokeကျား (Male)Myanmar, Burma
1637-AMee MeeU Ba Khwayမ (Female)Myanmar, Burma
1640-AKhin Htay Yiဦးစိန်​ကွေ့မ (Female)Myanmar, Burma
1650-ACherry MyaU Kyaw Myaမ (Female)Myanmar, Burma
1653-BKhin Phyu WinU Nyunt Hanမ (Female)Myanmar, Burma
1656-ASabai WinU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
1668-AHtay YiU Than Seinမ (Female)United States
1675-ASoe Myint MaungU Khin Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
1679-BYin Yin OoU Minn Ooမ (Female)United States
1680-AThan Than WaiU Kote Seinမ (Female)Myanmar, Burma
1684-AMu Mu ThanU Maung Koမ (Female)Myanmar, Burma
1691-AKyaw Hla AyeU Bo Kyawကျား (Male)Myanmar, Burma
1695-ATun Tun LwinU Lwin Khinကျား (Male)United States
1697-AKhin Moe OoU Tin Yuမ (Female)Myanmar, Burma
1698-ATin Win YeeU Aung Bwaမ (Female)Myanmar, Burma
1699-ANang Hein KhamU Sai TOhnမ (Female)Singapore
1701-AMoe KyawU Nyunt Tinကျား (Male)Malaysia
1705-AWin Win KyawU Aye Kyawမ (Female)Myanmar, Burma
1707-BThi Thi ThweU Tin Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
1709-BPhyu phyu kyawU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
1714-BShu KyiU Bon Loatမ (Female)Myanmar, Burma
1719-AEi Nan Dar AungU Myint Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1720-AMoe Myint KhyuU Tun Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1721-BShwe MoeU A Kwinမ (Female)Myanmar, Burma
1722-AAye Aye MawU We Choneမ (Female)Singapore
1725-AKhin Htay KyiU Tar Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1731-APhyu Mar SoeU Aung Soeမ (Female)Myanmar, Burma
1736-BPhyu Thazin NyeinU Than Nyeinမ (Female)Singapore
1737-ATin NuU Tun Luမ (Female)Myanmar, Burma
1739-AThan KhinU Tun Luမ (Female)Myanmar, Burma
1740-ASandar LinnU Yee Sanမ (Female)Myanmar, Burma
1749-AMyint TinU Sanကျား (Male)Myanmar, Burma
1750-AZin Mar OoU Minn Ooမ (Female)United Kingdom
1751-BThaung NaingU Aye Ngweကျား (Male)Myanmar, Burma
1763-AKhin Lae WinU Tin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1764-BZin Mar NyeinU Thein Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1765-AKhine Khine OoU Minn Ooမ (Female)Myanmar, Burma
1771-AKyaw Kyaw AungU Sett Boကျား (Male)Myanmar, Burma
1774-AMaw Maw ThanU Thein Tanမ (Female)Myanmar, Burma
1778-AKhin Soe NyuntU Kyaw Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
1784-ASwe Swe MaungU Arnt Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1785-AZaw Zaw AungU Yaung Hiကျား (Male)Myanmar, Burma
1786-BMyint Myint YeeU Aung Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1798-BKyaw Zin OoU Thant Zin Ooကျား (Male)Singapore
1810-AKhin May YeeU Saw Myaမ (Female)Myanmar, Burma
1812-ANang Kham NweU San Nandarမ (Female)Myanmar, Burma
1820-AAye AyeU Tin Ayeမ (Female)Singapore
1821-AAye ThiU Hla Tinမ (Female)Myanmar, Burma
1822-AKalayar KoU Hla Koမ (Female)Myanmar, Burma
1823-BSandar WinU Lu Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
1828-AYi Yi MyintU San Myintမ (Female)United States
1829-ATheingi ThwinU Maung Maung Thwinမ (Female)Myanmar, Burma
1833-BKimmie WinU Nay Winမ (Female)Singapore
1838-ALe Le WinU Winမ (Female)Belgium
