ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ျပည္ဝိေဇၹၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ နာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ား၏ တရားဗြီဒီယိုမ်ားအား နာယူ ၾကည့္ရႈ႕ရန္ ဤေနရာတြင္စုစည္းေပးထားပါသည္။

တရားဗြီဒီယိုမ်ား