ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

မဟာဗုဒ္ဓဝင် တရားစာအုပ်များ

မဟာဗုဒ္ဓဝင် တရားစာအုပ်များ

မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၁)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၂)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၃)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၄)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၅)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၆)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၇)
  • ရေးသားသူ – 
Download
မဟာဗုဒ္ဓဝင် – အပိုင်း (၈)
  • ရေးသားသူ – 
Download