ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

03012016 - Section - 2 (ရုပ်နာမ် ခန္ဓာဇာတိ ရှု့ကွက်)

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) -01.01.2016 Section - 1

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)01012016 - Section - 2

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)02012016 - Section - 1

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)02012016-Section - 2

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)02012016 - Section - 3

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)03012016 - Section - 1

ပထမအကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)03012016 - Section - 3