ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ(ပြည်)

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ

ရွှေတံခါးအပိုင်း(၂) ပြည်မြို့။

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာရှိ အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တပည့်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များ

ဆရာတော် ဦးကေလာသ

ဆရာတော် ဦးဉာဏိန္ဒ

ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ

ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယ

ဆရာတော်-ဦးသြဘာသ

ဆရာတော် ဦးဓမ္မိက

ဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစာရ

ဆရာတော် ဦးကဝိ

ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာရှိ အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တပည့်သီလရှင် ဆရာကြီး၊ ဆရာလေးများ

တိုက်အုပ်ဆရာကြီး-ဒေါ်ခေမိဿရ

ဆရာကြီး ဒေါ်ဧကစာရီ

ဆရာကြီး ဒေါ်ပညာစာရီ

ဆရာလေး-ဒေါ်သုနန္ဒီ

ဆရာလေး-ဒေါ်ဓါတုသိင်္ဂီ

ဆရာလေး ဒေါ်ဥပ္ပလဝဏ္ဏာ

ဆရာလေး-ဒေါ်ဝရဉာဏီ

ဆရာကြီး ဒေါ်အာသောကာထေရီ

ဆရာကြီး ဒေါ်ဒီပါ

ဆရာကြီး ဒေါ်ဇေယျာ

ဆရာလေး ဒေါ်ဓမ္မဒိန္နာ

ဆရာလေး ဒေါ်ဆေက

ဆရာလေး ဒေါ်အဂ္ဂထေရီ

ဆရာလေး ဒေါ်အာစာရ

ဆရာလေး ဒေါ်ကုသလ

ဆရာလေး ဒေါ်ခေမာဉာဏီ

ဆရာလေး ဒေါ်ခေမာ