ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

တတိယအကြိမ်မြောက် – စင်္ကာပူ (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇)

တတိယအကြိမ်မြောက် - စင်္ကာပူ (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇)

1. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ဩဝါဒ (၀၄၊၀၂၊၂၀၁၇) နံနက်ပိုင်း - ဦးသီရိဓမ္မ

2. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - (၀၄၊၀၂၊၂၀၁၇) ဦးကေလာသ

3. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - (၀၄၊၀၂၊၂၀၁၇) နေ့လည်ပိုင်း - ဦးသီရိဓမ္မ

4. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - (၀၄၊၀၂၊၂၀၁၇) ညပိုင်း - ဦးသီရိဓမ္မ

5. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - နံနက်ပိုင်း (၀၅၊၀၂၊၂၀၁၇) ဦးကေလာသ

6. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - နေ့လည်ပိုင်း (၀၅၊၀၂၊၂၀၁၇) ဦးကေလာသ

7. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ညနေပိုင်း (၀၅၊၀၂၊၂၀၁၇) ဦးကေလာသ

8. တတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ညပိုင်း (၀၅၊၀၂၊၂၀၁၇) ဦးသီရိဓမ္မ