ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

11. စကြီးလူသစ်စခန်း (မတ်လ၊ ၂၀၁၆)

စကြီးလူသစ်စခန်း(မတ်လ၊ ၂၀၁၆)

1. မီးငြိမ်းတရား

2. အဝိဇ္ဖ္ဇာမျက်ကန်း

3. တံဿတိအမတ်

4. အပိုစိတ်၊ နဂိုစိတ်

5.သီလ၊သမာဓိ ပြည့်မှ