1841-AThiriU Min Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
1845-AHtoo Htoo MarU Soe Aungမ (Female)Singapore
1847-AOhn Mar TunU Hla Kyiမ (Female)Singapore
1848-AYin yin myintU Kyin Eikမ (Female)United States
1851-AMabel tunU tin Hlaမ (Female)United States
1858-AMa TooU Winမ (Female)Myanmar, Burma
1862-BAye Aye MawU Win Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1874-BNi Ni HtweU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1877-ANang Kam NonnU Lone San Kan Awwမ (Female)Myanmar, Burma
1878-AYamone NaU Paw Suuမ (Female)Thailand
1883-ALu TunU A Htanကျား (Male)Myanmar, Burma
1884-BKhin NweU Tun Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1885-ANi LarU Hla Khinမ (Female)Myanmar, Burma
1892-AMyint AyeU A Liမ (Female)Myanmar, Burma
1898-ASan San KyuU Ye Chitမ (Female)Myanmar, Burma
1900-ATin Tin WinU Aung Nyeinမ (Female)Myanmar, Burma
1910-APyone Pyone KyiU Kyin Ngarမ (Female)Myanmar, Burma
1912-BAye Aye MyintU Htweမ (Female)Singapore
1914-BMyint OoU Kyi Sweကျား (Male)Singapore
1916-AYin Yin HtayU Tun Sheinမ (Female)Taiwan (Republic of China)
1917-ASu Su ShweU Tun Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1920-ANyo Nyo AungU Tin Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1924-ANang HwanU San Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
1936-ASan San AyeU Bo Kayမ (Female)Myanmar, Burma
1943-ANilar WinU Sein Winမ (Female)Myanmar, Burma
1952-BNyunt YeeU Hla Thaungမ (Female)Myanmar, Burma
1953-AKhin Htet Htet KhineU Bo Htayမ (Female)Myanmar, Burma
1963-ANan NonU Sitမ (Female)Myanmar, Burma
1967-BThaung Thaung MayU Bo Aungမ (Female)Myanmar, Burma
1974-AKhin Marlar MyintU Tin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1976-AThaung YeeU Tun Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1977-BKhin Aye MawU Tun Shweမ (Female)Myanmar, Burma
1979-BThein NuU Hla saungမ (Female)Myanmar, Burma
1982-AMyint Myint WamWam San Theမ (Female)Myanmar, Burma
1985-BAung Kywe NyuntU Kyaw Nyuntကျား (Male)Singapore
1987-BSwe Swe OoU Minn Ooမ (Female)Singapore
1998-AZaw NyeinU Myint Hlaingကျား (Male)Myanmar, Burma
2000-AWin Win LwinU Maung Maungမ (Female)Myanmar, Burma
2002-AMyint Myint WinU Khin Sweမ (Female)Singapore
2005-AYu Yu LwinU San Htooမ (Female)Germany
2006-BKhin Hnin Yu U Chin Sainမ (Female)Myanmar, Burma
2008-AZaw Win AungU Tun Shweကျား (Male)Myanmar, Burma
2012-AMaw Maw KyuU Ba Tintမ (Female)Myanmar, Burma
2021-BYee Mon SoeU Soe Theinမ (Female)Myanmar, Burma
2024-ANang May Htet ZawU Zaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
2030-AZin MyintU Ohn Myintကျား (Male)Jamaica
2031-AThidar TunU Tun Linမ (Female)Jamaica
2039-ACho New TunU Kyaw Winမ (Female)Myanmar, Burma
2047-BHtar Htar OoU Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2050-BCho Cho OoU Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2051-AThan AyeU Maung Hla မ (Female)Myanmar, Burma
2056-BSan San AyeU Htweမ (Female)Singapore
2063-BChain ChainU Tint Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
2065-AThinn Thinn LaiU Tin Shweမ (Female)Myanmar, Burma
