ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ-2

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ

101. ရုပ်နာမ် ခန္ဓာဇာတိ

102. ဝိဇ္ဇာ နှင့် အနိစ္စ

103. မင်းဓမ္မ စခန်းအစ သြဝါဒ

104.အသိ နှင့် သတိ

105. ဘဝင် ရှု့ကွက်

106.ဆရာကန်တော့ပွဲ သြဝါဒ

107. အဓိဋ္ဌာန်တင် အဟာရ...

108. နာမ်မနင်းစေနဲ့

109. ဒိဋ္ဌိ ခွါရန်

111. ဝင်လေ ၊ ထွက်လေ

110. သတ္တဝါခြောက်ကောင်

112. အနိစ္စ၊ လက္ခဏာ ဉာဏ်

113. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ…)

114. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပ…) - ဦးသီရိဓမ္မ.mp3

115. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၁ (စင်္ကာပူ) (၃၊၀၅၊၂၀၁၆)

116. ဝေဒနာတရားတော် (စင်္ကာပူ) (၄၊၀၅၊၂၀၁၆)

117. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၂ (စင်္ကာပူ) (၅၊၀၅၊၂၀၁၆)

118. ဒီနေ့ အမြတ်သည် မနက်ဖြန်အရင်း

119. ပဉ္စသိင်္ခ

120. သံသရာ လွတ်တရား

121. ဘဝင် အကြောင်းသတ်

122. မောဟ နှင့် ဝေဒနာ

123. ဘဝင်

124. ဝေဒနာ သမာဓိ

125. စခန်းအစသြဝါဒ (တည်စိတ်)

126. သညာ

127. သဒ္ဒါ

128. ချုုပ်ဆဲ သိ ၊ တည်စိတ်

129. အမှားကို မြင်အောင်ကြည့်

130. စခန်းသိမ်း သြဝါဒ

134. အစွဲ ဒိဋ္ဌိ

[crazyplayer_narrow id="135" title=" 135. ရွဴေလ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAJ44SPGDMaA8hoWVVyswjta/135.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="136" title="136. အတိတ္ ဆုေတာင္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAxMn5J_k9joaM8td0HhNEAa/136.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

