ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဒုတိယအကြိမ်မြောက်(၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း(စင်္ကာပူ)(၃၀.၄-၂.၅.၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

1. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ဩဝါဒ (၃၀၊၀၄၊၂၀၁၆) - ဦးဉာဏ်နိန္ဒ

2. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ပထမနေ့ (၃၀၊၄၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးဉာဏ်နိန္ဒ

3. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ပထမနေ့ (၃၀၊၄၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးသီရိဓမ္မ

4. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ဒုတိယနေ့ (၁၊၅၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးကေလာသ

5. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ဒုတိယနေ့ (၁၊၅၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးကေလာသ

6. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - တတိယနေ့ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - အပိုင်း(၁) - ဦးဉာဏ်နိန္ဒ

7. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - တတိယနေ့ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - အပိုင်း(၂) - ဦးကေလာသ

8. ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - ပိတ်ပွဲဟောတရား (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမ္မ

9. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၁ (စင်္ကာပူ) (၃၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမ္မ

10. ရုပ်နာမ် ဇာတိတရားတော်-၂ (စင်္ကာပူ) (၆၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမ္မ

Sayargyi Daw Aye Ka Sari

ဆရာကြီးဒေါ်ဧကစာရီ-1

ဆရာကြီးဒေါ်ဧကစာရီ-2

ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) - တတိယနေ့ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - သင်္ကန်းကပ်မှတ်တမ်း