2092-AYee Yee SeinU Thaung Seinမ (Female)Myanmar, Burma
2102-AMyint Myint ThanU Kyaw Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
2109-AThan MyintU Hla Seinကျား (Male)Myanmar, Burma
2113-APyone Myat KhineU Kyi Winမ (Female)United States
2115-AAye Aye SoeU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
2118-AWin Myint MawU Hla Tinမ (Female)Myanmar, Burma
2120-AKhin Chaw SuU Thein Htunမ (Female)Singapore
2134-AWin TinU Htooမ (Female)Thailand
2139-AOhn ThanU Mya Theinမ (Female)Australia
2150-BMu MuU Loneမ (Female)Myanmar, Burma
2156-ATin Tin ChoU Hla Thwayမ (Female)Myanmar, Burma
2158-BMay Thu Nwe SoeU Maung Maung Soeမ (Female)Myanmar, Burma
2160-AAye Ei Ei ChoU Soe Soeမ (Female)Myanmar, Burma
2168-AMay KyinU Nhaung Koneမ (Female)Myanmar, Burma
2169-AMay DarliU Phone Sweမ (Female)Myanmar, Burma
2174-BKhin Khin HtweU Thet Tin မ (Female)Myanmar, Burma
2189-AShwe Tin AyeU San Shwe Phruမ (Female)Myanmar, Burma
2190-AAye Aye WinU Shaung Yaungမ (Female)Myanmar, Burma
2191-BNilar linnU khin winမ (Female)Myanmar, Burma
2198-AKhine KhineU Ba Nyuntမ (Female)Myanmar, Burma
2199-AThitsa KhineU Htay Ooမ (Female)Myanmar, Burma
2204-BShwe Sin MiU Aung Theinမ (Female)Myanmar, Burma
2210-AKhin Khin SiU Kyi saingမ (Female)Myanmar, Burma
2221-AYin Kyi OoU Tun Kyiမ (Female)Brunei Darussalam
2228-AZaw Zaw Naing OoU Tin Kyaingကျား (Male)Myanmar, Burma
2237-ASandar AyeU Tun Shweမ (Female)Singapore
2244-ANan Su Su LwinU Than Lwinမ (Female)Thailand
2258-AZun Wynn Chitဦးအောင်အောင်မ (Female)Myanmar, Burma
2259-APhyo Su HanU Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2263-AAung WinU Hla Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
2271-ANang MoU Aung Myatမ (Female)Myanmar, Burma
2275-AThidar Ayeဦးသိန်းမောင်မ (Female)Myanmar, Burma
2278-AKhin San Moeဦးစံမြင့်မ (Female)Myanmar, Burma
2283-AKhing Khing MyintU Tin Aungမ (Female)Myanmar, Burma
2284-ATin AungU Maung Gyiကျား (Male)Myanmar, Burma
2289-AYin Yin MyaU Kyaw Aungမ (Female)Myanmar, Burma
2297-AYe Mon Aung ( Hnin Hnin )U Aung Sanမ (Female)Myanmar, Burma
2304-ADaw Phyu Phyu MoeU Kyin Seinမ (Female)Myanmar, Burma
2305-AMa Khaing Swe MoeU Tin Swe Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
2306-AKhin Aye KyuU Khin Maungမ (Female)Myanmar, Burma
2332-ASu Su AyeU Tun Myintမ (Female)Brunei Darussalam
2364-AKhin TunSher Sein Tawကျား (Male)Myanmar, Burma
2389-ASan Htayဦးအောင်ထွန်းမြိုင်မ (Female)Myanmar, Burma
2390-BNgwe Kyuဦးဇော်တင်မ (Female)Myanmar, Burma
2392-ADr. Khin Khin ThantU Kyaw Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2433-AThet Thet HtweU Tin Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2439-APhyu Phyu ThazinU Mya Theinမ (Female)Myanmar, Burma
2443-BKhin Moe Moe HlaingU Tin Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
2444-AThu Zar WinU Win Kyiမ (Female)Myanmar, Burma
2448-AMu Mu MyintU Aung Myintမ (Female)Myanmar, Burma
2464-BThel Ni NiU Mya Theinမ (Female)Myanmar, Burma
2467-AMin Min ChoU Khin Maung Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