131. မမေ့နိုင်တဲ့ နေ့

132. သဒ္ဓါ တရား

133. ဝေဒနာတခါချူပ်

[crazyplayer_narrow id="137" title="137. စ်ာန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACVH__uMLM70xzndIo_b1uEa/137.%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="138" title="138. ဆန္ၿပာသလို " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADAK3On4RcuiUXgHXWK2FSOa/138.%20%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="139" title="139. အေႀကြး ႏွင့္ဆုေတာင္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADOuxMSHQ9tkYySTl4sXGe3a/139.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="140" title="140.ရွဳေလ စ်ာန္ ေကာင္းလွ်င္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADCIvfL6vwyi2AcRVbIvzzea/140.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9C%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="141" title="141. ကံခ် " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADqroI6-f0FS2nKY4aiafEUa/141.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%81%E1%80%BA%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="142" title="142. ကိုလွေအာင္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD-ClIIPdxqVmHxkrkkhwkfa/142.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="143" title="143. ၀ိဥာဏ္စိတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABLMUNl3tR-erTYYYZqwfJ7a/143.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="144" title="144. စခန္းသိမ္း ႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAteKcHykpaHjl4gxcsYMWya/144.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="145" title="145. အေၿခခံစခန္းအစႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA6vzxdKobZhdqbfQM3Ov2sa/145.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%81%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="146" title="146. လကၡဏာစခန္းအစ ၾသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABfruICoOokxtP99kcFJdWua/146.%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%20%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="147" title="147. အရိယာတို႕၏ ဥစၥာ..သဒၶါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAJAuuGHz05HTTg3ei_sA3Ia/147.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%81%8F%20%E1%80%A5%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC..%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="148" title="148. လူဆိုသည္မွာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADuWr3b_l04yvljSFrbnyfBa/148.%20%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="149" title="149. အသိ္၊ႏွင့္ သတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACOvW05Sng3SGT0EHAuOGH2a/149.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="150" title="150. မရွိေတာ့တဲ့ ၿဖစ္၊ ပ်က္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACEZc6xrbuU6IBdW53C5glda/150.%20%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="151" title="151. ပဋာစာရီ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAjErfE9P9hdsKzLHrd6lyka/151.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="152" title="152. စခန္းသိမ္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC8lXtwRI4Phh1UNUB0gk5Ma/152.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="153" title="153. ဖြင့္ပြဲၾသဝါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACjTx3abc8r_Rjn0WQ2I-K9a/153.%20%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="154" title="154. ထိုင္ခြင္အႀကိဳေဟာတရား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABM4anShvl4BCxeVxL4L5uRa/154.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%81%82%29%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="155" title="155.႐ုပ္ဇာတိ၊ နာမ္ဇာတိ တရားေတာ္အက်ဥ္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADPhzsuytDSrlWk3VSeMVGsa/155.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="156" title="156. ႐ုပ္ဇာတိ၊ နာမ္ဇာတိ တရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAD8aGEZo6Gcl6N8wR34tQ1a/156.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="157" title="157. ရဟန္းမ်ား တရားရေသာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACXW9hw7gCaCBNjDAIgc354a/157.%20%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="158" title="158. ဧကပႆနဂါး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADQOS471IQuYvolxQT2gvdSa/158.%20%E1%80%A7%E1%80%80%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="159" title="159. ဇာတိ ၊ ပဋာစာရီ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACRpmwHwfhKOgVc0wVhhspGa/159.%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="160" title="160. ၀ီထိ (ဦးသိရီဓမၼ) " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACgqq3-2-NGnz9YoqACSTM1a/160.%20%E1%81%80%E1%80%AE%E1%80%91%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="161" title="161. အေလာင္းေတာ္ ကၽႊဲမင္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAacHEgMVh0FzWa44Zf_vaja/161.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%81%BD%E1%82%8A%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="162" title="162. ခႏၶာငါးပါး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA8zoyFGLxwIU6VoucJiwrRa/162.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="163" title="163. ေကာ့ကရိတ္ ခႏၶာ ဇာတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADyDG0NbJ6Q9v8ZH6TJp_Sya/163.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="164" title="164. အမွားကို ၿမင္ေအာင္ ႀကည့္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACIqUGndeEbrdlecL4ihXspa/164.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="165" title="165. ခႏၶာ ၀န္ထုပ္(စခန္းသိမ္းႀသ၀ါဒ) " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADOpp0DSjQCwTWYDRgVMI-va/165.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%28%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%29%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="166" title="166.ပါရမီစခန္းအဖြင့္ ႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACuxLWSLUSZWmgNV6opwTn4a/166.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="167" title="167. ဆုေတာင္း ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ ့ၿဖစ္စဥ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABzqW8GUyD6AlJKnUeHoIp2a/167.%20%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%20%E1%80%B7%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="168" title="168. ရွဴေလ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABDNkD9PsQGOEakYum5lZhPa/168.