ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပိဋကတ်စာအုပ်များ

ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန်

1. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
2. ခုဒ္ဒကနိကာယ် စရိယာပိဋ္ဋကပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
3. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဓမ္မပဒပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
5. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
6. ခုဒ္ဒကနိကာယ် မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
7. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
8. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဝိမာနဝတ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
9. ခုဒ္ဒကနိကာယ် သုတ္တနိပါတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
10. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
11. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဥဒါန်းပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
12. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ထေရာပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
13. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ထေရီအပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
14. ခုဒ္ဒကနိကာယ် ပေတဝတ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
15. ဒီဃနိကာယ် ပါထိကဝဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
16. ဒီဃနိကာယ် မဟာဝဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
17. ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
18. မဇ္ဈိမနိကာယ် မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
19. မဇ္ဈိမနိကာယ် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
20. မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
21. ဝိနည်းပိဋက စူဠဝဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
22. ဝိနည်းပိဋက ပရိဝါပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
23. ဝိနည်းပိဋက ပါစိတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဘိက္ခုပါစိတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
24. ဝိနည်းပိဋက ပါစိတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဘိက္ခုဝိဘင်း
 • ရေးသားသူ – 
Download
25. ဝိနည်းပိဋက မဟာဝဂ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
26. သံယုတ္တနိကာယ် ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
27. သံယုတ္တနိကာယ် နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
28. သံယုတ္တနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
29. သံယုတ္တနိကာယ် သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
30. သံယုတ္တနိကာယ် သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
31. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – စတုက္ကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
32. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဆက္ကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
33. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – တိကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
34. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဒသကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
35. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဒုကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
36. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – နဝကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
37. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ပဉ္စကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
38. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – သတ္တကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
39. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – အဋ္ဌကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
40. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဧကကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
41. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အဂုၤတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဧကာဒသကနိပါတ်
 • ရေးသားသူ – 
Download
42. အဘိဓမ္မပိဋ္ဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – အာယတနဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
43. အဘိဓမ္မပိဋက ကထာဝတ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
44. အဘိဓမ္မပိဋက ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
45. အဘိဓမ္မပိဋက ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
 • ရေးသားသူ – 
Download
46. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ခုဒ္ဒကဝတ္ထုဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
47. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဈာနဝိင်္ဘ
 • ရေးသားသူ – 
Download
48. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဉာဏဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
49. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဓမ္မဟဒယဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
50. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဓာတုဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
51. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ပဋ္ဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
52. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ပဋ္ဋိသမ္ဘိဒါဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
53. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – မဂ္ဂင်္ဂဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
54. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – သစ္စဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
55. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – သတိပဋ္ဌာနဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
56. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – သမ္မပ္ပဓာနဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
57. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – သိက္ခာပဒဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
58. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – အပ္ပမညာဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
59. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဣဒ္ဓိပါဒဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
60. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဣနြ္ဒိယဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download
61. အဘိဓမ္မပိဋက ဝိဘင်္ဂပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ဗောဇ္ဈင်္ဂဝိဘင်္ဂ
 • ရေးသားသူ – 
Download