2472-BSan San WinU Law Yi Whetမ (Female)Myanmar, Burma
2480-AZaw SoeU Kyaw Maungကျား (Male)Myanmar, Burma
2482-AMyint Myintဦးကျော်မ (Female)Myanmar, Burma
2483-AMyint Myint SanU Ohn Maungမ (Female)Myanmar, Burma
2492-ASoe Soeဦးပေါက်ကျား (Male)Myanmar, Burma
2509-ADai Si Winဦးဝင်းကြည်မ (Female)Myanmar, Burma
2533-BLei Lei AungU Aung Saingမ (Female)Myanmar, Burma
2535-ASan San WinU Puမ (Female)Myanmar, Burma
2536-AHla Myo AyeU Min Naing ကျား (Male)Myanmar, Burma
2541-AYi MyaU Myint Sweမ (Female)Myanmar, Burma
2544-AKaung Myat Nay Win ဦးနေဝင်းကျား (Male)Myanmar, Burma
2549-AZar Zar Myint ဦးမြင့်ဦးမ (Female)Myanmar, Burma
2551-AAung Kyaw PaingU Yar Soeကျား (Male)Myanmar, Burma
2557-ANgwe Shein ဦးချမ်းအေးကျား (Male)Myanmar, Burma
2563-AOhmar Khin U Aung Khin မ (Female)Myanmar, Burma
2564-AChaw May U Nyunt Tin မ (Female)Myanmar, Burma
2565-ATin Ma Ma HlaingU Chit Hlaingမ (Female)Myanmar, Burma
2568-ATin Tin AyeU Than Winမ (Female)Myanmar, Burma
2569-AThanda TintU Han Tintမ (Female)Australia
2573-ANyunt NyuntU Hnin Paw Kinမ (Female)Myanmar, Burma
2574-ANan Nwel Mo LaiU Sai San Ayeမ (Female)Myanmar, Burma
2601-AKhin San Winဦးခင်မောင်ကြည်မ (Female)Myanmar, Burma
2612-BThu Rein Tunဦးလှထွန်း (U Hla Tun)ကျား (Male)Myanmar, Burma
2623-AMar Mar Thi U Bo Ni မ (Female)Myanmar, Burma
2624-AEi Thwe ဦးခင်​မောင်မ (Female)Myanmar, Burma
2627-ASabelဉီးလှသောင်းမ (Female)Myanmar, Burma
2630-AHtay Htay Lwinဦးတင်ထွန်းမ (Female)Myanmar, Burma
2640-AKyin TheinU Hla Peကျား (Male)Myanmar, Burma
2641-BToe Tiဦးသန်းမောင်မ (Female)Myanmar, Burma
2643-AKhin Ma LayU Pa Luမ (Female)Myanmar, Burma
2653-A Kyar Zan HlaU Maung Shwe Tun မ (Female)Myanmar, Burma
2659-ALei Yee Myint ဦးတင်ရွှေမ (Female)Myanmar, Burma
2672-AKhin Aye Mu U Soe Min မ (Female)Myanmar, Burma
2674-AYu Sandar AyeU Soe Minမ (Female)Myanmar, Burma
2676-AKhin Than Soe ဦးစိုးမင်းမ (Female)Myanmar, Burma
2677-AKhin Mar SweU Ba Shweမ (Female)Myanmar, Burma
2681-AMei Mei U Aung Myint မ (Female)Singapore
2687-APhyo Ei SanU Kyaw Shweမ (Female)Myanmar, Burma
2697-AMyint Myint OoU Kyin Ngawt မ (Female)Myanmar, Burma
2698-BMa SandarU Maung Maung မ (Female)Myanmar, Burma
2705-AMoe Moe Khineဦးကိုကိုလေးမ (Female)Myanmar, Burma
2707-AEi Pann PhyuU Tin Winမ (Female)Myanmar, Burma
2716-AAye Win U Pyue မ (Female)Myanmar, Burma
2718-AHtet Htet ဦကျော်မြင့်ဆွေမ (Female)Myanmar, Burma
2723-ANyo Tin ဦးဘထွန်းမ (Female)Myanmar, Burma
2728-ANan Ei Ei ThweU Ba Maw မ (Female)Myanmar, Burma
2733-AMar Mar Aye U Soe Maung မ (Female)Myanmar, Burma
2734-BThet Naing ဦးအေးကြိုင်ကျား (Male)Myanmar, Burma
2737-AYin Nyo Mying ဦးမြင့်သိန်းမ (Female)Myanmar, Burma
2738-AKhine Khine Oo ဦးငွေရှိန်မ (Female)Myanmar, Burma
2743-AWai Yan Phyo Pyae Win ဦးဝင်းမြင့်ကျား (Male)Myanmar, Burma
2744-AAw Myat Khinဦးသိန်းဌေးမ (Female)Myanmar, Burma
2745-AAye Nyein Thu ဦးသောင်းမြင့်မ (Female)Myanmar, Burma
2750-ASu Khine ThawTin Myint Ooမ (Female)Myanmar, Burma
2761-AMin Min OoU Thein Htay Ooမ (Female)Myanmar, Burma
2772-ASan Pa Pa AungU Shwe Thanမ (Female)Myanmar, Burma
2776-AWah Wah Tunဦးဝင်းမြင့်မ (Female)Myanmar, Burma