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="169" title="169. ရွဴေလစ်ာန္ အသိပါမွ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADTYrrbOPTpNL2UfWpFeDgBa/169.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="170" title="170. ၀ဋ္ေႀကြး ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABaGJLxK_X47czw9qYRn4b9a/170.%20%E1%81%80%E1%80%8B%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="171" title="171. ဥတၱရ ႏွင့္ ေထြးခံ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC2hiUmn32b2Jt8j3mjwHe3a/171.%20%E1%80%A5%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9B%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="172" title="172. ၀ိဇၨာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADBExFCMh4GTSYt64Qqzav7a/172.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="173" title="173. အာဠာ၀ကဘီလူး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC42BiVjj6idxFFMbP2zBlQa/173.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%A0%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="174" title="174. အႀကည္၊ တံုးခုန္၊ ဇယ္ခတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADMlXmVU1GStaXp7oQ6AZDNa/174.%20%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%90%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%87%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="175" title="175. ၀ိညဥ္ ၊ ၀ိဉာဏ္ ဖါး သရဲ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAALdMi_0hlUsdYyvQbjkHzta/175.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%8A%E1%80%A5%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%20%E1%80%96%E1%80%AB%E1%80%B8%20%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="176" title="176. ေပါက္ပင္ ဘာလို ့ကိုင္းရသလဲ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABVh854-yPlli-6w-gas9Bxa/176.%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="177" title="177. ပိဂၢၤလိ ႏွင့္ မယ္ဘဒၵ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABO6oLNGszp14LbP7iCm9aVa/177.%20%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%82%E1%81%A2%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%92%E1%81%B5%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="178" title="178. သစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABbjhpqBEv-VSHYjVTK67oVa/178.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="179" title="179. အထက္တန္းစားပုဂၢိဳလ္၏ဥစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABbE6z73BGOjObDH45V3oOha/179.%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%81%8F%E1%80%A5%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="180" title="180. ၀မ္းႏုတ္ေဆးစားထားပါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACYCNifxBe2ni4UPd2zbeN1a/180.%20%E1%81%80%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="181" title="181. ရွဴေလ ႏွင္႔တန္ခိုး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABgg4qgbjnwBFR8ihYvUnxca/181.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="182" title="182. ခႏၶာ တရားနာနည္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB5WBa-KL5zrZftSn3jbfd6a/182.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="183" title="183. ဉာဏ္ ေ၀ဒနာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABmOpcDZxgs5NoP024I9gHaa/183.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="184" title="184. ကံ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABLcxEynrzgLqL69PMn-fOwa/184.%20%E1%80%80%E1%80%B6%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="185" title="185. ဘ၀င္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABakP3fbEQ2STgzWB_cVWd_a/185.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="186" title="186. စခန္းသိမ္း ႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAtnZUKNMEjVOY5CZYz1erka/186.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="187" title="187. ပညာအနိစၥ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAwmAeos31bzzjYJu4tWASJa/187.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="188" title="188. အထင္ဉာဏ္၊ အၿမင္ဉာဏ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA358Vs12r6kgbiia28Q732a/188.%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="189" title="189. ၃၂ ေကာ႒ာသ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACvRrFxi27CiEJP-iy1XmD-a/189.%20%E1%81%83%E1%81%82%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%9E%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="190" title="190. အမွတ္တမဲ့ ႏွင့္ ထိ၊ သိ၊ သတိ " artist="(ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADhDzh_AT50-9NsH-7dHjlwa/190.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="191" title="191. ရုပ္ ၊ နမ္ ဒုကၡသစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACwjSQr97VtnPfpW8PPKa-pa/191.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="192" title="192. ဗ်ိဳင္းနားဘုရင္ " artist="(ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD_YViy6KEhXF1HfwPDiJ9la/192.%20%E1%80%97%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="193" title="193. အနိစၥ လကၡဏာဉာဏ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABmpK2Eg8D7Ir_Hr_32ebsXa/193.%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="194" title="194. ရုပ္ နမ္ ဇာတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAN5sb0C8ir5AA262zNV2Y-a/194.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="195" title="195. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC1wsQA72BZu-H4Vytknakoa/195.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="196" title="196. သိမွဳ႕ ဒုကၡသစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABunCr0xxAPca2YYJufpY7Ca/196.%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="197" title="197. ေဇာခုႏွစ္တန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADaeVPhMGLUxIYkq5tNQV_za/197.%20%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%AF%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="198" title="198. ေလာကသံုးပါး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABrfTVVDzdfBpIvDv2LBVjTa/198.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="199" title="199. ရုပ္နာမ္ ဇာတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABM4uLGcRggeyjRY5_tiIaVa/199.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="200" title="200. ဖြင့္ပြဲၾသဝါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAMaDp3DERDfPxFR-7iprUma/200.%20%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download