ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဓမ္မဗိမာန်တော်ဖွင့်ပွဲနှင့်ရေစက်ချအလှူတော်မှတ်တမ်း

ဓမ္မဗိမာန်တော်ဖွင့်ပွဲနှင့်ရေစက်ချအလှူတော်မှတ်တမ်း

ဓမ္မဗိမာန်တော်ဖွင့်ပွဲနှင့်ရေစက်ချအလှူတော်မှတ်တမ်း