ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

30. စတုတ္ထကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း

30. စတုတ္ထကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း

1. စတုတ္ထကြိမ်မြောက်(၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း(စင်္ကာပူ)

2. စတုတ္ထကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

3. စတုတ္ထကြိမ်မြောက်(၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

4. စတုတ္ထကြိမ်မြောက်(၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

5. စတုတ္ထကြိမ်မြောက် (၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)

6. စတုတ္ထကြိမ်မြောက်(၃)ရက်တာနေ့တရားစခန်း (စင်္ကာပူ)