2777-ASein Moh Moh ဦးခင်မောင်မြင့်မ (Female)Myanmar, Burma
2784-AWin Khine ဦးကြည်မောင်မ (Female)Myanmar, Burma
2785-AThiri Nyo ဦးခင်မောင်ညိုမ (Female)Myanmar, Burma
2795-ASoe Paing ဦးညီပုကျား (Male)Myanmar, Burma
2796-APhyoe Thizar Kyaw U Kyaw Myint မ (Female)Myanmar, Burma
2797-AEi Ei Win U Frank Hasham မ (Female)Norway
2801-AK Khine Zaw U Chit Zaw Win မ (Female)Myanmar, Burma
2803-ASan San Oo ဦးဦးရှင်မ (Female)Myanmar, Burma
2804-AHtut Khine Win U Win Myint ကျား (Male)Myanmar, Burma
1472-AThan Than NwetU Ohn Maungမ (Female)Myanmar, Burma
1468-AMoe Lwin OoU Thein Lwinကျား (Male)Myanmar, Burma
2693-ATun Aung Phyo ဉီးခင်မောင်သန်းကျား (Male)Myanmar, Burma
0432-ANang Ngwe AyeU Law Luမ (Female)Myanmar, Burma
0890-AKyu Kyu SweU Khin Kyweမ (Female)Myanmar, Burma
2815-AAye HmweU Gay Hupမ (Female)Myanmar, Burma
1133-BWin Win (Phwar Phwar Win)U Tun Shweမ (Female)Singapore
2387-BAye Aye MyintU Kyaw Thanမ (Female)Singapore
2755-AThan Than Shwe U Thaung Nyunt မ (Female)Myanmar, Burma
2812-ASoe Soe Thar U Tha Din မ (Female)Myanmar, Burma
0571-AWah Wah TintU Soe Tintမ (Female)Myanmar, Burma
2817-AThan Than NweU Aung Seinမ (Female)Myanmar, Burma
2781-AKhin Khin KaungU Maw Kaungမ (Female)Myanmar, Burma
2818-AZaw Lin MyintU Tun Myintကျား (Male)Myanmar, Burma
2819-AAye Thida U Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1744-BHla Hla ChoU Tin Hlaမ (Female)Myanmar, Burma
2202-AWah Wah AungU Maung Kantမ (Female)United States
2023-AKyinn YeeU Thait Swan မ (Female)Australia
1780-ANu Nu AungU Nyein Aungမ (Female)Myanmar, Burma
2820-AThan Than NweU Hla Myintမ (Female)Myanmar, Burma
1832-AThi Thi OoU Khin Maung Ooမ (Female)Myanmar, Burma
2757-ASandar Win U Boမ (Female)Myanmar, Burma
2523-AMg Mg Shwe WinU Cho @ U Aut Choကျား (Male)Myanmar, Burma
2808-AMon Hnin Tun ဦးတင်ထွန်းမ (Female)Singapore
2809-AKyaw Min ဦးပြုံးရွှေကျား (Male)Singapore
2824-AMaung Maung Kyaw ThuU Kyaw Myint ကျား (Male)Singapore
2825-AKhaing Lae Lae KyiU Hla Kyiမ (Female)Singapore
2726-AAung Kyaw Moe U Kyaw Thanကျား (Male)Myanmar, Burma
2300-APaw Ooဦးဘကျော်ကျား (Male)Myanmar, Burma
2301-AKhin Lunnဦးထွန်းလှမ (Female)Myanmar, Burma
1367-BMi Mi WinU Win Maungမ (Female)Myanmar, Burma
2020-AThin Thazin U Than Hlaing မ (Female)Singapore
2826-BDr. Thet Thet NweU Pho Winမ (Female)Singapore
0744-BHla MyintU Tun Seinမ (Female)Myanmar, Burma
2827-AHnin Hnin KhaingU Chit Lwinမ (Female)Myanmar, Burma
2771-AAye Myat Maw U Win Aungမ (Female)Singapore
1614-AKyi WinU Maung Khinကျား (Male)Myanmar, Burma
1769-ATerri PereiraU San Waiမ (Female)Australia
2828-AKhin TwetarU Soe Thuyaမ (Female)Myanmar, Burma
2829-AMaw MawU Maung Thanမ (Female)Myanmar, Burma
2830-AEi Ei Aung U Aung Winမ (Female)Singapore
1302-APyone KyiU Inn Wonမ (Female)Myanmar, Burma
2099-AMoe Thida AyeU Maung Maung Ayeမ (Female)United States
2248-ATin Than ဦးဖန်သီးမ (Female)Myanmar, Burma
2717-AMoe Kyaw Thuဦးလှိုင်ဆွေကျား (Male)Myanmar, Burma
2495-BMay Thet BoDr Sein Hla Boမ (Female)Singapore
2764-AHan Su Yin Htut ဦးတင်ထွဏ်းမ (Female)Myanmar, Burma
0997-AHtay Htay OoU Tin Maungမ (Female)Myanmar, Burma