ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

တရားက်င့္သူေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားေတာ္မ်ား က်င့္ႀကံေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ျပည္ဝိေဇၹၨာဒယသဲအင္း ဓမၼရိပ္သာမွနာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼႏွင့္တပည့္သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား၏ ရွူ့ ့ကြက္တရားေတာ္မ်ားနာယူရန္ႏွင့္ ေဒါင္းေလာ့လုပ္ယူရန္အတြက္ ဤေနရာတြင္စုစည္းေပးထားပါသည္။

Meditation ႐ႈ႕ကြက္မ်ား

Meditation